Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2 muối cacbonat, xianua, cacbua,… không phải là hợp hóa học hữu cơ).

Bạn đang xem: Hợp chất có mấy loại


Vậy hợp chất hữu cơ là gì? phân một số loại hợp hóa học hữu cơ như thế nào? Đặc điểm chung của những hợp chất hữu cơ có gì không giống với các hợp hóa học vô cơ? họ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Khái niệm về hợp hóa học hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ là gì? Khái niệm, Phân loại và Đặc điểm tầm thường của Hợp hóa học hữu cơ – Hóa 11 bài 20


– Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat, xianua, cacbua,…);

– chất hóa học hữu cơ là ngành Hóa học phân tích các hợp hóa học hữu cơ.

II. Phân một số loại hợp hóa học hữu cơ

• bao gồm nhiề bí quyết phân một số loại hợp hóa học hữu cơ, mặc dù nhiên, bạn ta tốt dùng biện pháp phân nhiều loại dựa theo thành phần các nguyên tố làm cho hợp hóa học hữu cơ.

• Ngoài ra tín đồ ta còn phân một số loại hợp hóa học hữu cơ theo mạch cacbon:

– Hợp chất hữu cơ mạch vòng;

– Hợp hóa học hữu cơ mạch không vòng.

Trong mỗi các loại lại được chia cụ thể hơn.

III. Đặc điểm chung của hợp hóa học hữu cơ

1. Đặc điểm cấu tạo

– Nguyên tố bắt buộc gồm trong hợp chất hữu cơ là cacbon

– links hóa học trong phân tử những hợp hóa học hữu cơ hầu hết là link cộng hoá trị.

2. Tính chất vật lí

– những hợp hóa học hữu cơ thông thường sẽ có nhiệt nhiệt độ chảy, ánh nắng mặt trời sôi tốt (dễ cất cánh hơi).

– nhiều phần các hợp chất hữu cơ ko tan trong nước, tuy nhiên tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

3. Tính chất hóa học

– các hợp chất hữu cơ thường kém bền cùng với nhiệt và dễ cháy.

– bội phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo rất nhiều hướng khác biệt trong cùng một điều kiện, nên tạo thành hỗn hợp sản phẩm.

IV. Qua loa về so với nguyên tố

– Để thiết lập cấu hình công thức phân tử hợp hóa học hữu cơ, cần thực hiện phân tích định tính và định lượng các nguyên tố.

1. đối chiếu định tính

a) Mục đích:

– xác định nguyên tố nào gồm trong yếu tố phân tử hợp hóa học hữu cơ.

b) Nguyên tắc:

– Chuyển những nguyên tố vào hợp hóa học hữu cơ thành những chất vô cơ dễ dàng và đơn giản rồi nhận thấy chúng bằng những phản ứng sệt trưng.

c) phương pháp tiến hành:

– Trong phòng thí nghiệm, để xác định định tính cacbon cùng hiđro, bạn ta nung hợp hóa học hữu cơ cùng với CuO để chuyển nguyên tố C thành CO2, yếu tắc H thành H2O.

– phương pháp xác định nhân tố N trong một số trong những hợp chất dễ dàng là gửi nguyên tố N vào hợp hóa học hữu cơ thành NH3 rồi phân biệt bằng giấy quỳ tím ẩm.

2. So với định lượng

a) Mục đích:

– xác định thành phần phần trăm về cân nặng các nhân tố trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

b) Nguyên tắc:

– cân một khối lượng chính xác hợp hóa học hữu cơ, tiếp nối chuyển nhân tố C thành CO2; yếu tố H thành H2O; nhân tố N thành N2,…

– xác minh chính xác khối lượng hoặc thể tích của những chất CO2, H2O, N2, … tạo nên thành, từ kia tính thành phần phần trăm cân nặng của các nguyên tố.

c) phương thức tiến hành:

– Để khẳng định thành phần phần trăm khối lượng các yếu tố C, H, N, O trong hóa học hữu cơ, bạn ta thực hiện như sau:

– Nung một trọng lượng chính xác (a gam) hợp chất hữu cơ chứa những nguyên tố H, O, N đã làm được trộn phần đông với bột CuO.

– kêt nạp hơi H2O với khí CO2 lần lượt bởi H2SO4 đặc với KOH. Độ tăng cân nặng của mỗi bình chính là khối lượng H2O và CO2 tương ứng. Khí nitơ có mặt được xác định đúng đắn thể tích và thường được quy về đk tiêu chuẩn (đktc).

– Tính khối lượng H, C, N với phần trăm khối lượng của chúng trong hợp hóa học nghiên cứu. Từ đó tính được phần trăm khối lượng oxi.

d) Biểu thức tính:

mC=mCO2.12,044,0"> ; mC=mCO2.12,044,0"> ; 

mC=mCO2.12,044,0">– trường đoản cú đó, ta tính được:

mC=mCO2.12,044,0"> %C = 

*
.100%; %H =
*
.100%; %N =
*
.100%;

mC=mCO2.12,044,0"> %O = 100% – %C – %H – %N.

mC=mCO2.12,044,0">%C=mC.100%a">– bây chừ có các thiết bị hiện nay đại auto phân tích phần trăm khối lượng của hầu hết các nguyên tố.

V. Bài tập về Hợp chất hữu cơ

* Bài 1 trang 91 SGK Hóa 11: So sánh hợp hóa học vô cơ với hợp hóa học hữu cơ về: yếu tắc nguyên tố, điểm lưu ý liên kết hoá học trong phân tử.

