tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một điện áp nguồn được mắc vào một trong những biến trở. Khi điều chỉnh biến trở đến 14 thì hiệu điện rứa giữa hai cực của điện áp nguồn là 10,5 V cùng khi điện trở của trở thành trở là 18 thì hiệu điện gắng giữa hai rất của mối cung cấp là 10,8 V. Mối cung cấp điện gồm suất điện hễ và điện trở trong đợt lượt là

A. 12 V; 2

B. 11,25 V; 1

C. 0,08 V; 1

D. 8 V; 0,51


*

*


Người ta mắc hại rất của nguồn đện với một thay đổi trở bao gồm thể đổi khác từ 0 mang đến vô cựC.

Bạn đang xem: Một nguồn điện được mắc với một biến trở

Khi quý giá của phát triển thành trở rất to lớn thì hiệu điện cụ giữa hai rất của nguồn hiệu điện nuốm giữa hai rất của nguồn tích điện là 4,5 V. Tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị của đổi thay trở cho đến khi cường độ mẫu điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện rứa giữa hai rất của nguồn điện áp là 4(V). Suất điện động và năng lượng điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4 , 5 V , r = 4 , 5 Ω

B.  E = 4 , 5 V , r = 2 , 5 Ω

C.  E = 4 , 5 V , r = 0 , 25 Ω

D.  E = 9 V , r = 4 , 5 Ω


Lớp 0 thiết bị lý
1
0

Người ta mắc hai cực của điện áp nguồn với một đổi mới trở tất cả thể biến hóa giá trị trường đoản cú 0 mang lại vô cực. Khi cực hiếm của trở thành trở không nhỏ thì hiệu điện chũm giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 V. Giảm ngay trị của trở nên trở đến khi cường độ mẫu điện vào mạch là 2 A thì hiệu điện cụ giữa hai rất của nguồn điện là 4 V. Suất điện hễ và năng lượng điện trở vào của nguồn tích điện là

A. E = 4,5 V; r = 4,5 Ω.

B. E = 4 V; r = 2,5 Ω

C. E = 9 V; r = 4,5 Ω

D. E = 4,5 V; r = 0,25 Ω.


Lớp 0 đồ dùng lý
1
0

Người ta mắc hai rất của nguồn điện với một biến đổi trở có thể biến đổi từ 0 cho vô cực. Khi cực hiếm của biến đổi trở rất cao thì hiệu điện nỗ lực giữa hai rất của nguồn điện áp là 4,5V. Giảm ngay trị của thay đổi trở cho đến lúc cường độ loại điện trong mạch là 2A thì hiệu điện vậy giữa hai cực của nguồn điện áp là 4 V. Suất điện động và năng lượng điện trở vào của nguồn tích điện là:

A. E = 4,5 V; r = 4,5 Ω.

B. E = 4,5 V; r = 2,5 Ω.

C. E = 4,5 V; r = 0,25 Ω.

D. E = 9 V; r = 4,5 Ω.


Lớp 0 đồ vật lý
1
0

Người ta mắc hai cực của điện áp nguồn với một phát triển thành trở gồm thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá bán tị của phát triển thành trở rất to lớn thì hiệu điện vắt giũa hai rất của ngồn điện là 4,5 V. Tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị của đổi thay trở cho đến khi cường độ cái điện trong mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai rất của nguồn điện là 4V. Suất điện đụng và điện trở trong của nguồn tích điện là

A. E = 4 , 5 V ; r = 0 , 25 Ω

B. E = 9 V ; r = 4 , 5 Ω

C. E = 4 , 5 V ; r = 4 , 5 Ω

D. E = 4 , 5 V ; r = 2 , 5 Ω


Lớp 0 vật lý
1
0

Một nguồn tích điện mắc cùng với mạch ngoài là một trong những biến trở tạo ra thành một mạch kín. Điều chỉnh để cực hiếm của vươn lên là trở là R 1 =14Ω thì hiệu điện cố kỉnh giữa hai cực của nguồn điện áp là U 1 =28V, điều chỉnh để giá trị của đổi mới trở là Ω thì hiệu điện cố gắng giữa hai rất của nguồn điện là U 2 =29V. Suất điện cồn của mối cung cấp điện có mức giá trị là

A. 24V

B. 30V

C. 20V

D. 36V


Lớp 0 thiết bị lý
1
0

Một mối cung cấp điện tất cả điện trở vào 0,1 Ω được mắc với năng lượng điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi ấy hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện áp là 12 V. Suất điện hễ của nguồn điện áp là:

A. E = 12,00 V

B. E = 11,75 V

C. E = 14,50 V

D. E = 12,25 V


Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0

Cho bố điện trở như thể nhau cùng giá trị 8 Ω. đem hai điện trở mắc tuy vậy song thành một nhiều và cụm đó mắc tiếp liền với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn gồm điện trở trong 2Ω thì hiệu điện cố kỉnh giữa hai rất nguồn là 12 V. Cường độ loại điện vào mạch cùng suất điện rượu cồn của nguồn điện áp đó lần lượt là 

A. 1 A cùng 14 V 

B. 0,5 A và 13 V

C.

Xem thêm: Ưu Điểm Tiếng Anh Là Gì - Ưu Điểm Trong Tiếng Tiếng Anh

0,5 A cùng 14 V 

D. 1 A với 13 V 


Lớp 0 đồ lý
1
0

Cho cha điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω . Rước hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song thành một nhiều và nhiều đó mắc thông suốt với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn bao gồm điện trở trong 2Ω thì hiệu điện cố gắng giữa hai rất nguồn là 12 V. Cường độ loại điện trong mạch cùng suất điện cồn của nguồn tích điện đó lần lượt là

A. 0,5 A cùng 14 V

B. 0,5 A cùng 13 V

C. 1 A với 14 V

D. 1 A cùng 13 V


Lớp 0 vật dụng lý
1
0

Một nguồn điện một chiều có điện trở vào r = 0 , 1 Ω , được mắc với điện trở R = 4 , 8 Ω tạo thành thành một mạch kín. Làm lơ điện trở của dây nối, lúc đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện áp là 12 V. Suất điện động của mối cung cấp là: