(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

Bạn đang xem: Muốn chuyển hoá những ion kim loại

(b) Anilin là một trong những bazơ, dung dịch của nó có thể làm quỳ tím gửi xanh.

(c) Glu–Ala công dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ thành phần mol 1: 2.

(d) trong một phân tử triolein tất cả 3 link p.

(e) Tinh bột với xenlulozơ là đồng phân của nhau.

Số tuyên bố đúng là


Cho các chất: Fe2O3, FeO, Fe(OH)3, Fe2(SO4)3. Số chất tính năng với dung dịch HNO3 loãng, dư hiện ra khí NO là


Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Bao gồm bao nhiêu este không no?


Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp KOH 0,25M với K2CO3 0,4M thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X nhận được kết tủa, lọc đem kết tủa đem nung đến cân nặng không đổi thu được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:


Thủy phân trọn vẹn cacbohiđrat A thu được nhì mosaccarit X với Y. Hiđro hóa X hoặc Y hầu như thu được hóa học hữu cơ Z. Hai chất A và Z lần lượt là


Cho 158,4 gam hỗn hợp X gồm tía chất béo công dụng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 163,44 gam muối. Còn mặt khác lấy 158,4 gam X tác dụng với a mol H2 (xúc tác Ni, t0), thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những chất phệ no với không no. Đốt cháy toàn bộ Y yêu cầu dùng 14,41 mol O2, chiếm được CO2 cùng 171 gam H2O. Giá trị của a là


Biết m gam amin X (no, đối chọi chức, mạch hở) chức năng vừa đầy đủ với 0,2 mol HCl. Đốt cháy m gam X chiếm được CO2, H2O với V lít khí N2. Giá trị của V là


Hỗn thích hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Mang đến m gam tất cả hổn hợp X công dụng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X cần V lít O2(đktc) tiếp đến cho cục bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Cực hiếm của V là


Thủy phân 10,8 gam xenlulozơ trong môi trường thiên nhiên axit. Mang lại sản phẩm tính năng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng, sau bội phản ứng trọn vẹn thu được 11,88 gam Ag. Năng suất của làm phản ứng thủy phân là


Thực hiện nay phản ứng phản bội ứng pha chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình từ sau:

Bước 1: mang đến 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic kết tinh cùng 2 giọt axit sunfuric sệt vào ống nghiệm.

Bước 2: rung lắc đều, đun nóng các thành phần hỗn hợp 8-10 phút vào nồi nước sôi.

Xem thêm: 13 Reasons Why Your Ex Hates You R Ex Hates You, Why Does My Ex Hate Me So Much

Bước 3: làm cho lạnh, rót lếu hợp sản phẩm vào ống nghiệm cất 3-4 ml nước lạnh.

Phát biểu nào sau đây đúng?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam