tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

theos phần nhiều gì mình biết là :

người ta rước Oxi làm đơn vị chức năng là 2 ( hóa trị là đơn vị II )

còn Hiđro mang làm đối chọi vị là một ( hóa trị là đơn vị chức năng I )

như hình là vậy các bạn ạ

Mình Xin hết


Hóa trị của một nguyên tố được xác minh theo hóa trị của yếu tắc khác như thế nào?

Câu vấn đáp của bạn:

 H chọn làm 2 đối kháng vị, O là 1 đơn vị.

Bạn đang xem: Người ta quy ước nguyên tố đa lượng là

 O là một trong đơn vị.
 H lựa chọn làm 1 đối chọi vị, O là 2 đối chọi vị.
 H lựa chọn làm 2 đối chọi vị.

a) Hóa trị của một yếu tố (hay team nguyên tử) là gì?

b) Khi khẳng định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố làm sao làm 1-1 vị, nguyên tố nào là hai đơn vị


a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số thể hiện khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

b) Khi xác định hóa trị rước hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai solo vị.


Bài 1: a) Hóa trị của một yếu tố (hay nhóm nguyên tử) là gì? b) khi khẳng định hóa trị, đem hóa trị của nguyên tố nào làm đối kháng vị, nguyên tố như thế nào là hai đối kháng vị?


a) Hóa trị của thành phần (hay đội nguyên tử) là bé số biểu hiện khả năng links của nhân tố (hay nhóm nguyên tử).

b) Khi xác minh hóa trị đem hóa trị của H làm đơn vị chức năng và hóa trị của O là hai solo vị.


Người ta quy cầu mỗi gạch ngang thân kí hiệu biểu hiện một hóa trị của mỗi nguyên đơn tử. Cho thấy thêm sơ đồ công thức của hợp hóa học giữa yếu tố X, Y với H với O như sau: H-X-H; X= O; H-Y

Viết sơ đồ công thức hợp hóa học giữa yếu tắc Y và O, thân nguyên tố X cùng Y.


Người ta quy cầu mỗi vun ngang thân kí hiệu biểu hiện một hóa trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết thêm sơ đồ cách làm của hợp hóa học giữa yếu tố X, Y với H cùng O như sau:  H-X-H; X= O; H-Y

Tính hóa trị của X với Y.


người ta quy ước mỗi vén ngang thân 2 kí hiệu thể hiện 1 hóa trị của mỗi nguyên đơn tử cho biết sơ đồ công thức của hợp hóa học giữa nhân tố X, Y, H cùng O như sau H-X-H ; X=O ; H-Y a) tính hóa trị X cùng Y


hóa trị của O là 2 la mã; h là 1 trong những la mã 

Ta bao gồm quy tắc hóa trị như sau, tích thân chỉ số cùng với hóa trị của nhân tố này bằng tích thân chỉ số cùng hóa trị của yếu tố kia.

Theo quy tắc hóa trị thì x.a = y.b

Biết x, y cùng a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a)Biết a, b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học

Chuyển thành tỉ lệ thành phần x/y=b/a=b'/a'

Lấy x = b (hoặc b’) cùng y = a (hoặc a’). Giả dụ a’, b’ là số đông số nguyên đơn giản dễ dàng hơn so với a, b.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 8 Bài Tức Nước Vỡ Bờ Ngắn Gọn, Soạn Bài Tức Nước Vỡ Bờ


a. Phụ thuộc vào vị trí của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong những nguyên tố dưới đây những nguyên tố nào tất cả cùng cộng hóa trị trong bí quyết hóa học của những oxit cao nhất:

Si, P, Cl, S, C, N, Se, Br

b. Phần đa nguyên tố nào dưới đây có cùng cộng hóa trị trong cách làm hóa học của các hợp chất khí cùng với hidro?

P, S, F, Si, Cl, N, As, Te


a)

Si,C có cộng hóa trị IV - $RO_2$

P,N bao gồm cộng hóa trị V - $R_2O_5$

S,Se bao gồm cộng hóa trị VI - $RO_3$

Cl,Br tất cả cộng hóa trị VII - $R_2O_7$

b)

N,P,As gồm cộng hóa trị III - $RH_3$

S,Te bao gồm cộng hóa trị II - $RH_2$

F,Cl có cộng hóa trị I - $RH$


.a) phụ thuộc vào vị trí của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây những yếu tắc nào có cùng cùng hóa trị trong những oxit cao nhất:

Si, P, Cl, S, C,N, Se, Br.

b) đều nguyên tố nào sau đây có cùng cộng hóa trị trong các hợp hóa học khí cùng với hidro