Sóng ngang: là sóng trong những số đó các bộ phận của môi trường xung quanh dao rượu cồn theo phương vuông góc cùng với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Năng lượng sóng cơ là gì

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và mặt phẳng chất lỏng.

Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên gai dây cao su.

Sóng dọc: là sóng trong số đó các bộ phận của môi trường dao hễ theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường xung quanh rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một lò xo.


*

Khi sóng truyền qua, các phần tử của môi trường thiên nhiên chỉ giao động quanh vị trí cân bằng của bọn chúng mà không vận động và di chuyển theo sóng, chỉ gồm pha giao động của chúng được truyền đi.


Tại nguồn O: (u_0 = A_0cos(omega t))Tại M bí quyết O một khoảng tầm (x m = m vDelta t) trên phương truyền sóng: (u_M = Acosomega (t - Delta t).)
*

(u_M = Acosomega (t - dfracxv) = Acos2pi (dfractT - dfracxlambda ) m left( 1 ight))

Với (t ge x/v)

Phương trình (1) là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

PT (1) là một trong hàm vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần trả theo không gian.


*

- Biên độ của sóng (A): là biên độ dao động của 1 phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

- Chu kỳ sóng (T): là chu kỳ xê dịch của một trong những phần tử của môi trường thiên nhiên sóng truyền qua.

- Tần số  (f): là đại lượng nghịch hòn đảo của chu kỳ sóng : (f=dfrac1T)

-Tốc độ truyền sóng (v):là tốc độ lan truyền dao đụng trong môi trường

Phụ ở trong vào bản chất của môi trường thiên nhiên truyền (tính bầy hồi và tỷ lệ môi trường): (v_R > m v_L > m v_K)Tốc độ truyền sóng khác gia tốc dao cồn của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua.

- cách sóng $lambda $: là quãng đường mà lại sóng truyền được trong một chu kỳ. (lambda = vT = dfracvf)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa nhì điểm gần nhau tốt nhất trên phương truyền sóng xấp xỉ cùng pha).

Xem thêm: Thi Kể Chuyện Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi Cấp Tiểu Học, Câu Chuyện Dự Thi Gvcn Giỏi

- năng lượng sóng: tích điện sóng là tích điện dao hễ của các thành phần của môi trường có sóng truyền qua. Lúc sóng cơ truyền càng xa mối cung cấp thì biên độ và năng lượng sóng càng giảm

Đối cùng với sóng truyền đi từ 1 nguồn điểm:

+ Trong không gian thì năng lượng sóng trải ra trên những mặt ước có nửa đường kính tăng dần nên tích điện giảm tỉ lệ thành phần với bình phương quãng con đường truyền sóng

+ Trong mặt phẳng thì tích điện sóng trải ra trên các đường tròn có nửa đường kính tăng dần nên năng lượng sóng sút tỉ lệ với quãng mặt đường truyền sóng

+ khi sóng chỉ truyền theo một phương trên một đường thẳng (trong trường phù hợp tưởng), thì tích điện của sóng không biến thành giảm cùng biên độ sóng ở hầu hết điểm sóng truyền cho tới là như nhau, nghĩa là biên độ dao động của mọi thành phần mà sóng truyền tới là như nhau.