Khi áp dụng từ điển đồng nghĩa, chúng ta có thể tra cứu những từ đồng nghĩa (những từ khác nhau có cùng nghĩa) cùng từ ngữ nghĩa ngược lại).

Bạn đang xem: Koh tao nghĩa là gì

Mẹo:Trong những phiên bản Word, PowerPoint với Outlook trên thứ tính, chúng ta có thể xem list nhanh những từ đồng nghĩa bằng cách click chuột phải vào trong 1 từ, rồi chọn Từ đồng nghĩa.Ứng Office Online của chúng ta không bao gồm trình tìm kiếm từ đồng nghĩa.

Bấm vào từ bỏ mà bạn có nhu cầu tra cứu vớt trong tài liệu của mình.

Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.


*

Để thực hiện một trong các từ trong danh sách hiệu quả hoặc tìm kiếm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để sửa chữa từ vẫn chọn bởi một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi thương hiệu xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để sao chép và dán một rảnh trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, nhấn vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, chúng ta có thể dán từ bỏ vào bất kỳ chỗ nào các bạn muốn.

Để tra cứu những từ tương quan khác, hãy click chuột một từ bỏ trong danh sách kết quả.

Mẹo:Bạn cũng có thể tra cứu vớt từ trong từ điển đồng nghĩa tương quan của một ngôn từ khác. Ví dụ, giả dụ tài liệu của chúng ta viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng trường đoản cú đồng nghĩa, hãy làm như sau:

Trong Word 2007, bấm vào Tùy chọn nghiên cứu trong phòng tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn những tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Word 2010 hoặc Word 2013, bên trên tab coi lại , nhấn vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn phân tích trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy lựa chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Word 2016, bên trên tab Xem lại, bấm tự điển đồng nghĩa. Ở cuối chống tác vụ tự điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

bấm vào từ trong sổ làm việc mà bạn có nhu cầu tra cứu.

Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.


*

Để sử dụng một trong những từ trong danh sách kết quả hoặc search kiếm thêm từ, hãy tiến hành một trong công việc sau:

Để sửa chữa từ vẫn chọn bằng một trong số từ từ vào danh sách, hãy trỏ tới từ đó, nhấn vào mũi thương hiệu xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để coppy và dán một ung dung trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ bỏ vào ngẫu nhiên chỗ nào các bạn muốn.

Để tra cứu các từ tương quan khác, hãy bấm vào một từ bỏ trong danh sách kết quả.

Mẹo:Bạn cũng rất có thể tra cứu giúp từ vào từ điển đồng nghĩa của một ngôn từ khác. Ví dụ, nếu như sổ làm cho việc của chúng ta viết bởi Tiếng Pháp và bạn có nhu cầu dùng từ bỏ đồng nghĩa, hãy có tác dụng như sau:

Trong Excel 2007, nhấp chuột Tùy chọn nghiên cứu và phân tích trong phòng tác vụ Nghiên cứu, rồi dưới Sách Tham khảo, chọn tùy lựa chọn từ điển đồng nghĩa tương quan bạn muốn.

Trong Excel 2010 hoặc Excel 2013, bên trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn phân tích trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi mặt dưới Sách Tham khảo, chọn những tùy lựa chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.


Trong Excel 2016, trên tab Xem lại, bấm từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ từ bỏ điển đồng nghĩa , chọn ngôn từ từ danh sách thả xuống.

chọn từ mà bạn có nhu cầu tra cứu giúp trong sổ biên chép của mình.

Trong OneNote 2007, trên menu Công cụ, click chuột Nghiên cứu, rồi vào danh sách toàn bộ Sách Tham khảo, bấm chuột Từ điển đồng nghĩa.


*

Trong OneNote 2010, trên tab Xem lại, click chuột Nghiên cứu, rồi vào danh sách toàn bộ Sách Tham khảo, click chuột Từ điển đồng nghĩa.


*

*

Trong OneNote 2013 hoặc OneNote 2016, bên trên tab Xem lại, bấm từ điển đồng nghĩa.

Để sử dụng một trong những từ vào danh sách hiệu quả hoặc tìm kiếm kiếm thêm từ, hãy tiến hành một trong quá trình sau:

Để sửa chữa thay thế từ đã chọn bởi một trong các từ từ vào danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm chuột mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để xào luộc và dán một thư thả trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, nhấp chuột mũi tên xuống, rồi bấm chuột Sao chép. Sau đó, chúng ta cũng có thể dán tự vào bất kỳ chỗ nào các bạn muốn.

Để tra cứu những từ tương quan khác, hãy click chuột một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo:Bạn cũng rất có thể tra cứu giúp từ vào từ điển đồng nghĩa tương quan của một ngôn từ khác. Ví dụ, trường hợp văn phiên bản của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, bên trên tab Xem lại, hãy bấm Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn nghiên cứu và phân tích trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa tương quan bạn muốn.

bấm chuột từ vào Outlook mục bạn có nhu cầu tra cứu.

Trong Outlook 2007, trên tab Thư, trong team Kiểm lỗi, bấm chuột Soát thiết yếu tả, rồi bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

Trong Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc 2016, Outlook năm nhâm thìn vào tab Xem lại, rồi bấm từ bỏ điển đồng nghĩa.


Lưu ý:Trong Microsoft Outlook, ngăn tác vụ tự điển đồng nghĩa hoặc nghiên cứu và phân tích sẵn cần sử dụng trong phần lớn mục Outlook mới -- ví dụ như thư hoặc mục lịch -- tuy thế không sẵn sử dụng từ cửa sổ Outlook chính.

Để thực hiện một trong số từ trong danh sách tác dụng hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy triển khai một trong các bước sau:

Để sửa chữa từ đã chọn bằng một trong những từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, click chuột mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để xào nấu và dán một rảnh rỗi trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, click chuột mũi thương hiệu xuống, rồi nhấp chuột Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào ngẫu nhiên chỗ nào các bạn muốn.

Để tra cứu những từ liên quan khác, hãy nhấn vào một trường đoản cú trong danh sách kết quả.

Mẹo:Bạn cũng có thể tra cứu giúp từ trong từ điển đồng nghĩa tương quan của một ngữ điệu khác. Ví dụ, nếu văn bạn dạng của các bạn viết bởi Tiếng Pháp và bạn muốn dùng trường đoản cú đồng nghĩa, hãy có tác dụng như sau:


Trong Outlook 2007, bấm chuột Tùy chọn nghiên cứu và phân tích trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, trên tab Xem lại, nhấn vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi mặt dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy lựa chọn từ điển đồng nghĩa tương quan bạn muốn.

Trong Outlook 2016, bên trên tab Xem lại, bấm tự điển đồng nghĩa. Ở cuối phòng tác vụ từ bỏ điển đồng nghĩa , chọn ngữ điệu từ danh sách thả xuống.

bấm chuột từ trong bạn dạng trình bày mà bạn muốn tra cứu.

Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.


Để sử dụng một trong số từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để sửa chữa từ sẽ chọn bởi một trong các từ từ vào danh sách, hãy trỏ đến từ đó, nhấn vào mũi thương hiệu xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để xào luộc và dán một rảnh trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, click chuột mũi tên xuống, rồi click chuột Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán trường đoản cú vào ngẫu nhiên chỗ nào các bạn muốn.

Để tra cứu các từ tương quan khác, hãy nhấp chuột một từ bỏ trong list kết quả.

Mẹo:Bạn cũng hoàn toàn có thể tra cứu vớt từ trong từ điển đồng nghĩa tương quan của một ngữ điệu khác. Ví dụ, ví như tài liệu của khách hàng viết bởi Tiếng Pháp và bạn muốn dùng tự đồng nghĩa, hãy làm cho như sau:

Trong PowerPoint 2007, bấm chuột Tùy chọn nghiên cứu trong chống tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy lựa chọn từ điển đồng nghĩa tương quan bạn muốn.

Trong PowerPoint 2010 hoặc PowerPoint 2013, bên trên tab Xem lại, nhấp chuột Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi mặt dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Outlook 2016, bên trên tab Xem lại, bấm từ bỏ điển đồng nghĩa. Ở cuối chống tác vụ trường đoản cú điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

click chuột từ vào ấn phẩm bạn muốn tra cứu.

Trong quảng cáo online 2007, trên menu Công cụ, bấm chuột Nghiên cứu, rồi trong danh sách tất cả Sách Tham khảo, click chuột Từ điển đồng nghĩa.


Trong advertiser 2010, trên tab Trang đầu, bấm chuột Soát chính tả, rồi bấm từ điển đồng nghĩa.


Trong quảng cáo trên internet 2013 hoặc advertiser 2016, bên trên tab Xem lại, bấm từ bỏ điển đồng nghĩa.

Để thực hiện một trong số từ vào danh sách hiệu quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong quá trình sau:

Để sửa chữa thay thế từ vẫn chọn bởi một trong số từ từ vào danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để xào nấu và dán một khoan thai trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, nhấn vào mũi tên xuống, rồi nhấp chuột Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ bỏ vào bất kỳ chỗ nào chúng ta muốn.

Để tra cứu những từ liên quan khác, hãy nhấn vào một từ bỏ trong danh sách kết quả.


Mẹo:Bạn cũng hoàn toàn có thể tra cứu vãn từ vào từ điển đồng nghĩa tương quan của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu như ấn phẩm của chúng ta viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, bên trên tab Xem lại, hãy bấm Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn nghiên cứu và phân tích trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi mặt dưới Sách Tham khảo, chọn những tùy lựa chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

bấm vào từ vào sơ vật dụng mà bạn muốn tra cứu.

Trong Visio 2007, trên thực đơn Công cụ, click chuột Nghiên cứu, rồi vào danh sách tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.


Trong Visio 2010, Visio 2013 hoặc Visio 2016, trên tab Xem lại, bấm từ điển đồng nghĩa.


Để sử dụng một trong số từ trong danh sách kết quả hoặc kiếm tìm kiếm thêm từ, hãy tiến hành một trong công việc sau:

Để sửa chữa thay thế từ đang chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, click chuột mũi thương hiệu xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để xào nấu và dán một khoan thai trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, nhấn vào mũi thương hiệu xuống, rồi bấm chuột Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán tự vào bất kỳ chỗ nào chúng ta muốn.

Để tra cứu các từ tương quan khác, hãy bấm vào một tự trong danh sách kết quả.

Mẹo:Bạn cũng hoàn toàn có thể tra cứu vớt từ vào từ điển đồng nghĩa tương quan của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu sơ đồ của chúng ta viết bởi Tiếng Pháp và bạn có nhu cầu dùng tự đồng nghĩa, hãy làm cho như sau:

Trong Visio 2007, nhấp chuột Tùy chọn nghiên cứu và phân tích trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi dưới Sách Tham khảo, chọn tùy lựa chọn từ điển đồng nghĩa tương quan bạn muốn.

Trong Visio 2010 hoặc Visio 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn phân tích trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi mặt dưới Sách Tham khảo, chọn những tùy lựa chọn từ điển đồng nghĩa tương quan bạn muốn.

Xem thêm: Du Lịch Kim Tự Tháp Ở Đâu ? Những Sự Thật Ít Biết Về Các Kim Tự Tháp Ai Cập

Trong Visio/2016, bên trên tab Xem lại, bấm từ bỏ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ từ bỏ điển đồng nghĩa , chọn ngôn từ từ list thả xuống.