định hướng Vật lý 10: bài xích 2. Hoạt động thẳng đều

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

- Thời gian hoạt động của đồ dùng trên quãng đường M1M2 là:

 t = t2 − t1

- Quãng lối đi được của thứ trong thời hạn t là:

s = x2 − x1

*

1. Tốc độ trung bình

Tốc độ trung bình = Quãng lối đi được/ thời gian chuyển động

*

2. Chuyển động thẳng đều

Chuyển hễ thẳng đa số là chuyển động có quy trình là mặt đường thẳng với có tốc độ trung bình giống hệt trên số đông quãng đường.

Bạn đang xem: Lý 10 bài2

Trong chuyển động thẳng đều, lúc nói tốc độ của xe bên trên một quãng đường hoặc vào một khoảng thời gian nào đó thì ta hiểu đó là tốc độ trung bình.

3. Quãng lối đi được trong hoạt động thẳng đều

Công thức tính quãng đường đi được ss trong hoạt động thẳng đều:

s = vtbt = vt

Với v là vận tốc của vật.

Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Phương trình hoạt động thẳng đều

- Tọa độ của chất điểm sau thời gian chuyển động t sẽ là:

x = xo + s = xo + vt

Phương trình trên được hotline là phương trình chuyển động thẳng phần đa của chất điểm M.

*

2. Đồ thị tọa độ - thời hạn của vận động thẳng đều

Giả sử gồm một người đi xe cộ đạp, khởi đầu từ địa điểm A, cách gốc toạ độ O là 5 km, vận động thẳng phần đa theo hướng Ox với gia tốc 10 km/h.

Phương trình chuyển động của xe đạp là:

x = 5 + 10t

với x tính bằng kilômét với t tính bằng giờ. Ta hãy tìm kiếm cách màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của x vào t bằng đồ thị.

a)Bảng (x, t)

Trước hết ta phải tạo lập bảng các giá trị tương ứng giữa x và t, hotline tắt là bảng (x, t), dưới đây:

*

b)Đồ thị toạ độ - thời gian

Vẽ hai trục vuông góc: trục hoành là trục thời hạn (mỗi độ phân tách ứng với một giờ); trục tung là trục toạ độ (mỗi độ phân chia ứng với 10 km). Ta call hai trục này là hệ trục (x, t). Trên hệ trục (x, t), ta hãy chấm các điểm có x và t khớp ứng trong bảng (x, t). Nối các điểm kia với nhau, ta được một quãng thẳng; đoạn thẳng này rất có thể kéo nhiều năm thêm về bên cạnh phải. Hình sau đây được hotline là đồ vật thị toạ độ - thời hạn của vận động thẳng hầu như đã cho.

Xem thêm: Dạng Toán Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Có Lời Giải, Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Lớp 4

*

Đồ thị toạ độ - thời hạn biểu diễn sự phụ thuộc của toạ độ của vật hoạt động vào thời gian.