Câu hỏi :

Khi ghép n điện áp nguồn nối tiếp, từng nguồn có suất điện đụng E cùng điện trở vào r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là 


*