Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ temperocars.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Oyo 72600 jsa guest house, dam dam, ấn độ

*

someone who has spoken a particular language since they were a baby, rather than having learned it as a child or adult

Về vấn đề này
*

*

*

cải cách và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột những tiện ích tìm kiếm dữ liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu tài năng truy cập temperocars.com English temperocars.com University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm về trường đoản cú Điển temperocars.com của bạn. Đóng có tác dụng bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Come On Có Nghĩa Là Gì - Cách Dùng Đúng Cấu Trúc

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語