temperocars.com xin giới thiệu Thầy/Cô và học sinh tóm tắt lý thuyết Toán lớp 6 bài 6: Lũy vượt với số mũ tự nhiên và thoải mái sách Kết nối trí thức hay, bỏ ra tiết, bám đít sgk Toán 6 giúp học sinh học tốt môn Toán 6 hơn.

Bạn đang xem: Lũy thừa với số mũ tự nhiên lớp 6

Tóm tắt lý thuyết Toán 6 bài bác 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

A. Lý thuyết

+ Lũy thừa bậc n của số thoải mái và tự nhiên a là tích của n thừa số bằng nhau, từng thừa số bằng a:

an =

*
(n ∈ N*)

an đọc là “a mũ n” hoặc “ a lũy quá n”, a là cơ số, n là số mũ.

Chú ý: Ta bao gồm a1 = a.

a2 cũng rất được gọi là a bình phương (hay bình phương của a);

a3 cũng khá được gọi là a lập phương (hay lập phương của a).

Ví dụ 1. Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lũy thừa:

a) 4.4.4.4.4.4.4;

b) 11.11.11;

c) 8.8.8.8.8.

Lời giải

a) 4.4.4.4.4.4.4 = 47;

b) 11.11.11 = 113;

c) 8.8.8.8.8 = 85.

+ Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số, ta không thay đổi cơ số với công những số mũ:

am.an = am+n.

Ví dụ 2. Viết kết quả của những phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) a2.a3.a5;

b) 23.28.27;

c) 7.72.723.

Lời giải

a) a2.a3.a5 = a2 + 3 + 5 = a10;

b) 23.28.27 = 23 + 8 + 7 = 218;

c) 7.72.723 = 71 + 2 + 23 = 726.

Chia nhì lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số cùng trừ những số mũ:

am:an = am-n.

Ví dụ 3. Viết tác dụng của phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 1212:12;

b) 108:105:103.

Lời giải

a) 1212:12 = 1212 – 1 = 1211;

b) 108:105:103 = 108 – 5 : 103 = 103 : 103 = 103 – 3 = 100 = 1.

B. Bài bác tập

Bài 1. dứt bảng sau:

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của biểu thức

52

6

3

25

10

1000

Lời giải

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của biểu thức

52

5

2

25

63

6

3

216

25

2

5

32

103

10

3

1000

Bài 2. cân nặng của trái đất khoảng 6.1021 tấn. Trọng lượng mặt trăng khoảng 7,4.1019 tấn. Hỏi cân nặng trái đất gấp bao nhiêu lần khối lượng mặt trăng.

Lời giải

Khối lượng trái khu đất gấp số lần trọng lượng mặt trăng là:

6.1021 : (7,4.1019) = 600.1019:(7,4.1019) = (600:7,4) ≈ 81 (lần).

Khối lượng trái đất gấp 81 lần cân nặng mặt trăng.

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 bài bác 6: Lũy thừa với số nón tự nhiên

I. Thừa nhận biết

Câu 1. Lũy quá bậc n của số tự nhiên và thoải mái a được viết là:

A. An;

B. A.n;

C. A + n;

D. A – n.

Hiển thị đáp án

Lời giải Lũy thừa bậc n của số tự nhiên a được viết là: an.

Đáp án: A


Câu 2. phương pháp đọc 22 nào là sai?

A. Nhị mũ hai;

B. Nhị lũy quá hai;

C. Nhì bình phương;

D. Nhị nhân hai.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các cách đọc 22 là:

- nhị mũ hai;

- hai bình phương;

- nhì lũy quá hai.

Vậy D sai.

Đáp án: D


Câu 3. Hãy chỉ ra cơ số của lũy quá 312

A. Cơ số là 3.

B. Cơ số là 12.

C. Cơ số là 312.

D. Cơ số là 123.

Hiển thị đáp án

Lời giải Cơ số của lũy thừa 312 là: 3.

Đáp án: A


Câu 4. khi nhân hai lũy thừa thuộc cơ số: am.an. Hiệu quả là:

A. Am.n;

B. Am+n;

C. Am-n;

D. Am:n.

Hiển thị đáp án

Lời giải Ta có: am.an = am + n.

Đáp án: B


Câu 5. Khi chia hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0) thì:

A. Ta không thay đổi cơ số và cộng hai số nón lại.

B. Ta giữ nguyên cơ số cùng nhân nhì cơ số lại.

C. Ta giữ nguyên cơ số và chia số nón của số bị phân chia cho số mũ của số chia.

D. Ta không thay đổi cơ số với trừ số mũ của số bị phân chia cho số mũ của số chia.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Phim Hoạt Hình 2D 3D Là Gì, Nên Học Hoạt Hình 2D Hay Hoạt Hình 3D

Hiển thị đáp án

Lời giải Khi phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số và trừ số nón của số bị phân tách cho số nón của số chia.