Đây là danh sách một số trong những ion nhiều nguyên tử thông dụng nhất. Điều xứng đáng để ghi nhớ những ion đa nguyên tử, bao hàm cả bí quyết phân tử cùng điện tích ion của bọn chúng .

Bạn đang xem: Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử


*

Đây là cấu trúc của một ion amoni. Todd Helmenstine

Các ion đa nguyên tử bao gồm điện tích dương 1 gồm xảy ra, mà lại loại thiết yếu mà bạn sẽ gặp và cần biết là ion amoni. Hãy nhớ rằng, cũng chính vì nó là 1 trong những cation , khi nó làm phản ứng và tạo thành thành một hợp chất , nó được trích dẫn thứ nhất trong cách làm hóa học.

amoni - NH 4 +
*
*

Đây là một trong trong những kết cấu cộng hưởng trọn của anion clorat. Ben Mills / PD

Nhiều ion nhiều nguyên tử phổ biến có điện tích -1. Thật giỏi khi biết những ion này bằng mắt thường để giúp đỡ cân bằng những phương trình và dự kiến sự có mặt hợp chất.

axetat - C 2 H 3 O 2 -bicacbonat (hoặc hydro cacbonat) - HCO 3 -bisunfat (hoặc hiđro sunfat) - HSO 4 -hypoclorit - ClO -clorat - ClO 3 -clorit - ClO 2 -xyanate - OCN -xyanua - công nhân -dihydro photphat - H 2 PO 4 -hydroxit - OH -nitrat - NO 3 -nitrit - NO 2 -peclorat - ClO 4 -pemanganat - MnO 4 -thiocyanat - SCN -
*
*

Đây là cấu trúc hóa học tập của anion thiosulfate. Todd Helmenstine

Các ion nhiều nguyên tử tất cả điện tích âm 2 cũng tương đối phổ biến.

cacbonat - co 3 2-cromat - CrO 4 2-dicromat - Cr 2 O 7 2-hydro photphat - HPO 4 2-peroxit - O 2 2-sunfat - SO 4 2-sunfit - SO 3 2-thiosunfat - S 2 O 3 2-
*
*

Đây là cấu tạo hóa học tập của anion phốt phát. Todd Helmenstine

Tất nhiên, một số ion đa nguyên tử khác sinh ra với điện tích âm 3, nhưng những ion borat và photphat là phần nhiều ion nên ghi nhớ.

Xem thêm: 30 Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 9 Có Đáp Án Năm 2022, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Tiếng Anh Năm 2021

borat - BO 3 3-phốt phân phát - PO 4 3-
Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "Danh sách các ion nhiều nguyên tử phổ biến." temperocars.com, ngày 28 mon 8 năm 2020, thinkco.com/list-of-common-polyatomic-ions-603977. Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (2020, ngày 28 mon 8). Danh sách những ion nhiều nguyên tử phổ biến. Mang từ https://www.thoughtco.com/list-of-common-polyatomic-ions-603977 Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "Danh sách những ion đa nguyên tử phổ biến." temperocars.com. Https://www.thoughtco.com/list-of-common-polyatomic-ions-603977 (truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2022).