*

*
*

*

TƯ VẤN SINH VIÊN
*

temperocars.com.edu.vn

Học vấn

2010: giỏi nghiệp tiến sĩ ngành xây dựng Công trình gia dụng & Công nghiệp, ĐH Sejong,Xêun, Hàn quốc.

Bạn đang xem: Lê trung kiên

2003: xuất sắc nghiệp Thạc sĩ ngành thành lập DD và CN, ĐH Bách Khoa Tp.HCM

1997: xuất sắc nghiệp Đại học ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp, ĐH kiến trúc Hà nội.

Các môn giảng dạy chính

- Cơ học kết cấu, Kết cấu thép, sức bền thứ liệu.

- xem sét công trình.

- Cơ học tập kết cấu nâng cao, Ổn định công trình.

Hướng nghiên cứu

- phòng chấn của dự án công trình xây dựng

- Ứng xử của nút khung thép, bê tông cốt thép

- so sánh kết cấu

Một số công trình xây dựng nghiên cứu:

Le-Trung Kien, Lee Kihak, Shin Myoungsu, Lee Jaehong. Seismic Performance Evaluation of RC Beam-Column Connections in Special & Intermediate Moment Frames. Journal of Earthquake Engineering, 17(2), 2013: 187-208.

Le-Trung Kien, Lee Kihak, Lee Jaehong, Lee Do-Hyung. Evaluation of seismic behaviour of steel special moment frame buildings with vertical irregularities. The Structural thiết kế of Tall và Special Buildings, 21(3), 2012: 215-232.

Le-Trung Kien, Lee Kihak, Shin Myoungsu, Lee Jaehong. Analytical assessment and modeling of RC beam-column connections strengthened with CFRP composites. Composites Part B: Engineering, 42 (7), 2011: 1786–1798.

Le-Trung Kien, Lee Kihak, Lee Jaehong, Lee Do-Hyung. An experimental study on shear strengthening of RC beam-column joint using CFRP composites.Composites Part B: Engineering, 41(1), 2010: 76-85.

Le-Trung Kien, Lee Kihak, Lee Jaehong, Lee vày Hyung. Seismic Demand Evaluation of steel MRF buildings with simple and detailed connection models.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Đấu Trường Cô Li Dê, Giới Thiệu Về Đấu Trường La Mã

International Journal of Steel Structures, 10(1), 2010:15-34.