Hiện tượng sóng ngừng trên dây lũ hồi, khoảngcách giữa hai nút sóng thường xuyên bằng:

A.Một bước sóng.

Bạn đang xem: Khi có hiện tượng sóng dừng trên dây thì thấy

B.Hai lần bước sóng.

C.Một nửa cách sóng.

D.Một phần tư bước sóng.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:Trong hiện tượng giao bôi sóng giới hạn trên dây đàn hồi , khoảng cách giữa nhị nút sóng liên tục bằng một phần bươc sóng .

Vậy đáp án chính xác là C.

Bạn bao gồm muốn?

phân chia sẻ

Một số thắc mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm.Hỗn phù hợp bột X tất cả Cu, fe (Cu chỉ chiếm 43,24% vể khối lượng). Hoà rã 14,8 gam X trong dung dịch HCl dư, chấm dứt phản ứng thấy tất cả V lít khí bay ra (đktc). Quý giá của V là:

Hòa tan trọn vẹn 13,5 gam tất cả hổn hợp X gồm bột Mg với bột Al bởi dung dịch H2SO4 loãng, dư chiếm được khí A và dung dịch B. Thêm từ tốn dung dịch NaOH vào dung dịch B thế nào cho lượng kết tủa cực lớn thì ngừng lại. Lọc kết tủa, đem nung trong bầu không khí đến khối lượng không đổi thu được 24,3 gam chất rắn. Thể tích khí A chiếm được (đktc) là:

Đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim một số loại nhóm IA?


Nguyên tố có năng lượng ion hóa bé dại nhất là nguyên tố như thế nào sau đây?

Cho 6,2 (g) tất cả hổn hợp 2 kim loại kiềm tính năng hết với H2O thấy có 2,24 lít H2(đktc) cất cánh ra. Cô cạn hỗn hợp thì lượng hóa học rắn chiếm được là:

Trộn 15,2 gam các thành phần hỗn hợp bột có Cu, fe với 4,8 gam S thu được các thành phần hỗn hợp X. Nung X vào bình kín không có không khí, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp Y. Hoà tan không còn Y trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 11,2 lít NO độc nhất (đktc). Phần trăm trọng lượng đồng trong láo hợp ban sơ là:

Hòa tan trọn vẹn 5,2 (g) hai sắt kẽm kim loại kiềm ở nhị chu kì tiếp tục vào nước nhận được 2,24 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là:

Nồng độ xác suất của dung dịch thu được khi mang đến 39 (g) sắt kẽm kim loại K vào 362 (g) nước là:

Đốt cháy hoàn toàn V lít khá một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít láo hợp tất cả khí cacbonic, khí nitơ cùng hơi nước (các thể tích khí và hơi hồ hết đo ở cùng điều kiện). Amin X chức năng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thường, giải tỏa khí nitơ. Chất X là:

Trong 1 lít dung dịch Na2SO4 0,2M bao gồm tổng số mol các ion vày muối phân li ra là:


Trong hiện tượng kỳ lạ sóng ngừng trên dâyđàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tục bằng:

A. Hai lần cách sóng.

B. Một bước sóng.

C. Một nửa bước sóng.

D. Một phần tưbước sóng.

Đáp án với lời giải

Đáp án:C

Lời giải: LỜI GIẢIKhoảng biện pháp giữa nhị nút sóng tiếp tục bằng một nửa cách sóng

*

.

Câu hỏi ở trong đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Sóng dừng - Sóng cơ và sóng âm - đồ Lý 12 - Đề số 6

Làm bài

phân chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.Một âm thoa có tần số xấp xỉ riêng 850Hz được đặt ngay cạnh miệng một ống nghiệm hình tròn đáy bí mật đặt thẳng đứng cao 80cm. Đồ dần nước vào ống nghiệm đến chiều cao 30cm thì thấy âm được khuếch tán lên siêu mạng. Biết tốc độ tuyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng

*

. Hỏi tiếp tục đổ nước sản xuất ống thì có thêm mấy địa điểm của mực nước mang đến âm được khuếch đại bạo gan ?

