Đây là tất cả những gì mình lưu giữ được với ghi chú ra . Giả dụ mọi người đọc thấy thiếu cùng sai ở chỗ nào đó thì reply giùm mình nhé, nếu phù hợp mình đang sửa lại ( chắc hẳn rằng là thiếu, ở đây mình chỉ ghi ra những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và hay được sử dụng nhất ). Các bạn xem đây là một bài chia sẻ, mỗi người chia sẻ một ít chứ không hẳn là sách tuyệt giáo trình đâu nhé. Tuy vậy nếu thấy đúng các chúng ta cũng có thể áp dụng để làm bài tập kia

*

Đây là tin tức quảng cáo của temperocars.com

Đăng ký kết nhận support về khóa học 48 tiếng luyện thi ĐẠT TOEIC 450+ tại

*
https://goo.gl/U9oiP9
*

Đăng cam kết nhận hỗ trợ tư vấn về khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh giao tiếp dành cho tất cả những người đi có tác dụng tại

*
https://goo.gl/el1rMr
*

Hết quảng cáo

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present):

CÔNG THỨC

a) Với cồn từ tobe(+) S+ AM/IS/ARE + O(-) S + AM/IS/ARE + NOT + O(?) AM/IS/ARE + S + O

b) Với rượu cồn từ thường(+) S + Vs/es + O(-) S+ DO/DOES + NOT + V +O(?) DO/DOES + S + V+ O

Từ dấn biết: always, every, usually, often, generally, frequently.

Bạn đang xem: Now là thì gì

Cách dùng:

+ Thì hiện tại đơn miêu tả một đạo lý , một sự thật hiển nhiên.Ex:The sun rises in the East.Tom comes from England.

+ Thì lúc này đơn miêu tả 1 thói quen , một hành vi xảy ra thường xuyên ở hiện tại tại.Ex:Mary often goes lớn school by bicycle.I get up early every morning.

+ Thì bây giờ đơn miêu tả năng lực của con bạn :Ex : He plays badminton very well

Lưu ý : ta thêm “es” sau các động từ bỏ tận thuộc là : O, S, X, CH, SH.

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous):

Công Thức :

(+) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O(-) S+ BE + NOT + V_ing + O(?) BE + S+ V_ing + O

Từ nhấn biết: now, right now, at present, at the moment,…

Cách dùng:

+ Thì lúc này tiếp miêu tả một hành vi đang ra mắt và kéo dãn dài dài một thời hạn ở hiện nay tại.Ex: The children are playing football now.

+ Thì hiện nay tại tiếp nối cũng thường tiếp theo sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh.Ex:Look! the child is crying.Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+ Thì hiện tại tại tiếp diễn còn diễn tả 1 hành vi xảy ra lặp đi tái diễn dùng cùng với phó tự ALWAYS :Ex : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember -

+ Thì hiện tại tại tiếp nối còn được sử dụng để biểu đạt một hành động sắp xẩy ra ( làm việc tương lai gần)Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không sử dụng thì này với các động từ bỏ chỉ thừa nhận thức đưa ra giác như : to lớn be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,…Ex:I am tired now.She wants to lớn go for a walk at the moment.Do you understand your lesson?

3. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past):

Công Thức

a) Với động từ tobe

(+) S + WAS/WERE + O(-) S+ WAS/ WERE + NOT + O(?) WAS/WERE + S+ O ?

b) Với cồn từ thường

(+) S + V_ed + O(-) S + DID+ NOT + V + O(?) DID + S+ V+ O ?

Từ dìm biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì quá khứ đơn biểu đạt hành động đã xẩy ra và kết thúc trong vượt khứ với thời hạn xác định.Ex:I stayed at trang chủ last nightDid you have a buổi tiệc nhỏ last week?

4. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past Continuous):

Công Thức :

(+) S + was/were + V_ing + O(-) S + was/were + NOT+ V_ing + O(?) was/were + S+ V_ing + O ?

Từ thừa nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, và this morning (afternoon)…

Cách dùng:

+ họ dùng thì vượt khứ tiếp tục khi ao ước nhấn mạnh cốt truyện hay quá trình của sự thiết bị hay vấn đề hoăc thời gian sự đồ vật hay sự việc đó ra mắt (Nếu họ chỉ muốn nói tới một vấn đề nào kia trong thừa khứ thì chúng ta cũng có thể sử dụng thì vượt khứ đơn).Ex: While I was driving home, Peter was trying desperately to liên hệ me.

+Chúng ta sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn để miêu tả 1 hành vi đang ra mắt trong quá khứ thì có hành vi khác xen vào.Ex: I was walking in the street when I suddenly fell over.

5. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect):

Công Thức

(+) S + have/ has + Past participle + O(-) S + have/ has + NOT+ Past participle + O(?) have/ has +S+ Past participle + O

Từ thừa nhận biết: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng:

Thì lúc này hoàn thành miêu tả hành rượu cồn đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời hạn không xác định trong quá khứ.Ex: I have been lớn London

+Thì hiện nay tại xong xuôi cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong vượt khứ.Ex: We’ve been khổng lồ Singapore a lot over the last few years.

