Để phân biệt được điểm như thể nhau và không giống nhau về kết cấu và tính chất hóa học của Axetilen C2H2, Etilen C2H4, Benzen C6H6 và Metan CH4 ta cần hiểu rõ tính hóa chất của từng thích hợp chất.

Bạn đang xem: Nhận biết metan etilen axetilen


Vì vậy trong nội dung bài viết này HayHocHoi.Vn đã tóm tắt lại các đặc thù hóa học và công thức cấu trúc của những hidrocacbon này, rõ ràng là: Axetilen , Etilen , Benzen và Metan nhằm từ đó những em thuận lợi nhận biết cùng so sánh những điểm giống nhau và khác biệt giữa những hợp chất này, qua đó có thể giải các bài toán phân biệt một cách ‘gọn gàng’.

I. Bắt tắt về đặc điểm hóa học công thức cấu trúc của Axetilen , Etilen , Benzen và Metan

Bạn vẫn xem: đối chiếu Axetilen, Etilen, Benzen, Metan về cấu trúc và tính chất hóa học – hóa 9 bài 42


– Dưới đấy là bảng tóm tắt đặc thù hóa học tập và điểm sáng công thức kết cấu và áp dụng của Axetilen , Etilen , Benzen và Metan.

 MetanEtilenAxetilenBenzen
 Công thức cấu tạo
*
*
*
*
 Đặc điểm cấu tạo Có 4 links đơn σ thân C và H Có 1 liên kết đôi π giữa 2 nguyên tử C Có 1 links 3 (1 σ với 2 π) thân 2 nguyên tử C Vòng 6 cạnh, 3 link đôi π xen kẹt giữa 3 liên kết σ đơn
 Phản ứng sệt trưng

 Phản ứng thế

 phản ứng hidro hóa

 Phản ứng cộng Phản ứng cộng Phản ứng gắng và phản nghịch ứng cộng
 Ứng dụng chính Làm nguyên liệu trong đời sống cùng sản xuất Làm vật liệu sản xuất rượu etylic với axit axetic Làm nguyên liệu trong công nghiệp và sản xuất một số chất hưu cơ khác Làm dung môi và làm nguyên liệu sản xuất một số chất dẻo.

Một số làm phản ứng đặc thù của Axetilen , Etilen , Benzen và Metan

 CH4 + Cl2 

*
 CH3Cl + HCl

 C2H4 (khí) + Br2(dd) → CH2Br-CH2Br (lỏng)

 C2H2 (khí) + Br2(dd) → Br2-CH-CH-Br2 (lỏng)

 C6H6 (khí) + Br2(lỏng) → C6H5Br(lỏng) + HBr (khí)

– vì vậy từ bảng đặc điểm hóa học, công thức kết cấu và quánh điểm cấu trúc của  Axetilen , Etilen , Benzen và Metan làm việc trên, họ dễ dàng vận dụng để vấn đáp các thắc mắc dạng như:

Em hãy so sánh đặc thù hóa học tập của etilen và axetilen? Em hãy nêu điểm tương đương và không giống nhau về tính chất hóa học của metan, etilen và axetilen? Trình bày cách thức hóa học để nhận biết hai lọ mất nhãn chứa 2 khí ko màu là metan với etilen? hay So sánh metan, etilen cùng axetilen benzen?…

Ví dụ 1 (Bài 2 trang 133 sgk hóa 9): Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ sử dụng dung dịch brom rất có thể phân biệt được hai hóa học khí trên không? Nêu biện pháp tiến hành.

– Thực ra câu hỏi trên rất có thể hiểu là: Trình bày phương pháp hóa học tập để nhận biết hai lọ mất nhãn cất 2 khí không màu là metan với etilen?

* Lời giải:

– cho hai khí vào nhì bình bao gồm cùng thể tích, tiếp đến cho cùng một thể tích dung dịch brom bao gồm cùng độ đậm đặc vào nhị bình cùng lắc đều.

– Bình ko làm thay đổi màu dung dịch brom là CH4, bình làm bay màu dung dịch brom là C2H4 theo phương trình phản ứng sau:

 C2H2 + Br2 → C2H4Br2.

 Ví dụ 2: So sánh đặc thù hóa học của etilen với axetilen? nêu điểm như là và không giống nhau về đặc điểm hóa học tập của etilen và axetilen

* Lời giải:

• Điểm như là nhau thân Etilen với Axetilen

– Đều là những hidrocacbon vào phân tử bao gồm C cùng H

– Trong phân tử có liên kết σ bền với liên kết π linh động

– link π linh động dễ bị đứt (bẻ gãy) khi thâm nhập phản ứng hóa học

– đặc điểm hóa học đặc trưng là phản nghịch ứng cộng, bên cạnh đó có phản ứng trùng hợp với oxi hóa.

Điểm khác nhau giữa Etilen với Axetilen

– Tùy điều kiện và xúc tác cơ mà khi thâm nhập phản ứng 1 hay 2 liên kết π của Axetilen bị đứt.

– Axetilen có 2 nguyên tử H biến hóa năng động có thể thâm nhập phản ứng cố với ion kim loại.

 Ví dụ 3: So sánh Axetilen với Benzen?

* Lời giải:

• Điểm như thể nhau thân Axetilen cùng Benzen

– Đều là các hidrocacbon vào phân tử gồm C với H (C2H2 mạch thẳng, C6H6 mạch vòng).

– Trong phân tử có liên kết σ bền với liên kết π linh động.

– Cùng tất cả phản ứng đặc thù là phản bội ứng cộng.

