Hướng xử lý việc làm cho những người lao động nước ta nào sau đây chủ yếu tập trung vào vấn đề con người?


Phương hướng trước tiên khiến cho lực lượng lao cồn trẻ ở vn sớm trở nên một nguồn lao động có quality là


1. Mối cung cấp lao động

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KĨ THUẬT CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM(Đơn vị: %)

*

* vậy mạnh

- nguồn lao rượu cồn rất dồi dào, từng năm vn có thêm hơn 1 triệu lao động.

Bạn đang xem: Mỗi năm nguồn lao động nước ta tăng thêm

- phải cù, sáng sủa tạo, có tay nghề sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,…

- unique lao động càng ngày càng được nâng cao.

* Hạn chế

- trình độ chuyên môn cao trình độ chuyên môn chưa cao.

- thiếu cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề, lao động gồm thu nhập thấp.

- Chưa thực hiện triệt nhằm quỹ thời hạn lao động.

- phân bổ chưa hợp lí. Miền núi những tài nguyên mà lại thiếu lao động, đồng bằng tập trung đông, quá lao động.

2. Cơ cấu lao động

* cơ cấu tổ chức lao rượu cồn theo các ngành kinh tế:Tỉ trọng quanh vùng I (nông-lâm-ngư nghiệp) giảm, nhưng vẫn tồn tại cao, tỉ trọng khoanh vùng II (công nghiệp - xây dựng) tăng tỉ trọng quanh vùng III (dịch vụ) tăng.

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO khu vực VỰC tởm TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM(Đơn vị: %)

*

* cơ cấu lao đụng theo thành phần kinh tế:Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần tài chính có sự vậy đổi:

- giảm dần khoanh vùng nhà nước, tuy vậy còn rất chậm.

- Tăng dần khoanh vùng ngoài công ty nước và khoanh vùng có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài.

CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN ghê TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM(Đơn vị: %)

*

* cơ cấu tổ chức lao đụng theo thành thị cùng nông thôn

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO NÔNG THÔN, THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA

QUA CÁC NĂM(Đơn vị: %)

*

- cơ cấu tổ chức lao hễ theo tỉnh thành tăng nhưng lại tỉ lệ tốt 35% (2019).

- cơ cấu tổ chức lao hễ theo nông thôn sút nhưng vẫn chiếm phần tỉ lệ cao 65% (2019).

3. Sự việc việc có tác dụng và hướng giải quyết việc làm

* vấn đề việc làm

- mỗi năm có tầm khoảng 1 triệu việc làm mới.

- triệu chứng thất nghiệp, thiếu vấn đề làm vẫn còn đấy gay gắt.

* Phương hướng giải quyết vấn đề vấn đề làm

- phân bố lại người dân và mối cung cấp lao động.

- tiến hành tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện đa dạng chủng loại hóa các chuyển động sản xuất địa phương (nghề truyền thống, bằng tay nghiệp, tiểu bằng tay thủ công nghiệp,…) để ý ngành dịch vụ.

- bức tốc hợp tác links để si mê vốn chi tiêu nước ngoài, không ngừng mở rộng sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Xem thêm: Thơ Trao Duyên Lớp 10 Đoạn Trích: Trao Duyên (Trích Truyện Kiều

- Mở rộng, đa dạng chủng loại các loại hình đào tạo, cải thiện chất lượng lao động, đẩy mạnh xuất khẩu lao động.