Cách sử dụng lượt thích khi làm động từ, tính từ, giới từ cùng phân biệt phương pháp dùng kết cấu like lớn và lượt thích ving trong giờ anh tương đối đầy đủ và chính xác nhất. Cụ thể xem mặt dưới.

Cách dùng lượt thích trong giờ đồng hồ anh

Khi lượt thích là verb:

Like = Thích

Ví dụ: vày you like fish?(bạn gồm thích món cá không?)

-Đi với Should,Would để biểu đạt sự ao ước(=wish): I shouldn’t like to vày that(tôi không muốn làm điều đó)

-Thích hơn,muốn(=prefer,wish) lượt thích people lớn tell the truth(tôi hy vọng người ta nói sự thật)

→Expressions:

As you like:do as you like(thích thì cứ làm)

Likes & dislikes:những điều mình muốn và gần như điều mình không thích

Khi lượt thích là tính từ

– kiểu như nhau(=similar) like causes produce lượt thích results(Những nguyên nhân giống nhau phát sinh ra đều hậu quả kiểu như nhau)

-Có thể thay thế bằng alike:

+The two girls are very like

+The two girls are very alike(hai cô gái rất tương tự nhau)

→Expression:like father,like son( phụ thân nào nhỏ nấy)

-giống như (=resembling)What is he like?(Người ta trông y hệt như thế nào?)

Cụm tính từ

- something like: gần tới, vào khoảng

- nothing like: ko gì bằng

- feel like: cảm giác muốn

- look like:có vẻ như

*

Khi like là Preposition

Like: như là như

+Don’t talk like that(đừng nói như thế)

+Do lượt thích me(hãy làm như tôi)

→Lưu ý:Với nghĩa trên, like là một prep(giới từ) cần cách sử dụng khác với As(Conjunction-liên từ)

For example:

+Don’t move anything.Leave everything as it is( không cần sử dụng like)

+What a beautiful house!It’s like a palace.(không cần sử dụng as)

→Expressions:

+the like:những điều y hệt như vậy

Ex:music, painting & the like…(âm nhạc,hội hoạ và rất nhiều môn giống như vậy)

Likely(adj,adv)

+adj:có vẻ thích hợp lí,thuận tiện

+adv:có thể(=probably)

Cách sử dụng cấu tạo like to lớn và lượt thích ving trong giờ anh

Cách dùng like V_ing

Dùng khi chỉ một sở trường LÂU DÀI nối liền với dòng profile (tiểu sử) của bạn.

VD: "I lượt thích s