• Điểm không giống nhau giữa Axetilen với Benzen

– cùng với Axetilen tùy điều kiện và xúc tác nhưng khi tham gia phản ứng 1 tuyệt 2 liên kết π của Axetilen bị đứt. Bên cạnh đó Axetilen tất cả phản ứng trùng hợp và oxi hóa.

– cùng với Benzen cấu tạo mạnh vòng, có 3 liên kết π liên phù hợp với nhau chế tác thành hệ thơm chắc chắn nên gồm tham gia bội nghịch ứng cộng nhưng khó khăn (chỉ cộng H2), dễ tham gia phản ứng nắm và bền cùng với tác nhân oxi hóa.

– Axetilen bao gồm 2 nguyên tử H năng động có thể tham gia phản ứng ráng với ion kim loại.

♠ Bảng tiếp sau đây cho chúng ta cách nhận biết Metan, Etilen, Axetilen cùng Benzen bằng cách thức hóa học.

 Chất yêu cầu nhận Loại dung dịch thử Hiện tượng Phương trình hóa học
 Metan (CH4) Khí Clo Mất màu xoàn lục của khí Clo. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
 Etilen (C2H4) dd Brom dd Brom bị mất màu. C2H4 + Br2 → C2H4Br2
 Axetilen (C2H2)

• dd Brom

• AgNO3/NH3

-dd Brom bị mất màu.

-Có kết tủa vàng

• C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

• C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg + 2NH4NO3

 Ví dụ 4: Vận dụng bảng nhận ra trên hãy nêu cách phân biệt bằng phương thức hóa học các khí sau: CH4, C2H2, C2H4 và N2, H2.

* Lời giải:

– lấy mỗi chủng loại một ít, và lần lượt dẫn những khí trải qua dd AgNO3/NH3. Khí nào tạo nên kết tủa tiến thưởng là C2H2.

C2H2 + Ag2O → AgC≡CAg↓ + H2O

– Dẫn những khí còn lại qua dd nước Brom (màu nâu đỏ). Khí nào làm nhạt màu nước brom là C2H4.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br -CH2Br

– thứu tự đốt cháy 3 khí còn lại. Khí không cháy là N2. Thành phầm cháy của hai khí kia được dẫn qua dd nước vôi trong. Thành phầm cháy nào làm cho đục nước vôi vào là CH4. Mẫu còn sót lại là H2.

 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ trắng +H2O

 H2 + ½O2 → H2O 

II. Bài xích tập về Hidrocacbon Metan, Etilen, Axetilen cùng Benzen

Bài 1 trang 133 sgk hoá 9: Viết công thức cấu trúc đầy đủ và thu gọn của những chất hữu cơ gồm công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

* giải mã bài 1 trang 133 sgk hoá 9: 

a) C3H8 công thức tử giống CH4 (CnH2n+2) nên gồm công thức cấu tạo có 1 liên kết đơn: CH3–CH2–CH3.

b) C3H6 công thức phân tử như là C2H4 (CnH2n) nên công thức cấu trúc có 1 links đôi CH2=CH– CH3 và mạch vòng

c) C3H4 công thức phân tử tương tự C2H2 (CnH2n-2) nên gồm công thức kết cấu có 1 links ba: CH≡C–CH3; 2 nối đôi: CH2=C=CH2 và mạch vòng.

Bài 3 trang 133 sgk hóa 9: Biết 0,01 mol hidrocacbon A làm mất đi màu đầy đủ 100ml dung dịch brom 0,1M. Vậy A là hidrocacbon nào trong số các hóa học sau đây:

A. CH4. B. C2H2.

C. C2H4. D. C6H6.

* giải mã bài 3 trang 133 sgk hóa 9:

– Đáp án: C đúng.C2H4. 

– Ta gồm : nA = 0,01 (mol).

– Theo bài ra: nBr2 = 0,1.0,1 = 0,01 (mol).

⇒ nA = nBr2 = 0,01 (mol) ⇒ Tỉ lệ phản nghịch ứng là 1:1

⇒ Trong phân tử Hiđrocacbon có 1 nối song ( 1 link π)

⇒ Vậy Hiđrocacbon A là Etilen C2H4.

Bài 4 trang 133 sgk hóa 9: Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O

a) Trong hóa học hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A bé dại hơn 40. Tìm phương pháp phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng

Lời giải bài 4 trang 133 sgk hóa 9:

a) Trong chất hữu cơ A bao gồm nguyên tố nào?

– Ta có: nCO2 = 8,8/44 = 0,2 (mol). 

 ⇒ mC = 0,2.12 = 2,4 (g).

– Ta có: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol). 

 ⇒ mH = 0,3.2 = 0,6 (g).

 ⇒ mC,H = 2,4 + 0,6 = 3 (g) = mA

 ⇒ A bao gồm hai nguyên tố C cùng H, vậy A là Hiđrocacbon.

b) Đặt công thức phân tử của A là CxHy

 

*

⇒ Vậy CTPT của A bao gồm dạng (CH3)n 

– Theo bài bác ra thì khối lượng của MA 3)n 2H6(nhận)

c) A là Etan C2H6(không gồm liên kết π) không làm mất đi màu dung dịch Br2.

Xem thêm: Condenser Là Gì ? Nguyên Tắc Làm Việc Của Bình Ngưng Là Gì

d) Phương trình phản ứng cùng với Clo lúc có ánh nắng của Etan:

 C2H6 + Cl2 

*
 C2H5Cl + HCl

Hy vọng với bài viết hệ thống lại kỹ năng về đặc thù hóa học, đặc điểm kết cấu phân tử của các Hidrocacbon rõ ràng là Axetilen, Etilen, Benzen với Metan sinh sống trên hữu ích cho những em. Hầu hết góp ý với thắc mắc những em vui tươi để lại lời nhắn ở phần bình luận để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.