Nội dung bài bác họcPhân bón hóa họctìm gọi về định nghĩa phân bón hóa học cùng phân loại. Tính chất, ứng dụng, pha trộn phân đạm, lân, kali, NPK cùng vi lượng.

Bạn đang xem: Hóa học 11 phân bón


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Phân đạm

1.2.Phân lân

1.3.Phân kali

1.4.Phân hỗn hợp và phân phức hợp

1.5.Phân vi lượng

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 12 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 12 Chương 2 hóa học 11


Phân bón hoá học: là hầu hết hóa chất gồm chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón mang lại cây nhằm cải thiện năng suất mùa màng.Có 3 các loại chính: phân đạm, phân lân và phân kali.

*

Hình 1:Các các loại đạm amoni, đạm nitrat, đạm urê

Cung cấp cho N hoá đúng theo dưới dạng NO3-, NH4+Kích thích quá trình sinh trưởng, làm tăng tỉ trọng protein thực đồ à cây cỏ phát triển nhanh, cho những hạt, củ, quả.Độ dinh dưỡng được review theo tỉ trọng % cân nặng của nhân tố N

Phân đạm

amoni

nitrat

Urê

Thành phần hoá học chính

Muối amoni: NH4Cl; NH4NO3; (NH4)2SO4; ...

NaNO3; Ca(NO3)2; ...

(NH2)2CO

Phương pháp điều chế

NH3 tác dụng với axit tương ứng

Axit nitric và muối cacbonat

CO2+2NH3

*
(NH2)2CO +H2O

Dạng ion hoặc hợp chất mà cây cỏ đồng hoá

NH4+; NO3-

NO3-

NH4+


1.2. Phân lân


Cung cấp phường cho cây bên dưới dạng ion PO4 3-Tăng quá trình sinh hoá, hội đàm chất, trao đổi năng lượng của cây.Đánh giá chỉ theo tỉ lệ % trọng lượng P2O5.

Xem thêm: Batman Arkham Asylum Game Of The Year Edition, Tổng Hợp Game Về Người Dơi

Phân

Supephotphat đơn

Supephotphat kép

Lân nung chảy

Thành phần hoá học chính

Hàm lượng PO5

Ca(H2PO4)2 + CaSO4

14-20%

Ca(H2PO4)2

40-50%

Hỗn hòa hợp phatphat cùng silicat của canxi, magiê

12-14%

Phương pháp điều chế

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 sệt → Ca(H2PO4)2 + CaSO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4

4H3PO4 + Ca3(PO4)2 → 3Ca(H2PO4)2

Nung tất cả hổn hợp quặng apatit, đá xà vân và than ly ở bên trên 1000oC

Dạng ion hoặc hợp hóa học mà cây cối đồng hoá

H2PO42-

H2PO42-

Không chảy trong nước, tung trong môi trường thiên nhiên axit (đất chua)


1.3. Phân kali


Cung cung cấp kali dưới dạng ion K+.Tăng cường tạo nên đường, bột, xơ, dầu à tăng kỹ năng chống rét, chống dịch và chịu đựng hạn cho cây.Đánh giá chỉ theo tỉ trọng % trọng lượng K2O

1.4. Phân tất cả hổn hợp và phân phức hợp


Phân láo lếu hợp: N,K,PPhức hợp: Amophot: NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

1.5. Phân vi lượng


Cung cấp những nguyên tố: Bo, Mg, Zn, Cu, Mo… ngơi nghỉ dạng phù hợp chất.Cây trồng chỉ việc 1 lượng nhỏ tuổi nên những nguyên tố trên vào vai trò là vitamin cho thực vật.

*

Hình 2:Phân bón hóa học


Bài tập minh họa


Bài 1:

Chia hỗn hợp H3PO4thành 3 phần bằng nhau:- Trung hoà phần một vừa đủ vày 300ml hỗn hợp NaOH 1,5M.- Trộn phần hai với phần tía rồi đến tiếp vào một trong những lượng hỗn hợp NaOH như đã dùng tại phần một, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được m gam muối. Cực hiếm m là:

Hướng dẫn:

(\ P1 : n_NaOH.frac13 = n_H_3PO_4 = 0,15 mol \ P2 + P3 : n_H_3PO_4 = 0,3 mol Rightarrow n_NaOH = 1,5n_H_3PO_4)⇒Tạo muối: NaH2PO4: x mol và Na2HPO4: y mol⇒nNaOH= x + 2y = 0,45; x + y = 0,3⇒x = y = 0,15 mol⇒Muối tất cả 0,15 mol NaH2PO4và 0,15 mol Na2HPO4⇒m = 39,3g

Bài 2:

Một một số loại phân bón không cất tạp hóa học (phân nitrophotka) bao gồm chứa 17,5%N theo khối lượng. Xác suất theo trọng lượng của photpho trong một số loại phân bón nói trên có mức giá trị gần nhất với?

Hướng dẫn:

Phân Nitrophotka là: x(NH4)2HPO4.yKNO3có %mN= 17,5%⇒(28x + 14y)/(132x + 101y) = 0,175⇒4x = 3y⇒%mP= 11,625%

Bài 3:

Cho m gam NaOH vào dung dịch đựng 0,04 mol H3PO4, sau phản bội ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 1,22m gam chất rắn khan. Cực hiếm m là:

Hướng dẫn:

NaOH + H3PO4→ NaH2PO4+ H2O2NaOH + H3PO4→Na2HPO4+ 2H2O3NaOH + H3PO4→Na3PO4+ 3H2ONếu chỉ có NaH2PO4⇒mmuối=3mNếu chỉ tất cả Na2HPO4⇒mmuối= 1,775mNếu chỉ gồm Na3PO4⇒mmuối= 1,37mTa thấy mNaOHmuối⇒chất rắn bao gồm NaOH và Na3PO4⇒(n_Na_3PO_4) = 0,04 mol⇒nNaOH pứ= 0,12 mol⇒msau– mtrước= 1,22m – m = 0,04.164 – 0,12.40⇒m = 8 gam