Khi học tập về đặc thù của một chất khí nào đó, câu hỏi được đề ra là làm cố nào để hiểu rằng chất khí kia nặng hay nhẹ hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay là không khí.

Bạn đang xem: Khối lượng mol không khí


Vậy tỉ khối của chất khí là gì? bí quyết tỉ khối của chất khí như vậy nào? làm sao tính được tỉ khối của khí, các thành phần hỗn hợp khí đối với Hidro (H2) xuất xắc so cùng với Oxi (O2), Heli (He) cùng không khí, toàn bộ sẽ được câu trả lời qua nội dung bài viết này.


Bạn sẽ xem: Tỉ khối là gì, cách làm và phương pháp tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí – hoá 8 bài 20

– Tỉ khối là định nghĩa chỉ thực hiện cho chất khí.

– Để biết khí A nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với trọng lượng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:  

– trong đó: 

*
: tỉ khối của khí A đối với khí B

 MA: trọng lượng mol của khí A

 MB: cân nặng mol của khí B

– Tỉ khối là công thức xác định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B xem chất A nặng trĩu hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

II. Khí A nặng nề hay nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng nề hay nhẹ hơn khí B từng nào lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí A với cân nặng mol của khí B.

 – bí quyết tính tỉ khối của khí A đối với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để hiểu khí B nặng hay nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh khối lượng mol của khí B so với khí A:

 – công thức tính tỉ khối của khí B đối với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay vơi hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

– Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng hơn khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng trĩu hay khối lượng nhẹ hơn không khí?

• Thực tế, trong không gian là hỗn hợp nhiều khí, tuy nhiên, để đơn giản dễ dàng ta xem cất 80% khí nito cùng 20% khí oxi. Trọng lượng mol của không gian (tức là 1 trong những mol ko khí) được xem bằng trọng lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh cân nặng mol của khí A với khối lượng mol của không khí (=29g/mol)

 – Công thức tính tỉ khối của khí A so với không khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro vơi hay khối lượng nhẹ hơn không khí từng nào lần?

– Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với ko khí:

⇒ Vậy khí hidro nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay không gian nặng hơn khí hidro 14,49 lần).

IV. Phương pháp tính tỉ khối của chất khí

1. Phương pháp tính tỉ khối so với Hidro (H2).

– Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Phương pháp tính tỉ khối đối với Heli (He).

– Tỉ khối của khí A so với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Cách tính tỉ khối đối với Oxi (O2).

– Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Cách tính tỉ khối so với không khí.

– Tỉ khối của khí A so với ko khí tính theo công thức:

*

5. Phương pháp tính tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí

– Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài xích tập vận dụng cách tính tỉ khối của hóa học khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có hồ hết khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , teo , SO2.

Hãy cho biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro từng nào lần?

b) Những khí như thế nào nặng rộng hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần?

* giải mã bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong những các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất mH2= 2g bởi vậy tất cả các khí hầu như nặng hơn khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ nhàng hơn không khí và bởi 0,965 lần không khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng rộng không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng rộng không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO khối lượng nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần ko khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng rộng không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm cân nặng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

* giải mã bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

– trọng lượng mol của các khí cho:

a) 

*
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 

*
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

*
⇒ Mx = 2,207.29 = 64(g/mol)

 

*
⇒ MY = 1,172.29 = 34(g/mol)

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu hầu như khí nào vào trong bình (từ đa số thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích việc làm này?

* giải mã bài 3 trang 69 SGK hoá 8: 

– Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với không khí, ta có:

 

 

 

 

a) Đặt bình ngửa (miệng bình phía lên trời) thu được đầy đủ khí tất cả tỉ khối so với không khí lớn hơn 1

– Khí clo nặng rộng không khí 2,45 lần

– Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình hướng xuống đất) thu được phần lớn khí còn lại có tỉ khối đối với không khí nhỏ dại hơn 1:

– Khí hiđro khối lượng nhẹ hơn không khí và bởi 0,07 lần ko khí

– Khí metan CH4 nhẹ hơn không khí và bởi 0,55 lần không khí.

Xem thêm: Đề Thi Lý Thpt Quốc Gia 2020 Môn Vật Lý Của Bộ Gd&Đt, Tải Đề Vật Lý

Hy vọng với nội dung bài viết về tỉ khối khí, công thức và cách tính tỉ khối của hóa học khí, hỗn hợp khí đối với Oxi, Hidro ở trên giúp ích cho những em. Số đông góp ý cùng thắc mắc các em vui mừng để lại bình biện pháp dưới bài viết để Hay học tập Hỏi ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.