Phương pháp tăng sút khối lượng

I. Lý thuyết phương pháp tăng giảm khối lượng

Trong phản nghịch ứng chất hóa học khi gửi từ hóa học này thành hóa học khác, trọng lượng các chất hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm do cân nặng mol phân tử của các chất kia khác nhau. Nhờ vào sự tăng giảm cân nặng của những chất ta rất có thể tìm được số mol những chất đó.Sự tăng hoặc giảm trọng lượng của các chất có mối quan hệ với số mol các chất đó. Có thể dùng cách thức tăng giảm trọng lượng thay cho phương pháp bảo toàn trọng lượng để giải bài bác tập cấp tốc hơn (tuy nhiên cạnh tranh hiểu hơn so với một số HS).Dấu hiệu: Đề bài cho khối lượng, mọt quan hệ khối lượng giữa các chất trong bội phản ứng hóa học.Các bội nghịch ứng thường áp dụng phương thức tăng giảm khối lượngPhản ứng kim loại chức năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

R + HX – muối bột + H2

∆m tăng = mgốc axit = mmuối – mKL (ngốc axit = naxit)

Phản ứng kim loại A tác dụng với muối bột của sắt kẽm kim loại B

A + muối B – muối hạt A + B


MA > MB sau phản ứng trọng lượng thanh KL A tăng (VD:…)MA B sau bội nghịch ứng trọng lượng thanh KL A giảm (VD:…)Phản ứng muối cacbonat (hiđro cacbonat) chức năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

∆m tăng = mmuối clorua – mmuối cacbonat = 11nCtemperocars.com (VD: …)


∆m tăng = mmuối sunfat – mmuối cacbonat = 36nCtemperocars.com (VD: …)


Phản ứng oxit kiam loại chức năng với dd axit HCl, H2SO4 loãngPhản ứng Ctemperocars.com chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2 mkết tủa > mCtemperocars.com trọng lượng dung dịch sút so với thuở đầu mdd sút = mkết tủa – mCtemperocars.com mkết tủa Ctemperocars.com trọng lượng dung dịch sút so với ban đầu mdd sút = mCtemperocars.com – mkết tủaPhản ứng CO/H2 công dụng với oxit kim loại m hỗn hợp khí tăng = mchất rắn sút = moxi trong oxit phản bội ứng

II. Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

VD1: ngâm một thanh magie vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toànthì cân nặng thanh magie tăng tuyệt giảm từng nào gam? (ĐS: 0,2(64-24)=8g)


*

Tính nhanh n = Δm/ΔM cố kỉnh số 0,2 = Δm/(64-24) => Δm = 0,2.(64-24) = 8 gam


VD2: ngâm một lá kẽm vào 300ml dung dịch FeSO4 0,05M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toànthì khối lượng lá kẽm tăng tuyệt giảm bao nhiêu gam? (ĐS: 0,3.0,05(65-56)=0,135g)


*


Tính nhanh n = Δm/ΔM nỗ lực số 0,2 = Δm/(65-56) => Δm = 0,2.(65-56) = 0,135 gam


VD3: ngâm một lá nhôm vào 150 ml CuSO4 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng lá nhôm tăng tuyệt giảm bao nhiêu gam. (ĐS: 6,9 gam)


*

Tính nhanh n(CuSO4):3 = Δm/ΔM (vì hệ số của CuSO4 vào phương trình là 3)

thay số 0,15:3 = Δm/(3.64-2.27)

=> Δm = 0,05.(3.64-2.27) = 6,9 gam


VD4: ngâm một lá fe trong dung dịch CuSO4. Tính cân nặng đồng dính trên lá fe biết khối lượng lá fe tăng 1,2 gam. (ĐS: 9,6 gam)


*


Tính nhanh n(Cu) = Δm/ΔM cụ số n(Cu) = 1,2/(64-56) = 0,15 => m (Cu) = 0,15.64 = 9,6 gam


VD5: Ngâm một thanh magie trong dung dịch AgNO3. Tính khối lượng bạc bám dính trên thanh magie biết cân nặng thanh magie tăng 15,36 gam. (ĐS: 17,28 gam)


