I. Lực và sự đẩy, kéo

Khi thứ A đẩy hoặc kéo vật dụng B ta nói trang bị A chức năng lực lên trang bị B.

Bạn đang xem: Lực là gì lớp 6

=> công dụng đẩy, kéo của đồ gia dụng này lên đồ gia dụng khác điện thoại tư vấn là lực.

Ví dụ: Lực của tay lúc mở cửa, lực của con bò lúc kéo xe, lực của chân cầu thủ lúc đá bóng,…

*

II. Công dụng của lực

1. Lực và vận động của vật

Lực có chức năng làm đổi khác tốc độ, hướng chuyển động của vật.

Ví dụ: cầu thủ đá vào trái bóng sẽ đứng yên có tác dụng quả bóng gửi động.

2. Lực và làm ra của vật

Lực tác dụng lên đồ vật làm biến dị vật.

Ví dụ: Lực của tay ấn trái bóng xuống làm quả nhẵn bị biến chuyển dạng.

Kết luận:

Lực tác dụng lên vật hoàn toàn có thể làm thay đổi tốc độ, hướng đưa động, biến dạng vật.

Lưu ý:

Khi có lực

Khi không có lực

Nhận xét

Vật bao gồm thể vận động nhanh dần

Vật ko thể chuyển động nhanh dần

Chuyển hễ với tốc độ không đổi.

Vật có thể chuyển động chậm lại

Vật không thể chuyển động chậm lại

Chuyển rượu cồn với vận tốc không đổi.

Vật hoàn toàn có thể đổi hướng đưa động

Vật không thể đổi hướng chuyển động

Chuyển rượu cồn thẳng

Vật có thể dừng lại

Vật chẳng thể dừng lại

Tiếp tục đưa động

Suy ra: Khi không có lực tác dụng, vật đang vận động sẽ tiếp tục hoạt động thẳng đều.

III. Lực tiếp xúc và lực ko tiếp xúc

- Lực được chia thành lực tiếp xúc cùng lực ko tiếp xúc:

+ Lực lộ diện khi vật tạo ra lực tiếp xúc với đồ gia dụng chịu tác dụng lực hotline là lực tiếp xúc.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Scanning And Repairing Drive C Ứng, Khắc Phục, Scanning And Repairing Drive C Là Gì, Khắc Phục

Ví dụ: Lực của tay lúc mở cửa, lực của tay lúc đẩy xe pháo lên dốc, …

+ Lực xuất hiện khi vật tạo ra lực không tiếp xúc với vật chịu công dụng lực điện thoại tư vấn là lực ko tiếp xúc.