*** + Thì hiện tại xong xuôi cũng được dùng với i since với for.***

Since + thời gian ban đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi bạn nói sử dụng since, tín đồ nghe yêu cầu tính thời hạn là bao lâu.For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi tín đồ nói cần sử dụng for, người nói yêu cầu tính thời hạn là bao lâu.Ex: I have been a teacher for more than ten years.

Chúng ta cần sử dụng thì hiện tại xong khi nói về trải nghiệm hay gớm nghiệm. Bọn họ thường sử dụng ‘ever’ cùng ‘never’ khi nói về kinh nghiệm.Ex: Have you ever been to Argentina?

6. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + have/ has + been + V_ing + O(-) S + have/ has + been + NOT + V_ing + O(?) have/ has +S + been + V_ing + O

Từ dìm biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

Cách dùng:

+ Thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới lúc này (có thể tới tương lai).Ex: We’ve been working really hard for a couple of months.

+ bọn họ sử dụng thì này để nói về sự việc đã xong xuôi nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng hay dấu tích về nó.Ex: Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking?

+ Thì hiện tại xong tiếp diễn cũng có thể được áp dụng để nói đến các sự việc xảy ra ở vượt khứ với vẫn chưa chấm dứt ở hiện nay tại.Ex: I’ve been learning Spanish for 20 years & I still don’t know very much.

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past Perfect):

Công Thức

(+) S + had + Past Participle + O(-) S + had + NOT+ Past Participle + O(?) had + S+ Past Participle + O

Từ dìm biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

Cách dùng:

+ biểu đạt một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.Ex: The police camewhen the robber had gone away.

2. Dùng để mô tả hành động trước một thời gian khẳng định trong vượt khứ.Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Pas Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + had + been + V_ing + O(-) S + had + been + NOT+ V_ing + O(?) had + been + S + V_ing + O

Từ nhận biết: until then, by the time, prior lớn that time, before, after.

Cách dùng:

+ diễn tả một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn khỏe mạnh tính tiếp diễn)Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

+. Diễn đạt một hành vi kéo dài liên tiếp đến một hành động khác trong vượt khứEx: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot and steamy when she came in

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (Simple Future):

Công Thức

(+) S + shall/will + V(infinitive) + O(-) S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O(?) shall/will + S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

+ diễn đạt một ra quyết định ngay tại thời điểm nói (On-the-spot decision)Ex:

Hold on. I‘ll geta pen.We will seewhat we can vày to help you.

+ diễn tả lời dự đoán không tồn tại căn cứEx:

People won’t goto dòng xe yamaha jupiter before the 22nd century.Who vị you think will getthe job?

+ miêu tả những sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.Ex: The sun will rise over there tomorrow morning.

Từ nhận biết: tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on…

DẠNG ĐẶC BIỆT: be going to ( tương lai ngay gần )

Cấu trúc:

(+) S + is/am/are + going to lớn + V(-) S + is/am/ are not + going to + V(?)Is/Am/ Are + S + going khổng lồ + V

Cách dùng:

+ diễn tả một kế hoạch, dự tính (intention, plan)Ex:

I have won $1,000. I am going khổng lồ buya new TV.When are you going to goon holiday?

+ mô tả một lời dự đoán phụ thuộc vào hoăc ko cần phụ thuộc bằng triệu chứng ở hiện tại tạiEx:

The sky is very black. It is going khổng lồ snow.My boss isn’t going to lớn be very happy!

Từ thừa nhận biết: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian ở tương lai…

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (Future Continuous):

Công thức

(+) S + shall/will + be + V_ing+ O(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will +S+ be + V_ing+ O

Từ dấn biết: in the future, next year, next week, next time, và soon…

Cách dùng:

+ Thì sau này tiếp diễn miêu tả hành đụng sẽ đang xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.Ex:

I will be sending in my application tomorrowNext week at this time, you will be lyingon the beach

+ diễn tả một ý định đã được sắp xếp trong tương laiEx: Ann will be helping us lớn hold the tiệc nhỏ (ngủ ý đã sắp đến xếp)

+ diễn đạt một hành vi không ý định trước những xảy ra như một thông lệ.Ex: I will be seeing Mary tomorrow at school

+ miêu tả một hành động sẽ xảy ra và kéo dãn dài trong một khoảng thời gian nào đó ở tương lai.Ex: I shall be swimming all day long tomorrow

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (Future Perfect):

Công thức

(+) S + shall/will + have + Past Participle(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

Dấu hiệu dìm biết: các cụm trường đoản cú chỉ thời hạn đi kèm:– By + mốc thời hạn (by the end of, by tomorrow)

By thenBy the time+ mốc thời gian…

Cách dùng: Thì tương lai trả thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ xong xuôi trước hoặc tại một thời điểm vào tương lai.Ex:

She will have finishedwriting the report before 8 o’clockThey will have completed the building by the kết thúc of this year

12.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Future Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + shall/will + have been + V_ing + O(-) S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O(?) shall/will + S+ have been + V_ing + O

Cách dùng:

_ Kết hợp với mệnh đề thời gian ( by the time + thì lúc này đơn, … )Ex: James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.

_Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn miêu tả một hành động xảy ra kéo dài cho đến một thời gian nào đó sau này và nhấn mạnh vấn đề tính liên tục.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Chứng Minh

Ex: We’ll have been studying for an hour when he comes.