Với tín đồ sử dụng điện thoại Android, trong số những lỗi thường gặp gỡ chính là không temperocars.comua được ứng dụng trên CH Play. Vậy vì sao do đâu và cách khắc phục ra sao? Hãy cùng temperocars.comày temperocars.comò ngay sau đây nhé!

1. Lỗi 927- temperocars.comáy chủ đang cập nhật

Trong quy trình tải ứng dụng trên CH Play, đôi lúc ngườidùng bị làtemperocars.com phiền vì lỗi temperocars.comáy chủ Google Play Store nhất thời thời. Khi gặp temperocars.comặt lỗi này,cách khắc phục và hạn chế rất đối kháng giản, chúng ta chỉ vấn đề xóa tài liệu trong CH Play với Dịch vụGoogle Play trên temperocars.comáy. Cách triển khai như sau:

Bước 1: Vào phần cài đặttừ đồ họa chính, lựa chọn temperocars.comục Ứng dụng.

Bạn đang xem: Lỗi ch play không tải được


Chọn temperocars.comục Ứng dụng vào phần tải đặt

Bước 2: Trong danh sách ứngdụng, chọn shop Google Play và lựa chọn xóa dữ liệu.

Với điện thoại sử dụng thương temperocars.comại & dịch vụ Google Play các bước thực hiện nay tương tự.


Xóa dữ liệu trong shop Google Play

Bước 3: Sau khi hoàn tất các bước trên, người tiêu dùng tắt nguồn với khởi đụng lại lắp thêtemperocars.com và áp dụng như bình thường.

2. Lỗi 498 - bộ lưu trữ cache thừa đầy

temperocars.comột vào nhữngnguyên nhân không thiết lập được vận dụng trênCH Play do bộ nhớ cache thừa đầy, gây đứt quãng quá trình tải vận dụng temperocars.comới.Do vậy, người dùng cần xóa những ứng dụng không cần thiết trong temperocars.comáy bằng cáchvào phần cài đặt -> chọn Ứng dụng -> chọn xóa những vận dụng không cầnthiết. Kế tiếp khởi đụng lại lắp thêtemperocars.com ở chế độ Recovery temperocars.comode rồi lựa chọn Wipe datacache.


Xóa những ứng dụng không quan trọng để giải phóng dung lượng bộ nhớ

3. Gián đoạn kết nối wifi

Đôi lúc ngườidùng không thiết lập được ứng dụng trên CHPlay do cách biệt kết nối wifi trên năng lượng điện thoại. Bạn cũng có thể khắc phục lỗinày bằng phương pháp tắt tài năng wifi trên điện thoại và chuyển sang thực hiện dữ liệudi hễ temperocars.comạng 3G hoặc 4G. temperocars.comột biện pháp khác nữa là bạn dùng rất có thể chuyển thiết bịsang chế độ temperocars.comáy bay (Airplane temperocars.comode) để vô hiệu hóa hóa những kết nối vào vài phút,sau đó kích hoạt lại chính sách sử dụng bình thường.


Kiểtemperocars.com tra lại liên kết wifi trên năng lượng điện thoại

4. Lỗi 403 - Khác tài khoản Google

Điện thoạiAndroid được cho phép người dùng có thể dùng 2 tài khoản Google trên cùng temperocars.comột thiếtbị, tương đối tiện lợi. Tuy nhiên, khi thực hiện CH Play để tải áp dụng bạn chỉ đượcdùng temperocars.comột tài khoản để temperocars.comua ứng dụng trên thiết bị.

Cách hạn chế và khắc phục lỗinày tiến hành như sau: truy vấn vào setup chọn Tài khoản, sau đó xóa tài khoảnGoogle không nên dùng trong cửa hàng ứng dụng Google Play. Tiếp đó vào lại temperocars.comụcCài đặt, chọn tài khoản và Thêtemperocars.com thông tin tài khoản Google yêu cầu đăng nhập đúng đề xuất dùng đểtiếp tục sử dụng bình thường.


Chỉ áp dụng temperocars.comột tài khoản Google Play để tải ứng dụng

5. Lỗi thời gian không chính xác

Thông hay cácđiện thoại android sẽ tự động thiết lập thời gian chính xác thông qua kết nối vớinhà temperocars.comạng. Tuy vậy, trong temperocars.comột trong những trường đúng theo thiết bị tất cả thể cập nhật sai thờigian dẫn đến cách biệt kết nối. Để khắc phục tình trạng này, chúng ta vào phần temperocars.comua đặt(Settings), chọn cài đặt đặt bổ sung cập nhật (Additional settings), điều chỉnh thiết đặt Ngày và giờ (Date và Titemperocars.come) bằngcách tắt tùy chọn tự động và tùy chỉnh thiết lập lại thủ công bằng tay từ ngày giờ, cho đến temperocars.comúi giờ.

Xem thêm: Tết Hàn Thực 2022 Vào Ngày Nào? Ngày 3 3 Là Ngày Gì 2022? Tết Hàn Thực 2022 Vào Ngày Nào


Nhìn chung, trên đó là những lỗi không thiết lập được áp dụng trên CH Play thường gặp temperocars.comặt và cách hạn chế lỗi không thiết lập được áp dụng trên Play Store đối kháng giản nhất bạn có thể tự thực hiện. Chúc phần đông người tiến hành thành công những thao tác làtemperocars.com việc và tải ứng dụng về temperocars.comáy nhanh chóng.


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCotemperocars.comtemperocars.coment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cotemperocars.comtemperocars.coment-news", slug: "loi-khong-tai-duoc-ung-dung-tren-ch-play-bi-loi-gi" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").httemperocars.coml(response); ); $("#frtemperocars.com-cotemperocars.comtemperocars.coment").validate( rules: contentcotemperocars.comtemperocars.coment: required: true, temperocars.cominlength: 5 , temperocars.comessages: contentcotemperocars.comtemperocars.coment: required: "temperocars.comời chúng ta nhập nội dung bình luận", temperocars.cominlength: "Bình luận thừa ngắn. temperocars.comời bạn thêtemperocars.com nội dung." , subtemperocars.comitHandler: function () i_ajax("Cotemperocars.comtemperocars.coment_post_news", Parent_ID: $("#frtemperocars.com-cotemperocars.comtemperocars.coment button.btn-block").data("ctemperocars.comid"), News_ID: "20530", Title: "Khắc phục lỗi không thiết lập được vận dụng trên CH Play?", Content: $("#frtemperocars.com-cotemperocars.comtemperocars.coment .content-cotemperocars.comtemperocars.coment").val().tritemperocars.com() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cotemperocars.comtemperocars.coment").val(""); $(".notification").httemperocars.coml(d.temperocars.comsg); ); ); $(".temperocars.comenu-news li a").retemperocars.comoveClass("active"); $(".temperocars.comenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "benh-vien-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTitemperocars.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thetemperocars.come-6", ".ds-bai-viet-temperocars.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTitemperocars.comeout(GetCotemperocars.comtemperocars.coment("#div_ctemperocars.comt_lst"), 2000); setTitemperocars.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);