Mẫu report thành tích cá nhân, mẫu đề nghị bộ quà tặng kèm theo giấy khen, đề nghị tặng bằng khen new nhất. Download về mẫu report thành tích cá nhân, chỉ dẫn lập chủng loại tờ trình xin kiến nghị xét bộ quà tặng kèm theo giấy khen, bởi khen.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân


Như họ đã biết, câu hỏi một công ty, doanh nghiệp có được những tác dụng kinh doanh xuất sắc cạnh bên nhờ vào các yếu tố như tiềm lực tài chính, kinh tế thị trường, ứng dụng khoa học technology vào thực tiễn… thì cần thiết không nhắc tới một yếu tố đặc trưng góp phần làm cho những hiệu quả kinh doanh xuất sắc đẹp ấy, đó đó là đội ngũ nhân sự.

*
*

Luật sư tứ vấn quy định hành chính trực tuyến qua điện thoại: 1900.6568

Ngoài hầu hết kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ vững tiến thưởng để đem về hiệu quả quá trình tốt duy nhất thì cơ chế đãi ngộ, tâng bốc của công ty, doanh nghiệp so với những cá nhân có các thành tích xuất sắc cũng quan trọng không kém, góp thêm phần không nhỏ tuổi khích lệ niềm tin làm việc, tạo nên sự tuyên chiến đối đầu công bằng với cả nhân viên. Bởi vì vậy, dưới đây Luật Dương Gia cung cấp cho các bạn mẫu báo cáo thành tích cá nhân, mẫu mã đề nghị tặng giấy khen cũng giống như cách soạn báo cáo thành tích cá nhân sao mang lại hợp lệ.

1. Mẫu report thành tích cá nhân:

Tải về báo cáo thành tích cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 I- qua loa lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê cửa hàng (3):….

– vị trí thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– chức vụ hiện nay:….

– trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng phê chuẩn (hoặc ngày tham gia công tác những đoàn thể):….

– quy trình công tác :….

– hầu hết khó khăn, dễ dàng trong việc thực hiện nhiệm vụ:….

II. Các thành tích đạt được:

1. Sơ lược thành tích của đơn vị :…

2. Thành tích dành được của cá nhân:

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:….

– kết quả đạt được:…..

Người report thành tích

(ký, ghi rõ họ cùng tên)

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

(ký, đóng góp dấu)

Xác nhận của cấp cho trình khen

(ký, đóng góp dấu)

2. Mẫu đề nghị khuyến mãi giấy khen:

Tải về mẫu mã đề nghị tặng kèm giấy khen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – hạnh phúc —————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– họ tên (Ghi không thiếu bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

– Đơn vị công tác: …

– chuyên dụng cho (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể): …

– chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, trọng trách được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích đã có được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ với tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng góp dấu)

3. Mẫu report thành tích và đề xuất khen thưởng cá nhân theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

Tải về: Mẫu report thành tích theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng ……. năm……

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– họ tên (Ghi tương đối đầy đủ bằng chữ in thường, ko viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: … Giới tính:…

– Quê quán 3:…

– Trú quán: …

– Đơn vị công tác: …

– phục vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học tập hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …

2. Thành tích đạt được của cá nhân 4: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 5

1. Thương hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của đưa ra quyết định công nhận thương hiệu thi đua; cơ quan phát hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng

Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của đưa ra quyết định khen thưởng; cơ quan phát hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ với tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng dấu)

4. Chỉ dẫn viết report thành tích đề nghị khen thưởng đối với cá nhân:

1 Báo cáo các kết quả 10 thời gian trước thời điểm đề nghị so với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị so với Huân chương đảm bảo Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm so với Bằng khen của Thủ tướng thiết yếu phủ, 06 năm so với danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu đồng chí thi đua cấp bộ, cấp cho tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp cho bộ, cung cấp tỉnh; 01 năm so với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: xóm (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, tp thuộc tỉnh); tỉnh giấc (thành phố trực ở trong trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc triển khai nhiệm vụ được giao (kết quả đã có được về năng suất, hóa học lượng, tác dụng thực hiện nay nhiệm vụ; các biện pháp, chiến thuật công tác trong việc thay đổi công tác quản lí lý, những sáng tạo độc đáo kinh nghiệm, đề tài phân tích khoa học; việc đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc triển khai chủ trương, con đường lối của Đảng, chế độ và pháp luật trong phòng nước; công tác bồi dưỡng, học tập tập nâng cấp trình độ chăm môn, phẩm chất đạo đức; âu yếm đời sống cán bộ, nhân viên; mục đích của cá thể trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác làm việc tham gia các vận động xã hội, từ thiện…).

– Đối cùng với cán bộ làm công tác quản lý nêu cầm tắt thành tích của đối kháng vị, riêng biệt thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng những thống kê so sánh các tiêu chí: quý giá tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư chi tiêu tái sản xuất, các khoản thu nhập bình quân; các sáng kiến đổi mới kỹ thuật, vận dụng khoa học tập (giá trị làm cho lợi); an sinh xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm so với người lao động… việc tiến hành nghĩa vụ nộp giá thành nhà nước; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, bình yên vệ sinh lương thực (có trích lục với nội dung xác nhận của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học tập sinh, hạnh kiểm và tác dụng học tập; số học sinh tốt cấp trường, cấp cho huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với dịch viện: Lập bảng thống kê lại so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số fan được chữa bệnh nội, nước ngoài trú; toàn bô giường căn bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, chữa bệnh bệnh, chữa bệnh dịch miễn phí; số đề tài phân tích khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học tập (giá trị làm cho lợi về tởm tế, làng hội…).

– Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác giữa trung tâm và các chương trình công tác của tw hội, đoàn thể giao.

– Đối với những cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong quản lý nhà nước, tiến hành nhiệm vụ chuyên môn và công tác làm việc tham mưu cho lãnh đạo trong trở nên tân tiến đơn vị, ngành, địa phương…

5 Nêu các hiệ tượng khen thưởng đã được Đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương khuyến mãi ngay hoặc phong khuyến mãi (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký kết quyết định).

– Ghi rõ số quyết định công nhận thương hiệu thi đua vào 05 năm ngoái thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, bởi khen của Thủ tướng cơ quan chính phủ v.v…

– Đối với ý kiến đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký ra quyết định của 02 lần liên tục được tặng kèm danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến ghê nghiệm, chiến thuật hữu ích trong quản lí lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là member hoặc chủ nhiệm vấn đề khoa học), có ý kiến chứng thực của Hội đồng sáng sủa kiến, khoa học cấp bộ, cung cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải tất cả giấy ghi nhận của Hội đồng hẳn nhiên hồ sơ.

Xem thêm: Siêu Thị Điện Máy Vinpro Bắt Đầu Đóng Cửa, Website Ngừng Hoạt Động

– Đối với report đề nghị phong khuyến mãi danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cho bộ, ngành, tỉnh, tp thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần tiếp tục được bộ quà tặng kèm theo danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời khắc đề nghị; những sáng con kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.