Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học tập 2020 - 2021 có 6 đề thi, có đáp án tất nhiên bảng ma trận đề thi. Giúp những em học viên lớp 7 luyện giải đề, rồi so sánh tác dụng thuận luôn tiện hơn khôn xiết nhiều.

Bạn đang xem: Kiểm tra học kì 2 toán 7

Với bộ tài liệu này vẫn giúp chúng ta học sinh ôn tập, khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 7, nâng cao kỹ năng giải đề thi và tự tin phi vào kỳ thi học kì 2 đạt hiệu quả cao nhất. Vậy sau đây là nội dung bỏ ra tiết, mời những em cùng theo dõi đề thi trên đây.


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán lớp 7

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao

Thống kê

Nhận diện được vệt hiệu, lập bảng tần số

Tính được số vừa đủ cộng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

3

20%

Biểu thức đại số

Viết được dạng thu gọn gàng và bố trí đa thức một biến

Tìm được tổng hai nhiều thức một biến.

Tìm được nghiệm của nhiều thức một biến

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

20%

2

20%

3

40%

Tam giác

Giải phù hợp được nhì tam giác bằng nhau

Ứng dụng định lí Pytago vào giải bài toán thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

20%

Quan hệ giữa những yếu tố, các đường đồng quy

Giải thích được tia phân giác của tam giác

Chứng minh về tia phân giác, cha đường phân giác đồng quy

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

10%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

30%

4

40%

2

20%

1

10%

10

10đ

100%


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ……….

(gồm bao gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2020-2021

Môn thi: TOÁN 7

Ngày thi: …../…/2021

Câu 1 (2đ): Thời gian giải một việc (tính theo phút) của 30 học sinh được khắc ghi trong bảng bên dưới đây:

85789789128
67779876128
87799796512

a/ tín hiệu ở đây là gì? Số những giá trị là bao nhiêu?

b/ Lập bảng “tần số” .

c/ Tính số trung bình cùng (làm tròn một chữ số thập phân)

Câu 2(3đ): Cho hai đa thức f(x) = 5 +3x2 – x - 2x2 và g(x) = 3x + 3 – x – x2

a/ Thu gọn gàng và bố trí hai nhiều thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b/ Tính h(x) = f(x) + g(x).

Câu 3(1đ): tìm nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 4x

Câu 4(3đ): Cho tam giác ABC nhọn và cân tại A, mặt đường cao AH (H∈BC).

a/ nhị tam giác ABH cùng ACH có đều bằng nhau không? vì chưng sao?

b/ Tia AH có phải là tia phân giác của góc BAC không? vì chưng sao?

c/ Kẻ tia phân giác BK (K ∈ AC) của góc ABC. Gọi O là giao điểm của AH với BK. Minh chứng rằng co là tia phân giác của góc ACB.

Câu 5(1đ): Một mảnh đất nền dạng hình chữ nhật ABCD có chiều dài với chiều rộng như hình 1. Hỏi một người mong đi tự góc B cho góc D thì đi theo con đường nào là ngắn nhất và độ dài mặt đường đó là từng nào mét?


Đáp án đề khám nghiệm kì 2 lớp 7 môn Toán

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1 (2đ)

a/ - dấu hiệu là thời gian làm một việc của 30 học tập sinh.

- Số các giá trị của vệt hiện là 30.

0,25

0,25

b/ Bảng tần số:

Giá trị (x)

5

6

7

8

9

12

Tần số (n)

2

3

9

7

6

3

N = 30

0,5

c/ X= 7,9

0,5 - 0,25 - 0,25

Câu 2 (3đ)

a/ f(x) = 5 +3x2 – x - 2x2 = x2 – x + 5

g(x) = 3x + 3 – x – x2 = - x2 + 2x + 3

1,0

1,0

b/ h(x) = f(x) + g(x) = x2 – x + 5 - x2 + 2x + 3 = x + 8

0,5 – 0,5

Câu 3 (1đ)

A(x) = x2 – 4x = 0

x(x – 4)

x = 0 hoặc x – 4 = 0

x = 0 hoặc x = 4

Vậy A(x) gồm 2 nghiệm: x = 0; x = 4.

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4 (3đ)

a/ hai tam giác ABH với ACH đều nhau theo trường đúng theo cạnh huyền cạnh góc vuông.

Bởi do hai tam giác ABH và ACH là hai tam giác vuông có

0,5

0,5

b/ Tia AH là tia phân giác của góc BAC.

Bởi vì tam giác ABC cân tại A tất cả AH là đường cao.

0,5

0,5

c/ Ta gồm AH cùng BK là hai đường phân giác của tam giác ABC giảm nhau tại O phải CO là con đường phân giác thứ ba. Vậy teo là tia phân giác của góc ACB.

0,5 – 0,5

Câu 5 (1đ)

Một người mong mỏi đi từ bỏ góc B mang lại góc D thì đi theo mặt đường thẳng từ B mang đến D là ngắn nhất, độ dài đường đi là độ lâu năm đoạn trực tiếp BD.

Áp dụng định lý Py ta go vào tam giác vuông ABD ta có:

BD2 = AB2 + AD2 = 802 + 602 = 10 000

BD = 100.

Vậy độ dài đường ngắn nhất đi từ B cho D là 100m.

0,5

0,25

0,25


* Chú ý: học viên có bí quyết giải khác đúng vẫn chấp nhận cho điểm tối đa.

.....................

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán lớp 7

cung cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
cấp độ thấpCấp độ cao

1. Thống kê

Tìm dấu hiệu , mốt của dấu hiệu.

Lập bảng tần số, tính số vừa đủ cộng.

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

2

2

4

2đ =20%

2. Biểu thức đại số

Tìm bâc của đối kháng thức, hai solo thức đồng dạng.

Cộng trừ hai nhiều thức một biến. Tính giá trị đa thức.

Tìm nghiệm của nhiều thức một biến.

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

2

3

1

6

4đ =40%

3. Tam giác, định lí Pita go

Nhận ra được những dạng đặc biệt quan trọng của tam giác.

Tính độ dài cạnh nhờ định lí Pitago.

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1

2

2đ =20%

4.Quan hệ giữa những yếu tố trongtam giác

Áp dụng đặc điểm các cạnh của tam giác search độ lâu năm cạnh của tam giác.

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1

1đ =10%

5.Tính chất những đương đồng qui vào tam giác

Vận đụng đặc thù ba con đường trung tuyến đường trong tam giác ,tính độ lâu năm đoạn thẳng

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1

1đ =10%

Tổng số câu

T.số điểm %

5

6

2 1

2đ 1đ

14

10đ=100%

Đề soát sổ học kì 2 môn Toán lớp 7

Câu 1 ( 2đ) : .Một gia sư theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7 (ai cũng làm cho được) và khắc ghi bảng sau:

9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9

9 10 7 5 14 5 5 8 8 9 7 8 9 14 8


a/ dấu hiệu ở đấy là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cộng .

d/ kiếm tìm mốt của dấu hiệu.

Câu 2 ( 1 điểm) :

a/ tìm bậc của đơn thức -2x2y3

b/ Tìm những đơn thức đồng dạng trong những đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): cho hai nhiều thức

P(x) = 4x3 + x2 - x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x - 1.

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) - Q(x)

Câu 4 ( 1,5 điểm) : mang lại đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính quý hiếm của A(x) tại x = 2.

b/ Tìm các nghiệm của đa thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong những tam giác sau ,tam giác như thế nào là tam giác vuông cân,tam giác đông đảo .

Xem thêm: Top 10 Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Đơn Giản, Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

b/ mang đến tam giác ABC gồm AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tra cứu độ nhiều năm cạnh BC, biết độ nhiều năm này là một số nguyên.