Trên một tua dây đàn hồi nhiều năm 1,8m; nhì đầu cốđịnh, đang xuất hiện sóng giới hạn với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây gồm tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Một gai dây đang xuất hiện sóng ngừng ổn định. Cách sóng của sóng truyền bên trên dây là . Nhì điểm nút thường xuyên cách nhau

Một sóng giới hạn trên dâycódạng:

*

trongđóulà li độ dao động của một điểm gồm tọa độ x trên dây ở thời điểm t; cùng với x tính bởi cm; t tính bằng giây. Gia tốc truyền sóng bên trên dây là:


*

Một tua dây căng ngang cùng với đầu B gắng định, đầu A nối với mối cung cấp sóng thì bên trên dây có sóng dừng. Ở thời khắc t1hình dạng gai dây là con đường đứt nét, ở thời điểm t2hình dạng tua dây là đường liền đường nét (hình vẽ). Biên độ của bụng sóng là 6cm và khoảng tầm thời gian nhỏ dại nhất thân hai lần sợi dây có mẫu thiết kế như con đường liền nét là 1/15 s. Tính tốc độ dao động của điểm M ở thời điểm t2?

Trên tua dây có chiều dài

*

, nhị đầu chũm định, đang xuất hiện sóng dừng. Bên trên dây tất cả một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đối. Tần số của sóng là ?

Trong hiện tượng kỳ lạ sóng dừng trên dâyđàn hồi, khoảng cách giữa nhị nút sóng tiếp tục bằng:

Đầu A của gai dây AB thêm với một nguồn giao động điều hòa có tần số biến đổi được (đầu A là 1 trong những điểm nút), đầu B nhằm tự do, bên trên dây gồm sóng dừng. Lúc tần số sóng bên trên dây là f thì bên trên dây có 4 điểm nút. Lúc tần số sóng trên dây là 5f thì số điểm bụng bên trên dây là ?


Một tua dây đàn hồi được treo thẳng tiên phong trên nỗ lực định, đầu dưới tự do. Fan ta tạo thành sóng ngừng trên dây cùng với tần số bé xíu nhất là f1. Để lại có sóng dừng, cần tăng tần số tối thiểu mang lại giá trị f2 rồi cho f3. Điều như thế nào sau đấy là đúng ?

Một dây đàn dài 60cm phân phát ra một âm tất cả tần số 100Hz. Quan gần kề dây bầy người ta thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở hai đầu dây). Gia tốc truyền sóng bên trên dây là:

Sóng ngừng trên một tua dây lũ hồi, với khoảng cách hai nút sóng gần kề nào sẽ là 12 cm. Hai điểm M, N trên dây lần lượt phương pháp một nút những khoảng tầm 3 cm, 9 cm. Dìm xét nào sau đây là sai?

Khi bao gồm sóng giới hạn trên một tua dây bọn hồi , khoảng cách giữa nhị bụng sóng tiếp tục bằng:

Cho phương trình sóng dừng
(trong đó x tính bằng cm, t tính bởi s). Điểm M xấp xỉ với biên độ 1 cm cách bụng gần nó độc nhất 8 cm. Tốc độ truyền sóng là ?

Một gai dây căng ngang đang xuất hiện sóng dừng. Sóng truyền trên dây bao gồm bước sóng λ. Khoảng cách giữa 1 bụng với 1 nút sóng cạnh nhau là ?

Trên một gai dây bầy hồi đang xuất hiện sóng dừng. Biên độ của bụng bằng 4cm. Một điểm có biên độ 2cm bí quyết bụng sóng sớm nhất một khoảng là 1cm. Bước sóng bằng:

Trong hệ sóng giới hạn trên một sợi dây, khoảng cách giữa nhì nút hoặc hai bụng tiếp tục bằng

Cho phương trình sóng dừng: u = 2cos
x.cos10πt (trong kia x tính bằng cm, t tính bằng s). Điểm M dao động với biên độ 1 cm phương pháp bụng ngay gần nó tuyệt nhất 8 cm. Tốc độ truyền sóng là:

