CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

Chủ đề này gồm các vấn đề sau: Thuyết tương đối hẹp, cấu tạo nguyên tử, tích điện liên kết.

Bạn đang xem: Năng lượng liên kết riêng

A. LÍ THUYẾT

I. Thuyết kha khá hẹp

1. Khối lượng tương đối tính:
*

2. Năng lượng toàn phần:
*
K=(m-m_0).c^2" />

(Năng lượng toàn phần là bao gồm 2 loại tích điện năng lượng ngủ và đụng năng, K là cồn năng, m là trọng lượng tương đối tính, m0 khối lượng nghỉ)

II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1. Kết cấu hạt nhân nguyên tử

a. Cấu tạo

* phân tử nhân được kết cấu từ những nuclôn. Gồm hai các loại nuclôn:

– Prôtôn (p), khối lượng

*
, mang điện tích yếu tắc dương +e (
*
).

– Nơtrôn (n), khối lượng

*
, không có điện

b. Kí hiệu.

*
trong đó:

+ Z là nguyên tử số xuất xắc số prôtôn trong phân tử nhân.

+ A là số khối bằng tổng số proton (Z) và số nơtron A = Z + N.

c. Kích cỡ của hạt nhân:

*

2. Đồng vị

Là mọi nguyên tử nhưng mà hạt nhân có cùng số prôton Z nhưng gồm số nơtron N khác nhau.

VD:

*

3. Đơn vị khối lượng nguyên tử

a. Khái niệm:

– Đơn vị trọng lượng trong thiết bị lí phân tử nhân là cân nặng nguyên tử, kí hiệu làu.

*
đồng vị
*

b. Chú ý:

+ khối lượng của nguyên tử

*
; khối lượng của hạt nhân
*

*

III. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

1. Lực hạt nhân

– Lực phân tử nhân: là lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân

– Đặc điểm của lực đó:

+ gồm cường độ rất mạnh

+ Chỉ có tính năng trong bán kính hạt nhân

2. Độ hụt khối

Hạt nhân

*
có cân nặng m.

– Độ hụt khối:

*
-m." />

Trong đó: m: cân nặng hạt nhân

*
: khối lượng Z protôn

*
: cân nặng N notrôn

*
: độ hụt khối

3. Tích điện liên kết

– (Năng lượng nhằm phá quan trọng để phát vỡ vạc hạt nhân = tích điện tỏa ra khi phối kết hợp các nu thành 1 phân tử nhân) là năng lượng liên kết giữa các nuclôn trong hạt nhân:

*
hay
*
. c^2" />
.

4.Năng lượng liên kết riêng

Là năng lượng liên kết tính cho một nuclôn:

*
đặc trưng đến độ bền bỉ của hạt nhân.

– hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì sẽ càng bền vững: hạt nhân có số khối vừa đủ từ 50-70 là hạt nhân bề cũ nhất (năng lượng link riêng lớn số 1 cỡ 8,8 MeV/nu)

5. Ví dụ

Ví dụ về hệ thức Anhxtanh:Một vật dụng có cân nặng nghĩ 75 kg chuyển động với vận tốc 0,6c (c là tốc độ của ánh sáng trong chân không) thì cân nặng tương đối tính của chính nó là

A.100 kg. B.80 kg. C.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Hệ Phương Trình Lớp 9

75 kg. D. 60 kg.

Hướng dẫn

*
m_0=60kg" />

=> Đáp án D

Ví dụ về độ hụt khối và tích điện liên kết:Khối lượng của hạt nhân

*
là 10,0113u, khối lượng của nơtron là
*
, khối lượng của proton là
*
*
.Năng lượng links riêng của phân tử nhân
*