*


Tính nhanh n(Ag):2 = Δm/ΔM (Vì hệ số của Ag vào phương trình là 2)


thay số n(Ag) = 2.(15,36/(2.108-24) = 0,16


=> m (Cu) = 0,16.108 = 17,28 gam


VD6: Nhúng thanh Zn vào dung dịch cất 5,64 gam Cu(NO3)2 cùng 3,4 gam AgNO3. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn trọng lượng thanh Zn tăng tốt giảm từng nào gam biết tất cả kim loại thoát ra đều dính vào thanh Zn. (ĐS: 1,48 gam)

*

Nhúng thanh Zn vào dd AgNO3 thì cân nặng tăng Δm1 gam

n(AgNO3) : 2 = Δm1/ΔM => Δm1 = (0,02:2).(2.108-65) = 1,51 gam

Nhúng thanh Zn vào dd Cu(NO3)2 thì trọng lượng giảm Δm2 gam

n(Cu(NO3)2) = Δm2/ΔM => Δm2 = 0,03.(65-64) = 0,03 gam

 Δm1 > Δm2 => trọng lượng thanh Zn tăng 1,51 – 0,03 = 1,48 gam

III. Bài xích tập áp dụng cách thức tăng sút khối lượng

● bài bác tập phương pháp tăng giảm cân nặng dành cho học sinh lớp 10

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam láo hợp tất cả Mg với Zn vào một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau làm phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) với dung dịch X. Khối lượng muối trong hỗn hợp X là

A.

Bạn đang xem: M dung dịch tăng

7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam lếu láo hợp bao gồm Na2CO3 và CaCO3 bởi dung dịch HCl dư, thu được V lít khí Ctemperocars.com (đktc) và dung dịch cất 22,8 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là

A. 1,79. B. 5,60. C. 2,24. D. 4,48.

(Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013)

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ). Sau bội nghịch ứng, tất cả hổn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch có cân nặng là :

A. 6,81 gam. B. 4,76 gam. C. 3,81 gam. D. 5,56 gam.

Câu 4: Cho dung dịch AgNO3 dư công dụng với hỗn hợp hỗn hợp bao gồm hòa tung 6,25 gam hai muối KCl với KBr thu được 10,39 gam các thành phần hỗn hợp AgCl với AgBr. Số mol những chất trong hỗn hợp đầu là :

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.

Câu 5*: Có hỗn hợp bao gồm NaI với NaBr. Hòa tan các thành phần hỗn hợp vào nước. đến brom dư vào dung dịch. Sau thời điểm phản ứng tiến hành xong, làm cất cánh hơi dung dịch, có tác dụng khô sản phẩm, thì thấy trọng lượng của sản phẩm nhỏ tuổi hơn cân nặng hỗn hòa hợp 2 muối ban sơ là m gam. Lại hòa tan thành phầm vào nước và mang đến clo lội qua cho đến dư. Làm cất cánh hơi hỗn hợp và làm cho khô chất còn lại người thấy trọng lượng chất thu được lại nhỏ tuổi hơn trọng lượng muối bội phản ứng là m gam. Thành phần tỷ lệ về cân nặng của NaBr trong hỗn hợp đầu là :

A. 3,7%. B. 4,5%. C. 7,3%. D. 6,7%.

Câu 6: Một bình cầu khoảng trống 448 ml được hấp thụ đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, kế tiếp nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Cân nặng trong nhị trường hòa hợp chênh lệch nhau 0,03 gam. Biết các thể tích nạp phần nhiều ở đktc. Yếu tố % về thể tích của ozon trong các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng là :

A. 9,375%. B. 10,375%. C. 8,375%. D.11,375%.

Câu 7: cho một lượng bột Zn vào dung dịch X tất cả FeCl2 và CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn bé dại hơn khối lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản bội ứng thu được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng khối lượng các muối trong X là :

A. 17,0 gam. B. 13,1 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2008)

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp bột Zn với Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi xong các bội nghịch ứng, lọc cho phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo trọng lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban sơ là :

A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%.

