Trong thoải mái và tự nhiên Li bao gồm 2 đồng vị là 6Li với 7Li và tất cả nguyên tử khối vừa phải là 6,94. Phần trăm cân nặng 7Li trong LiNO3 là (cho N = 14; O = 16)
Bạn đang xem: Li có nguyên tử khối

Gọi xác suất số nguyên tử của 6Li là x % với 7Li là y%

Ta bao gồm hệ phương trình:

 

(left{ egingatheredx + y = 100 hfill \frac6x + 7y100 = 6,94 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 6\% hfill \y = 94\% hfill \ endgathered ight.)

Trong 1 mol LiNO3 tất cả chứa: 0,94 mol 7Li

 (\% m_^7Li = dfrac0,94.76,94 + 14 + 16.3.100\% = 9,545\% )


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi cân nặng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon bóc ra từ không gian là tất cả hổn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Nhị đồng vị này còn có số nơtron hơn yếu nhau là 2. Đồng vị gồm số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B với 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một lếu hợp có hai đồng vị bao gồm số khối vừa đủ 31,1 và tất cả tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 với tổng số phân tử không mang điện bằng 0,55 lần tổng thể hạt mang điện. Số nơtron của đồng vị có số khối lớn hơn là


Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% và X3 chiếm phần 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, thành phần Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có phần trăm số lượng tương ứng là 75% với 25%. Thành phần Cu bao gồm 2 đồng vị trong đó 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo ra hợp hóa học CuCl2 trong đó Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là


Cacbon bao gồm 2 đồng vị: 12C với 13C. Oxi có 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO không giống nhau được tạo cho từ các đồng vị bên trên là


Trong thoải mái và tự nhiên brom tất cả hai đồng vị là (_35^79 extBr) với (_35^81 extBr), nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom là 79,986. Nếu như nguyên tử khối mỗi đồng vị có giá trị bằng số khối thì tỉ trọng % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là


Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,546. Đồng lâu dài trong thoải mái và tự nhiên với 2 loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần xác suất về nguyên tử của (_29^63Cu) là:


Cabon trong thoải mái và tự nhiên là các thành phần hỗn hợp của hai đồng vị 12C và 13C, trong số ấy đồng vị 12C chiếm 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C có nguyên tử khối bằng 12,991. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cumulative Sales Figures Definition And Meaning, The Top 5 Things Your Sales Figures Tell You

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.