Một sợi dây AB lâu năm căng ngang, đầu B cố định, đầu A lắp với một nhánh của âm thoa giao động điều hòa, để sở hữu sóng giới hạn trên dây thì chiều nhiều năm của dây AB đề nghị bằng…

Trên dây AB=40cm căng ngang, 2 đầu cố kỉnh định, khi có sóng ngừng thì trên M là bụng lắp thêm 4 (kể từ B) biết MB=14cm. Toàn bô bụng bên trên dây AB là:

Một gai dây bọn hồi dài
, tốc độ truyền sóng trên dây
, treo lửng lơ trên một buộc phải rung. Cần xê dịch theo phương ngang cùng với tần số
. Trong vượt trình biến hóa tần số, gồm bao nhiêu giá trị tần số hoàn toàn có thể tạo sóng giới hạn trên dây?

Khi tất cả sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa 2 nút tiếp tục là:

Trong thí điểm về sóng dừng, bên trên một gai dây lũ hồi lâu năm 1,2m với nhị đầu vắt định, tín đồ ta quan gần kề thấy nhì đầu dây thắt chặt và cố định còn tất cả hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời hạn giữa hai lần liên tiếp với gai dây giạng thẳng là 0,05s. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là ?

Một tua dây bọn hồi nhiều năm 2m, được căng ngang với nhị đầu A, B nuốm định. Bạn ta tạo nên sóng ngừng trên dây với tần số 425Hz và vận tốc truyền sóng là 340m/s. Bên trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một phần ba biên độ xấp xỉ của một bụng sóng là ?

Khi chỉ tăng tần số xấp xỉ trên một gai dây lên nhị lần thì ?

Trên một sợi dây bầy hồi lâu năm 1,2m, nhì đầu ráng định, đang sẵn có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng bên trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng bên trên dây là:

Một gai dây AB gồm chiều lâu năm 1m căng ngang, đầu A cốđịnh, đầu B lắp với một nhánh củaâm thoa dao độngđiều hòa cùng với tần số đôi mươi Hz. Bên trên dây AB có một sóng dừngổnđịnh với 4 bụng sóng, B được xem như là nút sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là:

Một tua dây AB lũ hồi căng ngang lâu năm 120 cm, nhì đầu thắt chặt và cố định đang tất cả sóng dừng ổn định. Chiều rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách giữa nhì điểm đối xứng nhau qua điểm nút xê dịch cùng biên độ bởi a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là ?

Một gai dây AB đàn hồi căng ngang lâu năm l = 120cm, nhị đầu cố định và thắt chặt đang gồm sóng giới hạn ổn định. Chiều rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần tuyệt nhất giữa nhì điểm xấp xỉ cùng pha bao gồm cùng biên độ bởi a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là

Trên một sợi dây đang xuất hiện sóng dừng, cha điểm kế nhau M, N, p. Dao đụng cùng biên độ 4mm. Biết dao động tại N ngược trộn với dao động tại M và khoảng cách MN = NP/2= 1cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn độc nhất vô nhị là 0,04s thì gai dây lại có dạng một quãng thẳng. Rước π = 3,14 thì tốc độ dao động của phần tử vật hóa học tại điểm bụng lúc qua vị trí cân nặng bằng:

Một gai dây lũ hồi căng ngang, đang sẵn có sóng ngừng ổn định. Bên trên dây N là 1 trong những điểm nút, B là 1 trong điểm bụng gần N nhất. NB = 25 cm, call C là một trong điểm trên NB có biên độ
. Khoảng cách NC là:

Một ống sáo lâu năm 80 cm, hở nhị đầu, chế tác một sóng dừng trong ống sáo với âm là cực đại ở hai đầu ống, trong tầm giữa ống sáo còn 2 nút sóng. Cách sóng của âm là ?


