Tổng hợp những kiến thức bắt buộc nắm vững, giúp những em ôn tập hiệu quả, đạt tác dụng cao trong kì thi HK1 sắp tới tới


Chương 1

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

I. Chuyển động thẳng đều

1. Tính gia tốc trung bình

Tốc độ trung bình cho thấy thêm tính chất cấp tốc hay lờ lững của chuyển động, được đo bằng thương số giữa quãng lối đi được cùng thời gian dùng làm đi quãng đường đó.

Bạn đang xem: Lý 10 kì 1

(v_tb = fracst = fracs_1 + s_2 + ...t_1 + t_2 + ...)

2. Phương trình chuyển động của vận động thẳng đều

Phương trình vận động biểu diễn sự phụ thuộc vào của tọa độ của chất điểm theo thời gian. Để lập phương trình hoạt động của hóa học điểm ta làm như sau:

- lựa chọn hệ quy chiếu:

+ Trục tọa độ (thường trùng với con đường thẳng hành trình của hóa học điểm)

+ Mốc thời gian: thường chọn là thời điểm bắt đầu khảo sát hoạt động của chất điểm.

- xác định điều kiện ban đầu: Ở thời điểm lúc đầu (t = t0) là thời điểm được chọn làm nơi bắt đầu thời gian, xác định vận tốc cùng tọa độ của hóa học điểm: x0 cùng v0.

* Chú ý: Nếu chất điểm vận động cùng chiều dương thì vận tốc nhận giá trị dương, nếu chất điểm vận động ngược chiều dương thì tốc độ nhận cực hiếm âm.

- Viết phương trình gửi động:

(x = x_0 + vleft( t - t_0 ight) = x_0 + vt)

- nhờ vào phương trình chuyển động để xác minh lời giải của bài xích toán.

+ địa điểm ở thời điểm t = t1 đó là tọa độ x1 của chất điểm ở thời điểm t1:

(x_1 = x_0 + vleft( t_1 - t_0 ight))

+ Quãng đường hóa học điểm đi được trong một khoảng thời hạn bằng độ lớn hiệu nhì tọa độ của nó ở hai thời gian đầu và cuối của khoảng thời gian đó: (x = left| x - x_0 ight|)

+ khoảng cách giữa hai chất điểm có giá trị bằng độ lớn của hiệu nhì tọa độ của hai hóa học điểm đó: (d = left| x_2 - x_1 ight|)

+ Hai hóa học điểm gặp nhau khi tọa độ của chúng bởi nhau: (x_1 = x_2)

- Vẽ đồ vật thị của gửi động: có hai nhiều loại đồ thị:

+ Đồ thị tọa độ - thời gian: là mặt đường thẳng, xiên góc, có thông số góc phẳng phiu tốc của vật.

+ Đồ thị gia tốc – thời gian: là mặt đường thẳng tuy vậy song cùng với trục thời gian.

+ Vị trí cắt nhau của hai trang bị thị đó là vị trí gặp nhau của hai chất điểm.

II. Hoạt động thẳng đổi khác đều

1. Gia tốc:

- Là đại lượng đặc thù cho sự biến hóa của vận tốc: (overrightarrow a = fracoverrightarrow Delta v Delta t = fracoverrightarrow v_2 - overrightarrow v_1 Delta t)

- Đon vị: m/s2.

2. Hoạt động thẳng thay đổi đều

- Định nghĩa: Là chuyển động của vật gồm quỹ đạo là mặt đường thẳng cùng tốc độ tăng lên hoặc sút đều theo thời gian.

- tốc độ của chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi.

Xem thêm: Vẽ Trang Trí Đầu Báo Tường Lớp 7 20-11, Vẽ Trang Trí Đầu Báo Tường Lớp 7 20

- Phương trình vận tốc: (v = v_0 + aleft( t - t_0 ight) = v_0 + at) (t0 = 0)

Vận tốc trong hoạt động thẳng biến đổi đều đổi thay thiên phần lớn đặn theo thời gian.

+ ví như vật vận động nhanh dần dần đều: (overrightarrow a uparrow uparrow overrightarrow v Leftrightarrow a.v > 0)

+ ví như vật hoạt động chậm dần đều: (overrightarrow a uparrow downarrow overrightarrow v Leftrightarrow a.v

*
Bình luận
*
phân tách sẻ