° giải mã bài 1 trang 91 SGK Hóa 11:

Về yếu tắc nguyên tố:

– Hợp hóa học hữu cơ là hầu hết hợp chất bao gồm chứa thành phần cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianiua, cacbua,…);

– Hợp chất vô cơ là các chất có thể có cacbon, có thể không. Hợp chất vô cơ đựng cacbon như CO, CO2, muối bột cacbonat, xianiua, cacbua,…

Về điểm lưu ý liên kết hoá học trong phân tử:

– Hợp chất hữu cơ được kết cấu chủ yếu từ những nguyên tố phi kim bao gồm độ âm điện khác nhau không nhiều.

– links trong hợp hóa học hữu cơ hầu hết là liên kết cộng hoá trị.

– Hợp hóa học vô cơ được cấu trúc chủ yếu ớt từ các nguyên tố sắt kẽm kim loại với phi kim.

– Liên kết vào hợp hóa học vô cơ chủ yếu là links ion.

* Bài 2 trang 91 SGK Hóa 11: Nêu mục tiêu và phương pháp tiến hành đối chiếu định tính với định lượng nguyên tố.

° giải mã bài 2 trang 91 SGK Hóa 11:

• Phân tích định tính:

+ Mục đích:

– xác định nguyên tố nào có trong nhân tố phân tử hợp chất hữu cơ.

+ phương thức tiến hành:

– Trong phòng thí nghiệm, để khẳng định định tính cacbon với hiđro, fan ta nung hợp chất hữu cơ với CuO để gửi nguyên tố C thành CO2, yếu tắc H thành H2O.

– cách thức xác định nhân tố N trong một số hợp chất đơn giản dễ dàng là gửi nguyên tố N vào hợp chất hữu cơ thành NH3 rồi phân biệt bằng giấy quỳ tím ẩm.

• Phân tích định lượng:

+ Mục đích: Xác định thành phần xác suất về khối lượng các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.

+ Phương pháp tiến hành:

– Nung một khối lượng chính xác (a gam) hợp hóa học hữu cơ chứa những nguyên tố H, O, N đã được trộn số đông với bột CuO.

– dung nạp hơi H2O cùng khí CO2 lần lượt bằng H2SO4 đặc và KOH. Độ tăng trọng lượng của mỗi bình bao gồm là khối lượng H2O với CO2 tương ứng. Khí nitơ hiện ra được xác định đúng chuẩn thể tích cùng thường được quy về đk tiêu chuẩn (đktc).

– Tính trọng lượng H, C, N và phần trăm khối lượng của bọn chúng trong hợp hóa học nghiên cứu. Từ kia tính được phần trăm khối lượng oxi.

* Bài 3 trang 91 SGK Hóa 11: Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp hóa học hữu cơ A nhận được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính yếu tố phần trăm trọng lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A.

° giải mã bài 3 trang 91 SGK Hóa 11:

– Gọi công thức phân tử của hợp hóa học hữu cơ là CxHyOz (x, y, z nguyên dương)

– Theo bài xích ra, ta có:

  

⇒ nC = nCO2 = 0,03(mol) ⇒ mC = 0,03.12 = 0,36(g).

 

*
 

⇒ nH = 2.nH2O = 2.0,04 = 0,08(mol) ⇒ mH = 0,08.1 = 0,08(g).

– Suy ra số gam oxi có trong lếu hợp:

 mO = mhh – mC – mH = 0,6 – 0,36 – 0,08 = 0,16(g).

⇒ Hợp chất A gồm chứa C, H, O

– Phần trăm cân nặng các yếu tố trong phân tử A là:

 %C =

*
.100% = 
*
.100% = 60%

 %H = 

*
.100% = 
*
.100% = 13,33%

 %O = 100% – 60% – 13,33% = 26,67%.

Xem thêm: Công Thức Nguyên Hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Bảng Nguyên Hàm Các Hàm Số Thường Gặp (Đầy Đủ)

* Bài 4 trang 91 SGK Hóa 11: β-Caroten (chất hữu cơ tất cả trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tính năng của enzim ruột non, β-Croten đưa thành vitamin A bắt buộc nó nói một cách khác là tiền vi-ta-min A. Oxi hoá trọn vẹn 0,67 gam β-Caroten rồi dẫn sản phẩm oxi hoá qua bình (1) đựng hỗn hợp H2SO4 đặc, kế tiếp qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Công dụng cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) có 5 gam kết tủa. Tính phần trăm cân nặng của những nguyên tố vào phân tử β-Caroten

° giải mã bài 4 trang 91 SGK Hóa 11:

– Ta bao gồm phương trình phản bội ứng hóa học:

 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

– khối lượng bình (1) tăng là cân nặng của H2O = 0,63(g) đề nghị ta có:

 

– Theo bài xích ra, trọng lượng canxi cacbonat kết tủa là 5 (g) tức mCaCO3 = 5g

nên theo PTPƯ tac có: nCO2 = nCaCO3 = 5/100 = 0,05(mol). 

⇒ nC = nCO2 = 0,05 (mol) ⇒ mC = 12. 0,05 = 0,6 (g).

⇒ mO = mhh – mC – mH = 0,67 – 0,6 – 0,07 = 0

⇒ %mC = (0,6/0,67).100% = 89,55%

 %mH = (0,07/0,67).100% = 10,45%

Hy vọng với nội dung bài viết về Hợp chất hữu cơ: Khái niệm, Phân loại và Đặc điểm bình thường của Hợp chất hữu cơ ở trên hữu ích cho các em. Mọi thắc mắc và góp ý những em hãy để lại phản hồi dưới bài viết để trung học phổ thông Sóc Trăngghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt!