1. Phương trình dao động: - Định nghĩa: dđđh là 1 dđ được tế bào tả bằng 1 định khí cụ dạng cos (hoặc sin), trong đó A, ω, φ là hầu như hằng số- Chu kì: $T = frac1f = frac2pi omega = fractn$ (trong kia n là số giao động vật thực hiện trong thời hạn t)Chu kì T: Là khoảng thời hạn để vật thực hiện được 1 dđ toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s).Tần số f: Là số dđ toàn phần triển khai được trong một giây. Đơn vị là Héc (Hz).- Tần số góc: ω = 2πf = $frac2pi T$- Phương trình dao động: x = Acos(ωt + φ)x : Li độ dđ, là khoảng cách từ VTCB đến vị trí của vật tại thời gian t vẫn xét (cm)A: Biên độ dđ, là li độ cực đại (cm). Đặc trưng cho độ táo bạo yếu của dđđh. Biên độ càng lớn năng lượng dđ càng lớn. Tích điện của trang bị dđđh tỉ lệ với bình phương của biên độ.ω: Tần số góc của dđ (rad/s). Đặc trưng cho sự biến thiên nhanh chậm của các trạng thái của dđđh. Tần số góc của dđ càng lớn thì những trạng thái của dđ chuyển đổi càng nhanh.φ: Pha thuở đầu của dđ (rad). Để xác định trạng thái thuở đầu của dđ, là đại lượng đặc biệt quan trọng khi tổng hòa hợp dđ.(ωt + φ): pha của dđ tại thời khắc t vẫn xétLưu ý : Trong quy trình vật dđ thì li độ biến đổi thiên ổn định theo hàm số cos (x đổi khác theo thời gian t), nhưng những đại lượng A, ωt, φ là hầu hết hằng số. Riêng rẽ A, ω là gần như hằng số dương.

Bạn đang xem: Omega là gì trong vật lý

2. Tốc độ tức thời: v = x = -ωAsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ +π/2)$overrightarrow v $ luôn cùng chiều với chiều hoạt động (vật vận động theo chiều dương thì v>0, theo chiều âm thì v 3. Gia tốc tức thời: a = v = x = -ω$^2$Acos(ωt + φ) = ω$^2$Acos(ωt + φ + π) = -ω$^2$x ;$overrightarrow a $ luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng
*

4. Vật ở phần đặc biệta) Vị trí cân bằng:
li độ dao động: x = 0;vận tốc |v| = ωA;Gia tốc: a = 0 b) địa chỉ Biên:Li độ x = ± A;Vận tốc v = 0;Gia tốc a = ω$^2$A5. Hệ thức độc lập:$A^2 = x^2 + (fracvomega )^2 = left( fracaomega ^2 ight)^2 + left( fracvomega ight)^2$ ;a = - ω$^2$x .6. Năng lượngCơ năng: $ mW = mW_ mđ + mW_t = frac12mv^2 + frac12kx^2 = frac12mv_max ^2frac12momega ^2A^2 = frac12kA^2 = mathop m co olimits nst$ Động năng $ mW_ mđ = frac12mv^2 = frac12momega ^2A^2 msi mn^2(omega t + varphi ) = mWsi mn^2(omega t + varphi )$| thế năng $ mW_t = frac12momega ^2x^2 = frac12momega ^2A^2cos^2(omega t + varphi ) = mWcomathop m s olimits ^2(omega t + varphi )$7. Chú ý: lúc vật giao động điều hoà có tần số góc là ω, tần số f, chu kỳ luân hồi T. Thì:Vận tốc thay đổi thiên điều hòa cùng ω, f và T tuy thế sớm (nhanh) pha rộng li độ 1 góc π/2.Gia tốc đổi mới thiên ổn định cùng ω, f cùng T cơ mà ngược pha với li độ, sớm trộn hơn gia tốc góc π/2.Động năng và ráng năng thay đổi thiên với tần số góc 2ω, tần số 2f, chu kỳ luân hồi T/2.Công thức đổi sin thành cos và ngược lại: + Đổi thành cos: -cosα = cos(α + π); ± sinα = cos(α π/2) + Đổi thành sin: ± cosα = sin(α ± π/2); -sinα = sin(α + π)v = -ωAsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + π/2)a = -ω2Acos(ωt + φ) = ω2Acos(ωt + φ + π)8. Chiều dài quỹ đạo: s = 2A9. Quãng đường trong trường hợp đặc biệtQuãng đường đi trong 1 chu kỳ luôn luôn là 4A; trong một nửa chu kỳ luôn là 2AQuãng đường đi trong l/4 chu kỳ khi trang bị đi tự VTCB cho vị trí biên hoặc ngược lại là A.10. Các bước lập phương trình xấp xỉ dao rượu cồn điều hoà: x = Acos(ωt + φ)- search A : Từ vị trí thăng bằng kéo vật 1 đoạn x0 rồi buông tay cho xê dịch thì A = x$_0$Từ phương trình: $A^2 = x^2 + left( fracvomega ight)^2 = x^2 + fracmv^2k$A = s/2 cùng với s là chiều nhiều năm quĩ đạo hoạt động của vậtTừ công thức: $v_max = omega A o A = fracv_max omega $ hoặc $A = fracs_max - s_min 2$- tra cứu ω: $omega = 2pi f = frac2pi T = sqrt frackm = sqrt fracgDelta ell $- tìm kiếm φ: tùy thuộc vào đầu bài. Chọn t = 0 là lúc vật bao gồm li độ x = < > , gia tốc v = < >$left{ eginarraylx = Acos varphi \v = - Aomega sin varphiendarray ight. o varphi = m<>$Lưu ý: + Vật chuyển động theo chiều dương thì v > 0, trái lại v 11. Khoảng thời gian ngắn nhất nhằm vật đi từ vị trí có li độ x$_1$ cho x$_2$Sử dụng mối contact giữa xê dịch điều hoà và chuyển đường tròn đều.Dựa vào cách làm của cđ tròn đều: $Delta varphi = omega .Delta t o Delta t = fracDelta varphi omega = fracDelta varphi 2pi .T$Chú ý: Δφ là góc quét được của bk nối đồ vật cđ trong vòng tgian Δt và vì chưng đó ta phải xác minh tọa độ đầu x$_1$ tương ứng góc φ1 và tọaa độ cuối x$_2$ tương ứng góc φ$_2$.12. Quãng con đường vật đi được từ thời gian t$_1$ mang lại t$_2$. Số lần vật giao động được vào khoảng thời hạn t: $n_0 = fractT = ...$ t = t$_2$ t$_1$ = nT + Δt (n N; 0 Δt Quãng đường đi được trong thời hạn nT là S$_1$ = 4nA, trong thời hạn Δt là S$_2$.Quãng đường tổng cộng là S = S$_1$ + S$_2$- lưu ý: Nếu Δt = T/2 thì S$_2$ = 2ATính S$_2$ bằng phương pháp định địa điểm x$_1$, x$_2$ với chiều hoạt động của thiết bị trên trục OxTrong một số trong những trường hợp có thể giải bài xích toán bằng phương pháp sử dụng mối contact giữa xấp xỉ điều hoà và hoạt động tròn phần nhiều sẽ đơn giản và dễ dàng hơn.Tốc độ mức độ vừa phải của vật đi từ thời khắc t$_1$ cho t$_2$: $v_tb = fracSt_2 - t_1$ cùng với S là quãng đường tính như trên.13. Việc tính quãng đường lớn số 1 và nhỏ nhất vật dụng đi được vào khoảng thời gian 0 thứ có vận tốc lớn nhất khi qua vị trí cân nặng bằng, bé dại nhất lúc qua địa chỉ biên cần trong và một khoảng thời hạn quãng lối đi được càng béo khi đồ ở càng ngay gần vị trí thăng bằng và càng nhỏ tuổi khi càng gần vị trí biên.Sử dụng mối liên hệ giữa giao động điều hoà và chuyển động tròn đều. Góc quét Δφ = ωΔt.Quãng mặt đường lớn nhất lúc vật đi trường đoản cú M$_1$ đến M$_2$ đối xứng qua trục sin (hình 1) $S_ mmax = 2 mAsin fracDelta varphi 2$Quãng đường nhỏ dại nhất khi đồ đi trường đoản cú M$_1$ mang đến M$_2$ đối xứng qua trục cos (hình 2) $S_min = 2A(1 - c mosfracDelta varphi 2)$- lưu ý: trong trường thích hợp Δt > T/2 Tách $Delta t = nfracT2 + Delta t"$ trong những số ấy $n in N^*;0 Trong thời gian $nfracT2$ quãng đường luôn luôn là 2nATrong thời gian Δt thì quãng đường to nhất, nhỏ tuổi nhất tính như trên.Tốc độ trung bình lớn nhất và bé dại nhất của trong khoảng thời gian Δt: $v_tb,m max = fracS_ mmaxDelta t$ với $v_tb,min = fracS_minDelta t$ cùng với S$_max$; S$_min$ tính như trên.14. Câu hỏi xđ li độ, gia tốc dao động sau (trước) thời khắc t một khoảng ΔtXác định góc quét $Delta phi$ vào khoảng thời hạn Δt: $Delta phi = omega .Delta t$Từ vị trí ban đầu (OM$_1$) quét nửa đường kính một góc lùi (tiến) một góc $Delta phi$, trường đoản cú đó khẳng định M$_2$ rồi chiếu lên Ox xác minh x.Cách khác: áp dụng công thức lượng giác: cos(α + π) = - cosα; cos(α + π/2) = -sinα; $sin alpha = pm sqrt 1 - cos^2alpha ;,,$ ; cos(a + b) = Cosa.Cosb Sina.Sinb nhằm giải.15. Việc xđ thời điểm vật đi qua vị trí x sẽ biết (hoặc v, a, W$_t$, W$_đ$, F) lần vật dụng nXác định M0 nhờ vào pha ban đầuXác định M phụ thuộc x (hoặc v, a, W$_t$, W$_đ$, F)Áp dụng cách làm $t = fracDelta phi omega $ (với $phi = ,M_0OM$)Lưu ý: Đề ra thường mang lại giá trị n nhỏ, còn nếu như n lớn thì tìm quy quy định để suy ra nghiệm vật dụng n.

Xem thêm: Nơi Bán Line Out Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Line Out Cho Loa Sub Trên Ô Tô

16. Xấp xỉ có phương trình sệt biệt:Phương trình: x = a ± Acos(ωt + φ) với a = const Biên độ là A, tần số góc là ω, pha ban đầu φx là toạ độ, x$_0$ = Acos(ωt + φ) là li độ. Tọa độ vị trí thăng bằng x = a, tọa độ địa chỉ biên x = a ± AVận tốc v = x = x$_0$, gia tốc a = v = x = x0 Hệ thức độc lập: a = -ω2x0; $A^2 = x_0^2 + (fracvomega )^2$Phương trình: x = a ± Acos$^2$(ωt + φ) (ta hạ bậc)Biên độ A/2; tần số góc 2ω, pha ban sơ 2φ.