Khi viết số ta viết các chữ số trường đoản cú trái quý phái phải, hay viết từ sản phẩm cao tới hàng thấp.

Bạn đang xem: Luyện tập chung trang 178 lớp 4

Lời giải đưa ra tiết:

a) (365; 847) ; b) (16 ;530 ;464) ; c) (105; 072; 009).


Viết số phù hợp vào nơi chấm: 

*

Phương pháp giải:

 Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng:

*

Lời giải đưa ra tiết:

*


Tính:

a) ( displaystyle2 over 5 + 1 over 2 + 7 over 10) ; b) ( displaystyle4 over 9 + 11 over 8 - 5 over 6)

c) ( displaystyle9 over 20 - 8 over 15 imes 5 over 12); d) ( displaystyle2 over 3:4 over 5:7 over 12)

Phương pháp giải:

Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phép tính nhân, phân tách trước, triển khai phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle2 over 5 + 1 over 2 + 7 over 10 = 4 over 10 + 5 over 10 + 7 over 10)( displaystyle = 9 over 10+7 over 10 = 16 over 10 = 8 over 5)

 b) ( displaystyle4 over 9 + 11 over 8 - 5 over 6 = 32 over 72 + 99 over 72 - 60 over 72 )( displaystyle= 131 over 72 -60 over 72 = 71 over 72)

c) ( displaystyle9 over 20 - 8 over 15 imes 5 over 12 = 9 over 20 - 40 over 180)( displaystyle = 81 over 180 - 40 over 180 = 41 over 180) 

 d) ( displaystyle2 over 3:4 over 5:7 over 12 = 2 over 3 imes 5 over 4 imes 12 over 7 ) ( displaystyle = 2 imes 5 imes 12 over 3 imes 4 imes 7 )( displaystyle= 2 imes 5 imes 3 imes 4 over 3 imes 4 imes 7 = 10 over 7)


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Một lớp học tất cả (35) học sinh, trong đó số học sinh trai bằng ( displaystyle 3 over 4) số học sinh gái. Hỏi lớp học tập đó gồm bao nhiêu học viên gái ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số học viên trai (đóng sứ mệnh số bé) gồm 3 phần đều bằng nhau thì số học sinh gái (đóng mục đích số lớn) gồm 4 phần như thế.

2. Tìm kiếm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng giải pháp lấy tổng nhị số phân tách cho tổng cộng phần bởi nhau.

4. Tra cứu số béo (lấy giá chỉ trị một trong những phần nhân với số phần của số bé).

Chú ý: cách 3 và bước 4 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần cân nhau là: 

(3 + 4 = 7) (phần) 

Số học viên gái của lớp học đó là:

(35 : 7 imes 4 = 20) (học sinh)

Đáp số: (20) học viên gái.


Bài 5


Video giải đáp giải


a) hình vuông vắn và hình chữ nhật cùng gồm những đặc điểm gì ?

b) Hình chữ nhật với hình bình hành cùng tất cả những đặc điểm gì ?

Phương pháp giải:

- nhờ vào tính chất của những hình.

- Vẽ hình ra nháp để quan cạnh bên lại.

Lời giải đưa ra tiết:

a) hình vuông và hình chữ nhật cùng bao gồm những đặc điểm sau:

- có 4 góc vuông.

- Có những cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và bằng nhau.

- Có các cạnh thường xuyên vuông góc cùng với nhau.

Có thể nhấn xét: hình vuông vắn là hình chữ nhật quan trọng đặc biệt có chiều dài bởi chiều rộng.

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cũng có những điểm lưu ý sau: Có các cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau.

Xem thêm: Tình Cha Bao La Như Núi Cao Ngang Trời Remix ) Mới Nhất, Download Nhạc Hot Đạo Làm Con (Remix) Mới Nhất

Có thể dìm xét: Hình chữ nhật rất có thể coi là hình bình hành quan trọng (có 4 góc vuông).