*

... dự : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG BÀI DẠY NHẬN XÉT TỪNG PHẦNPHIẾU DỰ ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG BÀI DẠY NHẬN XÉT TỪNG PHẦNPHIẾU DỰ GIỜMôn :……………….…………… Ngày dự: / / 200...

Bạn đang xem: Mẫu phiếu dự giờ mới


*

... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1PHIẾU DỰ GIỜ Số:……Bộ môn:………………………Họ tên thầy giáo dạy:………………………………………… Trường:………………………………………………………………………Lớp ... 10)…………………………………… III. Hầu như đề nghò của tín đồ dự (Về các mặt reviews nêu trên):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… IV. Kết luận của fan dự (Đánh giá toàn thể tiết dạy):………………………………………………………………………………………………………Tổng ... Dạy):………………………………………………………………………………………………………Tổng điểm: ………………………………Xếp loại: ……………………………………Duyệt BGH bạn dạy bạn dự giờ 2...
*

... PHIẾU DỰ GIỜ TIẾT DẠY CÓ ỨNG DỤNG công nghệ thông tin (SỐ: …….…….)Họ và tên người dạy: ….…………………….……………………. Đơn vị:...

Xem thêm: Hình Ảnh Phong Cảnh Đẹp Nhất Thế Giới, 7000+ Phong Cảnh Đẹp & Ảnh Thiên Nhiên Miễn Phí


*

*

... Học tập Vân Hùng Đinh Thị SửNhận xét bình thường về tiết dạyT nắm , tác phong:Nội dung:.Phơng pháp:. Phiếu nhận xét tiết dạyCác lĩnh vựcTiêu chíĐiểm buổi tối đaĐiểm tấn công giáI. Kiến thức( 5 đ ... Tiêu chí 4.3 quán triệt điểm lẻ 0,5 ; 1,5 ; 2,5Đối với lớp có HS khuyết tật chú ý tới tiêu chuẩn 1.5 phiếu nhận xét sử dụng thiết bị dạy họcSTT các nội dung tấn công giáĐiểm về tối đaĐiểm tiến công giá1Đa...