Tuyển sinh số xin gửi đến các thí sinh bắt tắt cục bộ lý thuyết chất hóa học lớp 12 một cách đơn giản, dễ dàng nắm bắt nhất để tiện ôn tập.

Hóa học lớp 12 gồm những chương, bài bác sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: định nghĩa về Xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4: luyện tập Este và hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập kết cấu và đặc điểm của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, đặc thù hóa học tập của Este cùng Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit với Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit với ProteinBài 12 Luyện tập cấu trúc và tính chất của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật liệu Polime

Bài 13: Đại cưng cửng về polimeBài 14 vật tư polimeBài 15: luyện tập Polime và vật tư polimeBài 16: Thực hành một vài tính chất của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương Về Kim Loại

Bài 17: vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu trúc của kim loạiBài 18: đặc điểm của kim loại và hàng điện hóa của kim loạiBài 19 vừa lòng kimBài 20: Sự làm mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập tính chất của kim loạiBài 23 luyện tập Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: thực hành thực tế Tính chất, pha trộn kim loại, sự bào mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất đặc biệt quan trọng của kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất quan trọng của chúngBài 27: Nhôm với hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập đặc điểm của nhôm cùng hợp chất của nhômBài 30: Thực hành đặc điểm của natri, magie, nhôm với hợp hóa học của chúng

Chương 7: sắt Và một số trong những Kim nhiều loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom và hợp chất của CromBài 35: Đồng với hợp chất của ĐồngBài 36: qua loa về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập đặc thù hóa học tập của sắt và hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập đặc điểm hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúngBài 39: Thực hành đặc thù hóa học tập của sắt, đồng với hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một vài Chất Vô Cơ

Bài 40: dấn biết một số trong những ion vào dung dịchBài 41: dìm biết một số chất khíBài 42: luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học với Vấn Đề trở nên tân tiến Kinh Tế, buôn bản Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học với vấn đề cách tân và phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và vấn đề xã hộiBài 45: hóa học và vấn đề môi trường

Tóm tắt kim chỉ nan Hóa học tập lớp 12

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*