Tính nồng độ mol là dạng bài đơn giản và dễ dàng nhất được đánh giá như nền tảng để giải quyết các câu hỏi khó hơn. Vậy độ đậm đặc mol là gì? Cách tính độ đậm đặc mol của ion trong dung dịch như vậy nào? thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây để nắm chắc kiến thức và kỹ năng về vụ việc này nhé!

Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch cần kỹ năng gì?

Chất điện li mạnh khỏe là những chất khi tổng hợp trong nước các phân tử các phân li thành ion. Quy trình phân li của chất điện li mạnh ra mắt một chiều yêu cầu khi giám sát nồng độ mol của ion trong hỗn hợp ta tính như bội nghịch ứng một chiều. Các chất điện li mạnh bạo thường là các bazơ kiềm ( bazơ tan) NaOH,KOH,Sr(OH)2,… các axit bạo gan như HNO3,H2SO4,HCl,…và các muối tan giỏi như Na2CO3,KCl,KNO3,…

*
Tính độ đậm đặc mol của những ion trong dung dịch là việc căn bản trong hóa học

Chất điện li yếu ớt là những chất khi tổ hợp trong nước chỉ có 1 phần phân li thành ion phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử. Quá trình điện li của các chất này diễn ra theo chiều thuận nghịch buộc phải khi đo lường và thống kê nồng độ mol của ion giám sát và đo lường như cân bằng hóa học. Chất điện li yếu hay là phần đa axit yếu như CH3COOH, H2CO3, HNO2,…bazơ yếu hèn như Fe(OH)3,Fe(OH)2,… và các muối ít hòa hợp như BaSO4,MgCO3,…

Viết phương trình điện li

Phương trình điện li của đầy đủ chất liện li mạnh

HCl → H+ + Cl-NaOH → Na+ + OH-H2SO4 →2H+ + SO42-CaCl2 →Ca2+ + 2Cl-Ca(OH)2→ Ca2+ + 2OH-NaCl →Na+ + Cl-Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Phương trình điện li của các chất liện li yếu

CH3COOH ⇔H+ + CH3COO-H2S ⇔H+ + HS-HS⇔H+ + S2-H3PO4 ⇔H+ + H2PO4-H2PO4⇔H+ + HPO42-HPO22⇔H+ + PO43-Al(OH)3 ⇔Al3+ + 3OH-Zn(OH)2⇔Zn2+ + 2OH-Al(OH)3⇔H3O+ + AlO2sd-Zn(OH)2 ⇔2H++ ZnO2-

Các khái niệm, đại lượng và công thức tính toán mật độ mol

Dung dịch được khiến cho từ hóa học tan và dung môi (dung môi thường dùng là H2O)

Khối lượng dung dịch

Khối lượng dung dịch được tính theo công thức: mdd = mct + mnước = Vdd.D

Trong đó:

mdd: khối lượng dung dịchmct: khối lượng chất tanVdd: thể tích dung dịchD: khối lượng riêng của dung dịch (gam/ml), cùng với h20 bao gồm D =1.

Bạn đang xem: Nồng độ ion là gì

Cách tính nồng độ mol

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.

Lưu ý: đơn vị chức năng lít(L) được sử dụng phổ cập hơn đơn vị chức năng ml

Công thức tính độ đậm đặc mol

Nồng độ mol của một chất trong dung dịch được xem bằng số mol chất tan chia cho thể tích dung dịch. Bí quyết tính nồng độ mol như sau: cm = n/Vdd

Trong đó:

Cm: mật độ Moln: là số mol hóa học tanVdd :là thể tích hỗn hợp lít
*
Công thức tính độ đậm đặc mol

Từ bí quyết tính nồng độ mol bên trên ta rất có thể suy ra các công thức sau:

Cách tính số mol hóa học tan trong: n = cm x VddCách tính thể tích dung dịch: Vdd = n/Cm

Ví dụ 1: trong 500ml dung dịch bao gồm hòa tung 42 gam NaOH. Tính nồng độ mol NaOH của dung dịch?


Lời giải: 500ml=0,5l

nNaOH= 42/40= 1.05 mol

Áp dụng phương pháp tính nồng độ mol ta có:

Cm = n/Vdd = 1.05/0,5 = 21 ( M)

Ví dụ 2: Hòa chảy hỗn hợp gồm NaOH a mol/lit và H­2SO4 b mol/lit vào nước thì ta có dung dịch chứa các ion là:

NaOH → Na+ + OH-

mol/lit: a a a

H2SO4 → 2H+ + SO42-

mol/lit: b 2b b

Phương pháp tính độ đậm đặc mol nhanh thường được dùng trong dung dịch – Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo

Phương pháp được áp dụng vào giải những bài toán tất cả trộn lẫn 2 dung dịch có cùng chất tan và bài toán trộn loãng hoặc cô cạn dung dịch.

Dạng 1: pha trộn hai dung dịch tất cả cùng chất tan vào nhau

Dung dịch 1 có thể tích là V1, trọng lượng là m1, nồng độ mol là C1, trọng lượng riêng là d1. Hỗn hợp 2 có thể tích là V2, cân nặng là m2, mật độ mol là C2 (C2 > C1), trọng lượng riêng là d2.

Ta thu được dung dịch bắt đầu có khối lượng m = m1 + m2, thể tích V = V1 + V2, nồng độ mol C (C1 hóa học rắn khan xem như dung dịch gồm C = 100%.Chất khí tan trong nước nhưng không phản bội ứng cùng với nước (HCl, HBr, NH3…) coi như dung dịch tất cả C = 100%.Dung môi xem như dung dịch gồm C = 0%.H2O có trọng lượng riêng là d = 1 g/ml.

Xem thêm: Photos At Trường Thcs Giảng Võ 2021 2022, Photos At Trường Thcs Giảng Võ


Dạng 2: Cô cạn, pha loãng dung dịch

Dung dịch 1 rất có thể tích là V1, cân nặng là m1, độ đậm đặc mol là C1, khối lượng riêng là d1. Sau khi pha loãng hoặc cô cạn ta thu được dung dịch có mét vuông = m1 ; thể tích V2 = V1 mật độ C (C1 > C2 tuyệt C1

*
Hình hình ảnh về công thức tính độ đậm đặc mol ion vào dung dịch

Có thể thấy rằng để đo lường được các dạng bài bác toán phức tạp hơn bạn cần nắm rõ những công thức tính toán ở dạng cơ bản. Hy vọng với những thông tin trên để giúp bạn biết cách tính độ đậm đặc mol của những ion trong dung dịch một cách nhanh và đúng đắn nhất.