Với giải bài 33.1 trang 94 sbt đồ gia dụng Lí lớp 12 được soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết phương pháp làm bài tập môn Lí 12. Mời chúng ta đón xem:


Giải SBT Lí 12 bài bác 33: mẫu nguyên tử Bo

Bài 33.1 trang 94 SBT Lí 12: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho làm việc điểm như thế nào ?

A. Mô hình nguyên tử tất cả hạt nhân.

Bạn đang xem: Mẫu nguyên tử bo khác mẫu nguyên tử

B. Bản thiết kế quỹ đạo của những êlectron.

C. Biểu thức của lực hút thân hạt nhân cùng êlectron.

D. Tinh thần có năng lượng ổn định.

Lời giải:

Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho làm việc điểm tinh thần có tích điện ổn định.

Chọn lời giải D

Bài 33.2 trang 94 SBT Lí 12: Hãy chỉ ra lời nói lên nội dung đúng đắn của định đề về các trạng thái dừng...

Bài 33.3 trang 94 SBT Lí 12: Câu nào sau đây nói lên nội dung đúng đắn của tư tưởng về quy trình dừng...

Bài 33.4 trang 94 SBT Lí 12: ngôn từ của tiên đề về việc bức xạ và hấp thụ tích điện của nguyên tử...

Bài 33.5 trang 95 SBT Lí 12: Xét tía mức tích điện EKELEM của nguyên tử hiđrô...

Bài 33.6 trang 95 SBT Lí 12: cách sóng ứng với tư vạch quang đãng phổ của hiđrô là vén tím...

Bài 33.7 trang 95 SBT Lí 12: trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp...

Bài 33.8 trang 95 SBT Lí 12: Ta thu được quang quẻ phổ vun phát xạ của một đám khí hiđrô...

Bài 33.9 trang 96 SBT Lí 12: trong nguyên tử hiđrô, nửa đường kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Nửa đường kính quỹ đạo...

Bài 33.10 trang 96 SBT Lí 12: Một đám nguyên tử hiđrô đã ở trạng thái kích thích mà êlectron gửi động...

Bài 33.11 trang 96 SBT Lí 12: Theo chủng loại nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử...

Bài 33.12 trang 97 SBT Lí 12: Theo định đề Bo, lúc êlectron vào nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L...

Bài 33.13 trang 97 SBT Lí 12: lúc êlectron ở tiến trình dừng lắp thêm n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô...

Bài 33.14 trang 97 SBT Lí 12: trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Ở một tinh thần kích thích...

Bài 33.15 trang 97 SBT Lí 12: Để ion hoá nguyên tử hiđrô, bạn ta đề nghị một năng lượng là 13,6 eV...

Bài 33.16 trang 97 SBT Lí 12: Biết độ phệ của tích điện toàn phần của êlectron trong nguyên tử hiđrô...

Bài 33.17 trang 97 SBT Lí 12: Đối cùng với nguyên tử hiđrô, lúc êlectron gửi từ quỹ đạo M về hành trình K...

Bài 33.18 trang 97 SBT Lí 12: lúc êlectron ở quy trình dừng sản phẩm n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô...

Bài 33.19 trang 98 SBT Lí 12: năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định...

Xem thêm: What Are Appropriate Labels & Terms For Transgender People? How Do I Know If I'M Transmasculine

Bài 33.20* trang 98 SBT Lí 12: Hiệu điện vắt giữa anôt với catôt của một ống Rơn-ghen là U = 25 kV...