1. Dãy chuyển động hóa học tập của kim loại là gì?

- Dãy vận động hóa học tập của kim loại được biết đến là dãy các kim nhiều loại được thu xếp theo chiều sút dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.

Bạn đang xem: Kim loại đứng trước hidro

- Dãy hoạt động vui chơi của một số kim loại:

*

2. Bí quyết học ở trong lòng dãy hoạt động chất hóa học kim loại


Một số mẹo dùng để học thuộc dãy hoạt động hóa học của kim loại lớp 9

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- lúc cần cô gái may áo cạnh bên sắt nhớ sang phố hỏi cửa ngõ hàng Á Phi Âu

- Khi anh chị em may áo gần kề sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- Lúc khó khăn bà cần thanh nữ may áo color giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

3. Ý nghĩa của dãy chuyển động hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại cho họ biết:

a) mức độ vận động hóa học tập của sắt kẽm kim loại giảm dần dần từ trái qua phải.

Độ hoạt động hay còn được gọi là khả năng phản ứng của những kim loại sút dần từ bỏ K cho tới Au.

Đặc trưng duy nhất là phản ứng cùng với nước. Khi 5 kim loại đầu tiên đều công dụng dễ dàng cùng với nước ở điều kiện thường xuyên thì các kim các loại từ Mg trở đi cạnh tranh phản ứng (như Fe đề nghị tác dụng ở nhiệt độ cao) hoặc không phản ứng như Au, Sn, Pb…v..v

b) sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na) bội phản ứng với nước ngơi nghỉ đk thường tạo thành thành kiềm với khí H2.

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

c) kim loại đứng trước H phản bội ứng với một số trong những dd axit (HCl, H2SO4 loãng …) giải phóng khí H2.

Tác dụng với axit thường thì giải phóng ra hiđro: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H)

Không tác dụng: Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Các kim loại trong hàng phản ứng cùng với axit tạo ra muối với khí hidro phải thỏa mãn nhu cầu hai điều kiện:

- Kim loại đứng trước yếu tố hidro trong hàng hoạt động hóa học

- hỗn hợp axit phản ứng buộc phải là axit loãng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑

Cu + HCl → không phản ứng

d) Kim không tan nội địa (từ Mg trở về sau) đẩy kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối.

- Kim nhiều loại của đơn hóa học phải đứng trước sắt kẽm kim loại của hợp chất (xét trong địa điểm của hàng hoạt động hóa học)

- Kim các loại của đơn chất phải bắt đầu từ Mg trở sau đây (tức là: Mg, Al, Zn…)

Mg + FeCl2 → MgCl2 + fe ↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

4. Giải bài xích tập về dãy hoạt động hóa học của kim loại

Câu 1. Dãy các kim một số loại nào dưới đây được bố trí đúng theo chiều HĐHH tăng mạnh ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

e) Mg, K, Cu, Al, Fe

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Câu 2. Viết các PTHH:

a) Điều chế CuSO4 trường đoản cú Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi hóa học sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như tất cả đủ).

Bài làm:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu:

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

b) Điều chế MgCl2

Từ Mg:

Mg + 2НСl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

Từ MgSO4:

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓

Từ MgO:

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Từ MgCO3:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

Câu 3. Hãy cho biết thêm hiện tượng xảy ra khi cho

a) Kẽm vào dd đồng clorua

b) Đồng vào dd tệ bạc nitrat

c) Kẽm vào dd magie clorua

d) Nhôm vào dd đồng clorua

Viết những PTHH xảy ra, trường hợp có

Bài làm:

a) Kẽm vào dd đồng clorua: bao gồm chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt Zn, đồng thời blue color của dd CuSO4 nhạt dần.

Zn+ CuCl2 → ZnCl2 + Cu

b) Đồng vào dd bạc nitrat: tất cả chất răn màu xám dính vào mặt phẳng Cu, hỗn hợp từ không màu gửi sang blue color và đậm dần.

Cu + 2AgNO3 → Cu( NO3)2 + 2Ag ↓

c) Kẽm vào dd magie clorua: không tồn tại hiện tượng vì chưng kẽm thua cuộc Mg trong hàng HDDHH của kim loại nên ko đẩy được Mg thoát ra khỏi dd muối.

d) Nhôm vào dd đồng clorua: bao gồm chất rắn màu đỏ bám ngoài bề mặt Al, màu xanh của dd nhạt dần.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Câu 4.

Xem thêm: Student Used ‘ Usb Killer Pro Kit, Usb Killer Pro Kit

 Cho 10,5 gam các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Cu, Zn vào dd H2SO4 loãng dư, fan ta thu được 2,24 lít khí (ở đktc).