(Đề thi tuyển chọn sinh đh khối B năm 2007)

Câu 9: Lấy 2 thanh sắt kẽm kim loại M hoá trị II. Thanh 1 nhúng vào 250 ml dung dịch FeSO4; thanh 2 nhúng vào 250 ml hỗn hợp CuSO4. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, thanh 1 tăng 16 gam, thanh 2 tăng đôi mươi gam. Biết độ đậm đặc mol/l của 2 dung dịch ban đầu bằng nhau. Vậy M là :

A. Mg. B. Ni. C. Zn. D. Be.

Câu 10*: Cho 3,78 gam bột Al làm phản ứng toàn diện với dung dịch muối XCla chế tác thành hỗn hợp Y. Cân nặng chất tung trong dung dịch Y bớt 4,06 gam so với hỗn hợp XCla. Công thức của muối bột XCla là :

A. FeCl3. B. CuCl3. C. CrCl3. D. ZnCl2.

● bài bác tập cách thức tăng giảm trọng lượng dành cho học viên lớp 11

Câu 11: có một lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l cùng (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Mang đến 43 gam các thành phần hỗn hợp BaCl2 với CaCl2 vào dung dịch đó. Sau thời điểm các phản nghịch ứng hoàn thành ta nhận được 39,7 gam kết tủa A và dung dịch B. Phần trăm khối lượng các chất trong A là :

A. = 75%, = 25%. B. = 50,38%, = 49,62%.

C. = 49,62%, = 50,38%. D. = 25%, = 75%.

Câu 12: hòa tan 5,94 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột clorua của 2 sắt kẽm kim loại R và M vào nước được hỗn hợp X. Để có tác dụng kết tủa không còn ion tất cả trong dung dịch X, người ta cho dung dịch X tính năng với dung dịch AgNO3 dư, nhận được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được m gam tất cả hổn hợp muối khan. Quý hiếm m là :

A. 6,36 gam. B. 6,15 gam. C. 9,12 gam. D. 12,3 gam.

Câu 13*: gồm một ly đựng m gam hỗn hợp HNO3 với H2SO4. Hoà tan không còn 3,64 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị ko đổi) vào dung dịch trong cốc thì nhận được 2,1504 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp 2 khí Ntemperocars.com và X. Sau bội nghịch ứng, khối lượng các hóa học trong cốc sút 1,064 gam. Kim loại M là :

A. Fe. B. Cu. C. Al. D. Zn.

Câu 14: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam hóa học rắn và tất cả hổn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước và để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y gồm pH bằng

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2009)

Câu 15: sức nóng phân trọn vẹn 29,6 gam một muối bột nitrat kim loại, sau làm phản ứng nhận được 8 gam oxit kim loại. Cách làm của muối bột nitrat là

A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Pb(NO3)2. D. Mg(NO3)2­.

(Đề thi thử đại học lần 4 – thpt Chuyên – Đại học Vinh, năm học tập 2010 – 2011)

Câu 16*: Đốt cháy trọn vẹn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn thể sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Phương pháp phân tử của X là

A. C3H4. B. CH4. C. C2H4. D. C4H10.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 17: cho 13,8 gam chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân kết cấu thỏa mãn tính chất trên ?

A. 5. B. 4. C. 6. D. 2.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 18: đến 5,76 gam axit hữu cơ X solo chức, mạch hở tính năng hết cùng với CaCO3 chiếm được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức kết cấu thu gọn của X là :

A. CH2=CHCOOH. B. CH3COOH.

C. HCCCOOH. D. CH3CH2COOH.

(Đề thi tuyển sinh cđ năm 2007)

Câu 19: cho 24,4 gam lếu hợp gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic công dụng với mãng cầu dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) cùng m gam muối. Giá trị của m là:

A. 31 gam. B. 37,6 gam. C. 23,8 gam. D. 25 gam.

(Đề thi demo Đại học lần 2 – thpt Chuyên Hùng vương – Phú Thọ, năm học tập 2010 – 2011)

Câu 20*: mang lại m gam hỗn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic chức năng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Nếu cũng mang lại m gam hỗn hợp X nói trên công dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thì chiếm được b gam muối. Biểu thức contact m, a, b là:

A. 9m = 20a – 11b. B. 3m = 22b – 19a. C. 8m = 19a – 11b. D. m = 11b – 10a.

(Đề thi thử đại học lần 3 – trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

● bài tập phương thức tăng giảm khối lượng dành cho học sinh lớp 12

Câu 21: Để tác dụng hết cùng với 100 gam lipit gồm chỉ số axit bằng 7 cần dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối chiếm được là:

A. 110,324 gam. B. 108,107 gam. C. 103,178 gam. D. 108,265 gam.

(Đề thi test Đại học tập lần 1 – thpt Chuyên Hùng vương – Phú Thọ, năm học tập 2010 – 2011)

Câu 22: mang lại 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C3H7temperocars.comN phản bội ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn của X là :

A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 23: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), nhận được m­1 gam muối bột Y. Cũng 1 mol amino axit X bội nghịch ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Bí quyết phân tử của X là:

A. C4H10temperocars.comN2. B. C4H8O4N2. C. C5H9O4N. D. C5H11temperocars.comN.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2009)

Câu 24*: mang đến 0,16 mol axit A làm phản ứng trọn vẹn với 160 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được 22,32 gam muối. Mặt khác, cho 1,03 gam A bội nghịch ứng vừa với dung dịch KOH, chiếm được 1,41 gam muối hạt khan. Số CTCT của A là:

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 25: Nhúng một thanh sắt nặng nề 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M cùng AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, cọ sạch có tác dụng khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những kim một số loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đang phản ứng là

A. 2,16 gam. B. 0,84 gam. C. 1,72 gam. D. 1,40 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009)

Câu 26: đến 8 gam tất cả hổn hợp A tất cả Mg cùng Fe công dụng với hỗn hợp CuSO4 cho đến lúc phản ứng kết thúc, chiếm được 12,4 gam chất rắn B với dung dịch D. Mang đến dung dịch D chức năng với dung dịch NaOH dư, lọc với nung kết tủa không tính không khí đến cân nặng không đổi thu được 8 gam oxit. Phần trăm cân nặng của sắt trong hỗn hợp A là :

A. 35%. B. 30%. C. 70%. D. 65%.

Câu 27: mang lại 50 gam tất cả hổn hợp MgCO3 cùng BaCO3 công dụng với dung dịch H2SO4, thu được m gam chất rắn A, dung dịch B cất 12 gam muối và 4,48 lít khí Ctemperocars.com (đktc). Quý giá của m là :

A. 45,2. B. 57,2. C. 64. D. 66,2.

Câu 28: mang lại 19,2 gam các thành phần hỗn hợp Fe3O4, FexOy chức năng với vừa không còn 180 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được hỗn hợp X. Trọng lượng muối bao gồm trong X là :

A. 30,4. B. 24. C. 48. D. 52.

(Đề thi thử Đại học tập – thpt Chuyên Lê Hồng Phong – nam giới Định, năm học 2012 – 2013)

Câu 29*: hòa tan hết 26,43 gam hỗn hợp bột A bao gồm Mg, Al, Al2O3 với MgO bằng 795 ml dung dịch hỗn hợp có HCl 0,5M cùng H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản bội ứng thu được hỗn hợp X cùng 4,368 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X thu được trọng lượng muối khan là

A. 95,92 gam. B. 86,58 gam. C. 100,52 gam. D. 88,18 gam.

Câu 30*: chia 9,6 gam lếu hợp tất cả CuO cùng Fe2O3 thành 2 phần đều bằng nhau : Phần 1 phản ứng cùng với 100 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn hỗn hợp thu được 8,1 gam chất rắn. Phần 2 bội nghịch ứng với 200 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn các thành phần hỗn hợp thu được 9,2 gam hóa học rắn. Cực hiếm của x và tỷ lệ về cân nặng CuO khớp ứng là

A. 1,2 với 33,33%. B. 0,5 và 33,33%. C. 0,5 với 66,66%. D. 1,2 với 66,66%.

(Đề thi dự bị tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2012)

Câu 31: Hòa tung 14 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột M2CO3 và RCO3 bởi dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp A cùng 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp A thì thu được m gam muối khan. M có giá trị là :

A. 16,33 gam. B. 14,33 gam. C. 9,265 gam. D. 12,65 gam.

Câu 32: Hòa tan không còn 23,2 gam các thành phần hỗn hợp rắn X có FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng, dư. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 45,2 gam muối bột khan. Nếu khử hoàn toàn lượng X trên sẽ thu được bao nhiêu gam sắt?

A. 11,6. B. 11,2. C. 16,8. D. 12,8.

(Đề thi thử đh lần 4 – thpt Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2011 – 2012)

Câu 33: tất cả hổn hợp X gồm NaBr với NaI. Cho tất cả hổn hợp X chảy trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào hỗn hợp A, sau phản bội ứng trả toàn, cô cạn thấy trọng lượng muối khan thu được sút 7,05 gam. Trường hợp sục khí clo dư vào hỗn hợp A, phản bội ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy cân nặng muối khan giảm 22,625 gam. Yếu tắc % khối lượng của một chất trong hỗn hợp X là

A. 47,8%. B. 64,3%. C. 35,9%. D. 39,1%.

(Đề thi test Đại học lần 1 – trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, năm học 2009 – 2010)

Câu 34: đến dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp tất cả hai muối hạt NaX với NaY (X, Y là nhì nguyên tố gồm trong từ bỏ nhiên, ở nhị chu kì thường xuyên thuộc team VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào dung dịch AgNO3 (dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của NaX trong láo lếu hợp ban đầu là

A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối B năm 2009)

Câu 35: Sau khi đưa một thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể tích sụt giảm 5 ml (biết những thể tích đo ở cùng điều kiện). Thể tích oxi đang tham gia làm phản ứng là từng nào ?

A. 14 ml. B. 16 ml. C. 17 ml. D. 15 ml.

Câu 36*: tất cả hổn hợp X có Stemperocars.com cùng temperocars.com có tỉ khối so với H2 bởi 28. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X một thời gian (có xúc tác V2O5) thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm tỉ khối so với X bằng 16/13. Hiệu suất của phản ứng tổng thích hợp SO3 là

A. 62,5%. B. 75,0%. C. 50,0%. D. 60,0%.

(Đề thi thử đh lần 2 – thpt Chuyên – Đại học tập Vinh, năm học tập 2012 – 2013)

Câu 37: ngâm một lá Mg kim loại trong dung dịch Cu(NO3)2, sau một thời gian người ta nhận thấy cân nặng của lá sắt kẽm kim loại đó tăng 1 gam đối với ban đầu. Khối lượng của Cu sắt kẽm kim loại đã bám lên bề mặt của lá kim loại đó là (giả thiết rằng cục bộ Cu bị xuất kho khỏi muối hạt đã bám hết vào lá Mg kim loại)

A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 1,20 gam. D. 2,40 gam.

(Đề thi test Đại học tập lần 1 – thpt Chuyên Bắc Ninh, năm học tập 2008 – 2009)

Câu 38: Cho m gam bột Zn vào 500 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là :

A. 32,50. B. 20,80. C. 29,25. D. 48,75.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2011)

Câu 39: Nhúng một thanh kẽm và một thanh fe vào cùng một dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn lấy hai thanh sắt kẽm kim loại ra thấy trong dung dịch còn sót lại có độ đậm đặc mol ZnSO4 bởi 2,5 lần nồng độ mol FeSO4. Phương diện khác, khối lượng dung dịch sút 2,2 gam. Cân nặng đồng dính lên thanh kẽm và bám lên thanh sắt lần lượt là :

A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam.

C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64 gam.

Câu 40: cho 2,7 gam các thành phần hỗn hợp bột X có Fe cùng Zn tác dụng với hỗn hợp CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam hóa học rắn Z. Cho tổng thể Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau khi các làm phản ứng xong xuôi thì cân nặng chất rắn giảm 0,28 gam với dung dịch thu được chỉ đựng một muối hạt duy nhất. Phần trăm trọng lượng của fe trong X là :

A. 58,52%. B. 51,85%. C. 48,15%. D.

Xem thêm: Thấy Rắn Hổ Mang Màu Vàng Kỳ Lạ Ở Miền Tây, Top 5 Loài Rắn Màu Vàng Độc Và Phổ Biến

41,48%.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2011)

Mời những thầy cô và các em download file word tại trên đây pp3 – tăng bớt khối lượng

Website còn tồn tại bài tập trắc nghiệm cho toàn bộ các chương – chủ đề của tất cả 3 khối, những thầy cô và các em có thể xem ví dụ từng khối lớp tại các link sau