Một gai dây bầy hồi được mệt mỏi theo phương ngang đang xuất hiện hiện tượng sóng dừng trên dây. Hình mẫu vẽ bên màn trình diễn dạng của một phần sợi dây ở thời điểm t. Tần số sóng bên trên dây là 10 Hz, biên độ của bụng sóng là 8 mm, lấy π2 = 10. Cho biết tại thời điểm t, phần tử M đang chuyển động với tốc độ 8π cm/s vàđi lên thì phần tử N hoạt động với gia tốc bằng:

Quan tiếp giáp sóng dừng có mặt trên một gai dây thì thấy bao gồm dạng như mẫu vẽ bên. Bước sóng bằng:
, hai đầu chũm định, đang sẵn có sóng dừng. Trên dây gồm một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng bên trên dây là v không đối. Tần số của sóng là:

Một âm thoa tất cả tần số giao động riêng 850Hz được để vào cạnh bên miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt trực tiếp đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ dài 30cm thì thấy âm được khuếch tán lên khôn cùng mạnh, biết vận tốc truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong tầm 300m/s cho 350m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước tiếp tế ống thì tất cả thêm mấy vị trí của mực nước mang lại âm được khuếch đại khôn cùng mạnh?

Quan giáp sóng giới hạn trên gai dây AB, đầu A xê dịch điều hòa theo phương vuông góc với tua dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số xấp xỉ của đầu A là 22 Hz thì bên trên dây gồm 6 nút. Nếu như đầu B cố định và coi vận tốc truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn đang còn 6 nút thì tần số xấp xỉ của đầu A bắt buộc bằng:

Một số thắc mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm.Choose the word whose bao tay is on the second syllable:

network event entry teenage

Read the passage below và choose one correct answer for each question:

Recreation is the use of time in a non-profitable way, in many ways also a therapeutic refreshment of one"s toàn thân or mind. While leisure is more likely a size of entertainment or rest, recreation is active for the participant but in a refreshing & diverting manner. As people in the world"s wealthier regions lead increasingly sedentary lifestyles, the need for recreation has grown. The rise of so-called active vacations exemplifies this trend. Recreation, play, and fun are not the preserve of humans; nearly all creatures indulge in this khổng lồ some extent. Play is essential for the development of skills, the most basic of which are motor skills in young creatures. The choice of hours for recreation is, for employees, restricted by the requirements of, và agreements with, the employer (working time), & for students by school hours. For people with their own business it is also restricted by the requirements of the work, such as the opening hours of the business based on wishes of customers, laws, và customs. The weekend is usually a time for recreation. Holidays are also a common time for recreation, though recreation may take place at virtually any time. Recreation commonly occurs during an individual"s discretionary time. Traditionally Olympics, music & dance serve as recreation in many cultures, as bởi vì sports, hobbies, games (playing) & tourism. Watching TV and listening lớn music are common forms of recreation, or rather leisure.

1. What is the difference between leisure & recreation?A. Leisure is active for the participant but in a refreshing & diverting manner, recreation is more likely a form of entertainment or rest.B. Leisure isn’t likely a khung of entertainment or rest, recreation is active for the participant but in a refreshing và diverting manner.C. Leisure is more likely a khung of entertainment or rest while recreation is active for the participant but in a refreshing & diverting manner.D. Leisure is more likely a khung of entertainment or rest, recreation isn’t active for the participant but in a refreshing and diverting manner.

2. The word wealthier line 4, paragraph 1, could best be replaced by _____________.A. RicherB. PoorerC. CoolerD. Hotter

3. The choice of hours for recreation for employees is _______________ .A. Restricted by the requirements of, và agreements with the employer.B. Restricted by the requirements of the work.C. Restricted by the requirements of, and agreements with the students.D. Restricted by the requirements of, & disagreements with the employer, và for students by school hours.

4. The word occurs in line 3, paragraph 4, could best be replaced by ___________ .A. ComesB. HappensC. GoesD. Has

5. Weekends & holidays are ______________ .A. Common forms of recreation.B. The use of time in a non-profitable way.C. An individual"s discretionary time.D. A common time forrecreation.

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence & correct it:

He got married with a Pole last year.

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence & correct it:

In Poland we are used to lớn live in a cold climate.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Sinh Học 7 Sbt Sinh Học 7, Giải Vở Bài Tập Sinh 7

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence và correct it:

Despite of the heavy traffic, we arrived on time.

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

window flow know now

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

off of safe knife

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: