Lời giải với đáp án đúng chuẩn nhất cho thắc mắc trắc nghiệm Hợp hóa học hữu cơ được tạo thành mấy loại?" kèm loài kiến thức tìm hiểu thêm là tài liệu trắc nghiệm môn chất hóa học 11 hay và hữu ích.

Bạn đang xem: Hợp chất được chia làm mấy loại

Trắc nghiệm: Hợp hóa học hữu cơ được tạo thành mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Trả lời:

Đáp án đúng: A. 2 

Hợp chất hữu cơ được tạo thành 2 loại.

Lời giải:

Hợp chất hữu cơ thường phân thành hai một số loại là hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon

*

Bổ sung thêm kỹ năng và kiến thức cùng Top giải thuật thông qua bài không ngừng mở rộng về hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon nhé!

Kiến thức tham khảo về hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon


1. Hidrocacbon

Hydrocarbon là các hợp hóa học hữu tuy thế phân tử chỉ gồm carbon cùng hydro. Chúng lại được tạo thành hydrocarbon no, hydrocarbon ko no, xycloparafin và hydrocarbon thơm.

a. Đặc điểm:

+ Phải bao gồm cacbon, thường sẽ có hiđro, hay chạm mặt oxi cùng nitơ, kế tiếp đến những halogen, giữ huỳnh, photpho...

+ link hoá học công ty yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp hóa học vô cơ.

+ các phản ứng thường ra mắt chậm với không hoàn toàn, không áp theo một hướng duy nhất định.

+ con số các hợp hóa học hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với những chất vô sinh chỉ có khoảng 100.000 chất.

b. Phân loại:

- Hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn): Hydrocarbon no là những Hydrocarbon mà các nguyên tử carbon vào phân tử của nó links với nhau bằng link đơn. Còn phần lớn hóa trị còn sót lại được bão hòa bởi những nguyên tử hydro. Hydrocarbon no bao gồm hai loại: loại trước tiên là ankan (hay còn gọi là parafin) bao gồm công thức tổng quát là CnH2n+2 (n≥1)và loại thứ hai là cycloankan cùng với công thức bao quát CnH2n (n≥3).

- Hiđrocacbon không no (có cả links đơn và các liên kết đôi, ba): Hydrocarbon không no là những Hydrocarbon có các liên kết bội (liên kết song hoặc liên kết ba) giữa các nguyên tử carbon. Tùy ở trong vào loại liên kết bội mà những Hydrocarbon không no được phân thành các nhiều loại sau:

+ Anken: đựng 1 liên kết đôi

+ Ankadien: chứa 2 liên kết đôi

+ Ankin: cất 1 links ba


- Hiiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen): Hydrocarbon thơm là các Hydrocarbon mà phân tử của chúng có các nhân benzen - C6H6. Một vài Hydrocarbon thơm không giống có cấu trúc phức tạp hơn với một số trong những nhân benzen được ngưng tụ như naphtalen-C10H8, anthracen-C14H10

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton 

axit, este,...

c. Thành phần yếu tố và bí quyết phân tử Hidrocacbon

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho biết thêm thành phần định tính những nguyên tố. 

Ví dụ: CxHyOz cho biết hóa học hữu cơ đó mang đến chứa bố nguyên tố C, H cùng O.

+ Công thức dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử vào phân tử. 

Ví dụ: CH2O tức là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ phương pháp phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử. 

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta tất cả C2H4O2. 

Để khẳng định được công thức phân tử cần biết thành phần những nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

*

2. Dẫn xuất Hidrocacbon

a. Khái niệm

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là sản phẩm chúng ta thu được khi sửa chữa một hay nhiều nguyên tử hiđro vào phân tử hiđrocacbon bằng một hay những nguyên tử halogen.

Xem thêm: Trường Thpt Phú Quốc ` - Tin Tức Mới Nhất Về `Trường Thpt Phú Quốc`

b. Phân loại

Có nhiều phương pháp để phân loại dẫn xuất halogen. Cố kỉnh thể:

+ Phân các loại theo nguyên tố vẫn có: dẫn xuất Clo, dẫn xuất Brom, dẫn xuất Flo, dẫn xuất Iot và dẫn xuất chứa đồng thời một vài halogen.

+ Phân loại theo cấu tạo của nơi bắt đầu hiđrocacbon bao gồm có:

Dẫn xuất hidrocacbon no: CH2FCl; CH2Cl−CH2Cl; CH3−CHBr−CH3; (CH3)3C−ICH2FCl; CH2Cl−CH2Cl; CH3−CHBr−CH3; (CH3)3C−I

Dẫn xuất halogen không no: CF2=CF2; CH2=CH−Cl; CH2=CHCH2−BrCF2=CF2; CH2=CH−Cl; CH2=CHCH2−Br

Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F; C6H5CH2−Cl; p−CH3C6H4Br; C6H5IC6H5F; C6H5CH2−Cl; p−CH3C6H4Br;C6H5I

+ Phân một số loại theo bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon links với nguyên tử halogen. 

3. Đồng phân cùng danh pháp của Halogen

a. Đồng phân

Dẫn xuất halogen sẽ gồm đồng phân mạch cacbon như so với ở hiđrocacbon. Đồng thời bọn chúng cũng đồng phân vị trí nhóm chức. Ví dụ như:

*

b. Tên thông thường

Một số ít các dẫn xuất hidrocacbon được gọi theo tên thông thường. Ví dụ như: CHCl3 (clorofom); CHBr3 (bromofrom); CHI3 (iođofom) CHCl3 (clorofom); CHBr3 (bromofrom); CHI3 (iođofom)

c. Tên gốc – chức

Tên của các dẫn xuất halogen đối chọi giản cấu trúc từ tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + halogenua