Các dạng Toán Đại số lớp 9 là tài liệu hữu ích, gồm 49 trang tuyển chọn kiến thức lý thuyết và các dạng bài tập Đại số 9.

Các dạng toán Đại số 9 được biên soạn khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Với mỗi chủ đề bao gồm nhiều dạng bài tập tổng hợp với nhiều ý hỏi, phủ kín các dạng toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản; học sinh có học lực khá, giỏi nâng cao tư duy và kỹ năng giải đề với các bài tập vận dụng nâng cao. Nội dung tài liệu bao gồm:

Chương I. Căn bậc hai – căn bậc baChương II. Hàm số bậc nhấtChương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnChương IV. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Tổng hợp các dạng bài tập Đại số lớp 9

Chương I. Căn bậc hai - Căn bậc ba

1. Căn bậc hai số học

- Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho x2 = a

- Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là

*
. Số âm ký hiệu là
*

- Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết

*

- Với số dương a, số

*
là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng là căn bậc hai số học của 0

Với hai số không âm a, b, ta có: a, b, ta có: a

*
có nghĩa
*

*
có nghĩa
*

*
có nghĩa khi
*
có nghĩa khi
*
*

Chú ý: Nếu bài yêu cầu tìm TXĐ thì sau khi tìm được điều kiện x, các em biểu diễn dưới dạng tập hợp

*
thì
*
hoặc
*

Bài 1.

Bạn đang xem: Những bài toán hay lớp 9 có lời giải

Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa

*

*

*

*

*

*

Bài 2. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

*

*

*

*

Bài 3. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

*

*

**

*

*

Bài 4. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa

*

*

*

*

*

*

Bài 5: Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa

*

*

*

*

*

*

Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

Phương pháp: Các em dùng hằng đẳng thức 1 và 2 trong 7 hằng đẳng thức, biến đổi biểu thứctrong căn đưa về dạng

*
rồi áp dụng công thức:

*

*

Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:

*

*

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

*

*

*

*

*

*

Bài 4. Thực hiện các phép tính sau:

*

*

*

*

*

Dạng 3: So sánh căn bậc 2

Phương pháp:

So sánh với số ) .

- Bình phương hai vế.

- Đưa vào ngoài dấu căn.

Xem thêm: Có Phải Chó Nhìn Được Mấy Màu Có Đúng Không? Chó Quan Sát Thế Nào?

- Dựa vào tính chất: nếu a>b

*
0 thì
*

Bài 1:

*
*
; 11 và
*
; 7 và
*
; 6 và
*
;

Bài 2:

a) 2 và

*

b)

*

c)

*

d)

*
*

e)

*
và 2

f) 6 và

*

g)

*
và 1

h)

*
*

i)

*
*
và 1

k)

*

Dạng 4: Rút gọn biểu thức

Phương pháp: Các em dùng hằng đẳng thức 1 và 2 trong

*
hằng đẳng thức, biến đổi biểu thức trong căn đưa về dạng
*
 rồi áp dụng công thức:
*
, A

Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau: