tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Thay (1) vào (2) ta được: b2 = 9.(b + 4) ⇔ b2 – 9b – 36 = 0.

Bạn đang xem: Hoành độ đỉnh là gì

Phương trình tất cả hai nghiệm b = 12 hoặc b = –3.

Với b = 12 thì a = 16.

Với b = –3 thì a = 1.

Vậy có hai parabol vừa lòng là y = 16x2 + 12b + 2 và y = x2 – 3x + 2.


Đúng 1
phản hồi (0)

Cho (P) y = ax2 + bx +3. Search a, b biết (P) đi qua A (-1; 6) và bao gồm tung độ đỉnh là 2


Lớp 10 Toán
1
0
Gửi hủy

THam khảo

Bài 2: 

Ta có: ⇔−Δ=−12a⇔−Δ=−12a

⇔b2−16a=0(1)⇔b2−16a=0(1)

Thay x=-1 với y=6 vào (P), ta được:

⇔a−b=5⇔a−b=5

b2−16(b+5)=0b2−16(b+5)=0

⇔(b−8)2=144⇔(b−8)2=144


Đúng 1

bình luận (1)
+và+có+đỉnh+I+ ">
xác minh hàm số bậc nhị ax2+bx+c hiểu được đồ thị hàm số là parabol trải qua điểm B và có đỉnh I  

 


Lớp 10 Toán §3. Hàm số bậc nhì
1
0
Gửi hủy

Theo đề, ta có: c=4

Theo đề, ta có:

(left{eginmatrix-dfracb2a=1\-dfracb^216a=5endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixb=-2a\4a^2+80a=0endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=-20\b=40endmatrix ight.)


Đúng 0

phản hồi (0)
1)+đi+qua+điểm+M(-1;6)+và+có+tung+độ+đỉnh+bằng+-1/4.+Tính+tích+T=ab">

Biết rằng (P) : y=ax^2 + bx +2 (a>1) trải qua điểm M(-1;6) và bao gồm tung độ đỉnh bởi -1/4. Tính tích T=ab


Lớp 10 Toán
0
0
Gửi diệt

Cho hàm số y = ax2 có đồ thị hàm số (P).1) xác minh a biết (P) đi qua điểm A (1 ;- 2). 2) vẽ đồ vật thị (P). 3)Tìm điểm trực thuộc (P) bao gồm hoành độ bởi 2 4)Tìm điểm trực thuộc (P) gồm tung độ bằng -4


Lớp 9 Toán Chương IV - Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trì...
1
0
gởi Hủy

1) Để (P) đi qua điểm A(1;-2) thì

Thay x=1 cùng y=-2 vào hàm số (y=ax^2), ta được:

(acdot1^2=-2)

hay a=-2


Đúng 0

comment (0)

Xác định a, b, c biết parabol y = ax2 + bx + c Có đỉnh I(1 ; 4) và đi qua điểm D(3 ; 0)


Lớp 10 Toán
1
0
Gửi bỏ

(P) : y = ax2 + bx + c

Parabol gồm đỉnh I(1 ; 4) ⇒ –b/2a = 1 ⇒ b = –2a ⇒ 2a + b = 0.

Parabol trải qua I(1; 4) ⇒ 4 = a.12 + b . 1 + c ⇒ a + b + c = 4.

Paraol trải qua D(3; 0) ⇒ 0 = a.32 + b.3 + c ⇒ 9a + 3b + c = 0.

Giải hệ phương trình 

*
 

ta được : a = –1 ; b = 2 ; c = 3.

Xem thêm: Phim Viên Kim Cương Huyền Bí Tập 9 10 11, Pachara Montra, Viên Kim Cương Huyền Bí

Vậy a = –1 ; b = 2 ; c = 3.


Đúng 0

bình luận (1)

Câu 12. Khẳng định hàm số bậc nhị y = ax2 + bx + c biết đồ dùng thị của nó bao gồm đỉnh I(1; −1) với đi qua điểm A(2; 0) A. Y = x 2 − 3x + 2. B. Y = 2x 2 − 4x + 3. C. Y = x 2 − 2x. D. Y = x 2 + 2x


Lớp 10 Toán Ôn tập chương II
0
0
nhờ cất hộ Hủy
olm.vn hoặc hdtho
temperocars.com