Trong suốt chương trình hóa học tập lớp 11 học kỳ II những em sẽ được làm quen với phần chất hóa học hữu cơ. Bao hàm các hidrocacbon cùng các dẫn xuất dễ dàng và đơn giản như ancol, phenol, andehit và axit hữu cơ. Tiếp sau đây là tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học tập kì 2 một phương pháp ngắn gọn tốt nhất về toàn bộ các chuyên đề nêu trên.
Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 11 học kì 2

Contents

1 1, bắt tắt chăm đề hữu cơ tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học kì 22 2, Tổng hợp kiến thức hóa 11 học tập kì 2 phần hidrocacbon 2.1 2.1/ Hidrocacbon no: Ankan2.1.2 phản nghịch ứng hóa học nên nhớ2.2 2.2/ Hidrocacbon ko no: Anken 2.2.2 phản ứng hóa học bắt buộc nhớ2.3 2.3/ Hidrocacbon không no: Ankadien2.3.2 phản ứng hóa học cần nhớ3 3, tổng hợp kiến thức hóa 11 học tập kì 2 phần ancol

1, nắm tắt chuyên đề hữu cơ tổng hợp kiến thức hóa 11 học tập kì 2

*
Toàn cỗ chương trình hóa 11 học kì 2 là kỹ năng hóa học hữu cơ

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon, kế bên CO, CO2, HCN, muối bột cacbonat, muối bột xianua, muối cacbua

Phân loại

Có hai bí quyết phân nhiều loại chính

Cách 1: dựa theo thành phần nguyên tố 

Hidrocacbon: Chỉ có C và HDẫn xuất của hidrocacbon: xung quanh C và H thì còn tồn tại nguyên tố khác sửa chữa thay thế H của hidrocacbon

Cách 2: dựa theo mạch cacbon

Mạch vòngMạch ko vòng (mạch trực tiếp hoặc mạch nhánh)

Đặc điểm chung

Liên kết C-H là liên kết cộng hóa trịTính chất vật lý: nhiệt độ nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi thấp; đa phần không chảy trong nước dẫu vậy tan trong số dung môi hữu cơ Tính chất hóa học: các hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt với dễ cháy. Làm phản ứng hóa học xẩy ra chậm và các hướng nên có hỗn đúng theo sản phẩm

2, Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần hidrocacbon 

2.1/ Hidrocacbon no: Ankan

Tính chất chung

Công thức chung: CnH2n+2. Ankan chỉ có links đơn (C-C với C-H)

Ở điều kiện thường các ankan trường đoản cú C1 mang đến C4 sinh hoạt thể khí, tự C5 mang lại C18 làm việc thể lỏng. Trường đoản cú C18 trở đi ankan sinh hoạt thể rắn

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và cân nặng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Nhẹ hơn nước, không nhiều tan trong nước, không màu, rã nhiều trong số dung môi hữu cơ.

Phản ứng hóa học phải nhớPhản ứng vậy của ankan

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (CH3Cl: metyl clorua/ clometan)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl (CH2Cl2 : metylen clorua/ diclometan)

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl (CHCl3: clorofom/ triclometan)

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl (CCl4: cacbon tetraclorua/ tertraclometan)

Chú ý: bậc cacbon bằng số nguyên tử C link trực tiếp cùng với nó

Nguyên tử H link với nguyên tử C bậc cao hơn dễ bị nạm hơn nguyên tử H link với nguyên tử C bậc tốt hơn

Phản ứng tách của ankan

Gồm 2 bội nghịch ứng là bội phản ứng gãy link C – C (được gọi là bội phản ứng cracking) và gãy link C – H (được gọi là phản bội ứng dehidro hóa)

Ví dụ phản bội ứng bóc tách của C4H10

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH2 – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH2 + CH4 (phản ứng cracking)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH2 + CH3 – CH3 (phản ứng cracking)

Chú ý

Phản ứng cracking thường xuyên kèm cả bội nghịch ứng dehidro hóa (tách H2)

Khi ankan sinh ra gồm mạch cacbon lâu năm thì cũng rất có thể bị bẻ mạch tiếp

Phản ứng cháy ankan hóa 11

CnH2n+2 + (3n + 1)/ 2 O2 -> nCO2 + (n+1) H2O (1)

Vậy từ phản nghịch ứng số (1) ta gồm số mol CO2 sinh ra nhỏ hơn số mol H2O cùng số mol ankan ngay số mol H2O trừ đi số mol CO2. Ta gồm n (CnH2n+2) = n (H2O) – n (CO2)

Điều chế:

Trong công nghiệp: metan và các đồng đẳng được bóc tách từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ

Trong phòng thí nghiệm

Điều chế từ bội phản ứng vôi tôi xút: CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

Điều chế trường đoản cú nhôm cacbua: Al4C3 + 12H2O -> 3CH4 + 4 Al(OH)3

2.2/ Hidrocacbon ko no: Anken 

Tính hóa học chung

Công thức chung là CnH2n (n lớn hơn hoặc bởi 2)

Tổng hợp kiến thức hóa 11 học tập kì 2 phần đặc thù vật lý của anken: Ở đk thường, những anken từ C2 đến C4 sinh hoạt thể khí, trường đoản cú C5 trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn. ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và cân nặng riêng tăng theo chiều tăng của phân tử khối. Nhẹ nhàng hơn nước, không màu, ít tan trong nước, bọn chúng tan nhiều trong số dung môi hữu cơ. 

