Có hai điện tích q1= 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt ở hai điểm A, B vào chân không và biện pháp nhau một khoảng 6cm. Một điện tích q3= 2.10-6 C, để tại M nằm trên tuyến đường trung trực của AB, phương pháp AB một khoảng 4 cm. Độ to của lực điện vì hai năng lượng điện tích quận 1 và q2 chức năng lên năng lượng điện tích q3 là
Bạn đang xem: Một điện tích q đặt trong không khí

Hai điện tích q.1 = - 4.10-8C và q.2 = 4.10-8C đặt ở hai điểm A cùng B giải pháp nhau 4cm trong không khí. Lực chức năng lên điện tích q = 2.10-9C để tại điểm M bí quyết A 4cm, giải pháp B 8cm là


Một điện tích thử để ở điểm tất cả cường độ năng lượng điện trường 0,16 V/m. Lực chức năng lên điện tích đó bởi 2.10-4 N. Độ mập của năng lượng điện đó là


Một năng lượng điện điểm q=10-7C đặt trong điện trường của năng lượng điện điểm Q, chịu tác dụng của lực F=3.10-3N. độ mạnh điện ngôi trường E tại điểm đặt điện tích q là


Hai điện tích q1=2.10-8C, q.2 = - 8.10-8C đặt ở A và B trong không khí, AB=8cm. Phải đặt điện tích q3 ở đâu để nó cân bằng?


Tại nhị điểm A với B giải pháp nhau trăng tròn cm trong ko khí, đặt hai điện tích quận 1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C. Xác minh lực năng lượng điện trường công dụng lên điện tích quận 3 = 2.10-6C để tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.


Người ta đặt 3 năng lượng điện tích quận 1 = 8.10-9C, q2 = q.3 = - 8.10-9C trên 3 đỉnh của tam giác rất nhiều ABC cạnh 6cm trong ko khí. Lực tác dụng lên điện tích q0 = 6.10-9C đặt tại tâm O của tam giác là


Hai điện tích điểm q1=10-8C, q2=4.10-8C đặt tại A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Phải đặt điện tích q3=2.10-6C tại đâu để q3 nằm cân bằng (không di chuyển).


Cho hai điện tích q1 = - 4.10-10 C, quận 2 = 4.10-10 C, để tại A với B trong không gian biết AB = 2 cm. Xác định vectơ cường độ điện trường trên N, biết mãng cầu = 1 cm, NB = 3 cm


Tại điểm A trong một điện trường, véc tơ độ mạnh điện ngôi trường có hướng thẳng đứng từ bên trên xuống, bao gồm độ lớn bởi 5 V/m tất cả đặt năng lượng điện q = - 4.10-6 C. Lực chức năng lên năng lượng điện q có


Cường độ điện trường tạo bởi vì một năng lượng điện điểm biện pháp nó 2 cm bởi 105 V/m. Tại vị trí biện pháp điện tích này bằng bao nhiêu thì độ mạnh điện trường bằng 4.105 V/m?


Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác hầu như cạnh 0,15 m có tía điện tích qA = 2μC; qB = 8μC; qc = - 8μC. Véc tơ lực tác dụng lên qAcó độ lớn


Một điểm biện pháp một điện tích một khoảng cố định và thắt chặt trong ko khí có cường độ năng lượng điện trường 4000 V/m theo hướng từ trái sang phải. Lúc đổ một hóa học điện môi bao gồm hằng số năng lượng điện môi bằng 2 bao chùm điện tích điểm và điểm sẽ xét thì cường độ điện trường tại đặc điểm đó có độ lớn và phía là


Tại điểm O trong ko khí tất cả một năng lượng điện điểm. Hai điểm MN vào môi trường làm thế nào cho OM vuông góc ON. Cường độ điện trường trên M cùng N thứu tự là 1000 V/m cùng 1500 V/m. Gọi H là chân mặt đường cao vuông góc từ O xuống MN. Cường độ điện trường H là?


Hai điện tích quận 1 = quận 2 = - 4.10-6C, để tại A và B giải pháp nhau 10 centimet trong ko khí. Phải đặt điện tích q3=4.10-8C tại C để q3 nằm cân bằng. Tìm vị trí điểm C
Xem thêm: Các Công Thức Lượng Giác Cơ Bản G Công Thức Lượng Giác Và Cách Học Thuộc Nhanh

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam