Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

Thiết lập phương trình bội phản ứng thoái hóa - khử theo phương thức thăng bằng electron?Chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hóa trong mỗi phản ứng.

Bạn đang xem: Mg + h2so4 → mgso4 + s + h2o

1.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4 NO3 + H2O.

2.Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

3.Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

4.Fe + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O.


*

Hoàn thành và cân bằng những phương trình chất hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron, cho biết thêm chất oxi hóa, hóa học khử:

1, Mg+NHO3 loãng------>Mg(NO3)2+N2O cất cánh hơi+H2O 

2, Al+HNO3 loãng------>Al(NO3)3+N2+H2O

3, Mg+HNO3 loãng--------> Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O

4,Fe3O4+HNO3 loãng-------->..........+NO cất cánh hơi +H2O

5, FeS+H2SO4 đặc------> ........+SO2 cất cánh hơi + .........

6, FeS2+HNO3 sệt -------> .........+NO2 cất cánh hơi +.......


Thiết lập phương trình bội nghịch ứng thoái hóa - khử theo phương thức thăng bởi electron?

Chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hóa trong những phản ứng.

1.S+ HNO3 → H2SO4 + NO.

2.C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

Xem thêm: Cgv Cinemas On Twitter: "Now Showing In 2D, 3D, 4Dx 3D Central Park

3.H2S + HClO3 → HCl + H2SO4

4.H2SO4 + C2H2 → CO2 + SO2 + H2O.


Mgso4+so2+h2o+Mg+h2so4->Mgso4+S+h2o+Zn+h2so4->Zns04+H2s+h20+M+hno3->M(No3)n+NO2+h2o+M+hno3->M(No3)n+NO+H2o+M+hno3->M(No3)n+N2o+h2o">

Cân bằng những pt bằng pp thoái hóa khư

Mg+h2so4->Mgso4+so2+h2o

Mg+h2so4->Mgso4+S+h2o

Zn+h2so4->Zns04+H2s+h20

M+hno3->M(No3)n+NO2+h2o

M+hno3->M(No3)n+NO+H2o

M+hno3->M(No3)n+N2o+h2o


 Cân bằng các phương trình sau theo cách thức thăng bởi electron. Cho thấy thêm chất khử, chất oxi hóa. a. SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 b. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 


 Câu 1. Cân bằng những phương trình sau theo phương thức thăng bằng electron. Cho thấy thêm chất khử, hóa học oxi hóa. a. SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 b. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 


có phương trình bội phản ứng : H2SO4 (đặc) + Mg ( ightarrow) MgSO4 + H2S + H2O . Tổng thông số ( nguyên , buổi tối giản ) của chất oxi hóa và chất khử trong làm phản ứng trên là bao nhiêu ?


lập phương trình hoá học của những phản ứng oxi hoá khử theo phương thức thằng bởi electron

1) Mg + H2SO4 ——> MgSO4 + H2S + H2O

2) Al + HNO3 ——> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

3) Al + HNO3——> Al(NO3)3 + N2O + H2O

4) KMnO4 + HCl ——> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

5) K2Cr2O7 + HCl ——> KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O


+Fe(NO3)3+++NxOy+++H202)+Fe(OH)x+++HNO3---->+Fe(NO3)3+++NO++H2O3)+Fe++HNO3+------>+Fe(NO3)3+++NxOy+++H2O4)+MxOy++...">

các bạn cân đối hộ mình 4 hướng trình thoái hóa khử này cùng với ạ