Lý thuyết Hóa 10 bài bác 2. Phân tử nhân nguyên tử nguyên tố chất hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích hạt nhân

a) Proton với điện tích 1+

- nếu như hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Hóa học lớp 10 bài 2

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi gồm 8 proton

⇒ Điện tích phân tử nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa - nhân chính về điện: số proton thông qua số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ bao gồm số đơn vị điện tích hạt nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ có 7 proton và 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối hạt nhân (A) bằng tổng của tổng số hạt proton (Z) và tổng số hạt nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: hạt nhân nguyên tử Liti tất cả 3 proton và 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị điện tích phân tử nhân Z và số khối A đặc trưng cơ phiên bản cho hạt nhân với nguyên tử

- khi biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- nguyên tố hóa học bao gồm những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (Z) cơ mà khác số khối (A).

- Ví dụ: tất cả các nguyên tử có Z=6 đều ở trong nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều sở hữu 6 proton với 6 electron.

⇒ Những nguyên tử có cùng năng lượng điện hạt nhân thì gồm cùng đặc thù hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân nguyên tử của một nhân tố được call là số hiệu nguyên tử của nhân tố đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là đầy đủ nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số nơtron, cho nên số khối của bọn chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro gồm 3 đồng vị là: 

*

+ Clo bao gồm 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là trọng lượng tương đối của nguyên tử: đến biết cân nặng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đối chọi vị trọng lượng nguyên tử.

- Do trọng lượng của e quá nhỏ tuổi nên nguyên tử khối coi như thông qua số khối A.

Xem thêm: 40+ Hình Ảnh Bình Minh Trên Núi, Hình Ảnh Bình Minh Tuyệt Đẹp

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối mức độ vừa phải (A¯)

- vày một nhân tố thường có tương đối nhiều đồng vị cần nguyên tử khối của nhân tố này là nguyên tử khối trung bình của những đồng vị đó.