Khí ethylene (C2H4) làm cho hoa quả mau chín hơn

*
Ethylene có nhiều ứng dụng vào đời sốngPhản ứng hóa học yêu cầu nhớPhản ứng cộng của ankenCộng H2: CH2 = CH2 + H2 -> CH3 – CH3Cộng halogen (Cl2, Br2): CH2 = CH2 + Br2 -> CH2Br – CH2Br

Ta kết luận: những đồng đẳng của etilen làm cho mất màu nâu của hỗn hợp brom. đặc điểm hóa học tập này dùng để làm nhận biết etilen và các đồng đẳng thuộc dãy anken trong tất cả hổn hợp khí

Cộng HX

Quy tắc Maccopnhicop: Khi cùng HX vào links đôi thì X ưu tiên cùng vào nguyên tử C bậc cao hơn nữa (ít H hơn)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH2OH – CH2 – CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH3 – CHOH – CH3 (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH2 -> ( CH2 – CH2 ) n (polietilen – PE)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

CnH2n + 3n/2 O2 -> nCO2 + nH2O -> nCO2 = nH2O

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn 

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O -> 2CnH2n (OH)2 + 2KOH + 2MnO2

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2o -> 2CH2(OH) – CH2(OH) + 2MnO2 + KOH

Phản ứng này làm mất màu sắc tím của dung dịch KMnO4 và tất cả kết tủa nâu black MnO2 xuất hiện

Điều chế

Trong công nghiệp: Điều chế từ phản bội ứng dehidro hóa ankan

CnH 2n+2 -> CnH2n + H2

Trong chống thí nghiệm, etilen được điều chế từ ancol etylic

CH3 – CH2 – OH -> CH2 = CH2 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc, ánh nắng mặt trời 170 độ C)

2.3/ Hidrocacbon ko no: Ankadien

Tính hóa học chung

Ankadien là hidrocacbon mạch hở, gồm hai links đôi C = C trong phân tử, có công thức chung là CnH2n-2 (n phải to hơn hoặc bằng 3)

Phân loại

Ankadien tất cả hai links đôi cạnh nhau: CH2 = C = CH2

Ankadien gồm hai links đôi biện pháp nhau một links đơn (ankadien liên hợp)

CH2 = CH – CH = CH2 (buta – 1,3 dien / butadien / đi vinyl)

CH2 = C(CH3) – CH = CH2 ( 2 – metylbuta – 1,3 dien/ isopren)

Ankadien bao gồm hai links đôi biện pháp nhau trường đoản cú hai links đơn trở lên

CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 (penta – 1,4 – dien)

Phản ứng hóa học phải nhớPhản ứng cộng

Cộng H2: CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2 -> CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Cộng halogen (Br2, Cl2)

Cộng 1, 2: CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 -> CH2 = CH – CHBr – CH2Br (sản phẩm chính)

CH2Br – CH = CH – CH2Br (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH – CH = CH2 -> ( CH2 – CH = CH – CH2 ) (polibutadien/ cao su đặc buna)

n CH2 = C(CH3) – CH = CH2 -> (CH2 – C (CH3) = CH – CH2) n (cao su isopren)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Cn H 2n-2 + (3n-1)/2 O2 -> n CO2 + (n-1) H2O

Vậy ta tất cả n (CO2) > n (H2O)

Và n (ankadien) = n (CO2) – n (H2O)

Phản ứng lão hóa không hoàn toàn: tựa như anken, ankadien có khả năng làm mất màu hỗn hợp KMnO4

Điều chế

Điều chế buta – 1,3 dien tự butan hoặc butilen bằng phương pháp dehiodro hóa

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2

Điều chế isopren bằng cách tách hidro của isopentan

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 -> CH2 = C (CH3) – CH = CH2 + 2 H2

3, tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học tập kì 2 phần ancol

Tính chất chung

Nhóm OH lắp ở C no và mỗi C no chỉ được gắn một tổ OH.

Xem thêm: Tài Liệu Chuyên Toán Bài Tập Đại Số 10 Pdf, Tài Liệu Chuyên Toán Bài Tập Đại Số

Phương pháp phân tử chung của một hàng đồng đẳng ancol

ancol no đối kháng chức: CnH2n+1 OH

ancol đa chức: CnH2n+2(OH)x

*
Cộng thức của ancol cơ bạn dạng nhất cùng với C = 1

Phản ứng hóa học yêu cầu nhớ

+ phản nghịch ứng thay H của group OH (phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm, làm phản ứng tạo thành phức cùng với đồng II hidroxit của glyxerol

+ bội phản ứng cụ nhóm OH ancol (phản ứng cùng với HX tạo ra dẫn xuất halogen, bội nghịch ứng giữa hai phân tử ancol chế tạo ra este)

+ phản bội ứng este hóa cùng với axit cacboxylic R – COOH

+ bội phản ứng bóc nước sinh sản thành anken

+ làm phản ứng lão hóa không trả toàn

ancol bậc I -> andehit, axitancol bậc II -> xetonancol bậc III -> không phản ứng

+ bội phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Điều chế

Phương pháp điều chế ethanol: thủy phân dẫn xuất halogen, hidrat hóa etilen, lên men rượu glucozo

Trên đây là tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học kì 2 một biện pháp ngắn gọn duy nhất về những hidrocacon với ancol mà học sinh cần chú ý. Theo dõi CCBOOK và cỗ sách Bí quyết chinh phục điểm cao hóa học 11 để nỗ lực chắc kỹ năng và kiến thức Hóa học tập lớp 11 và sẵn sàng nền tảng cho bài thi THPT giang sơn ngay từ bây chừ nhé!