1. (Động) phát triển thành đổi, cải biến. ◎Như: “thiên biến hóa vạn hóa” 千變萬化 đổi khác không cùng. ◇Hoài nam giới Tử 淮南子: “Cố thánh nhân pháp dữ thì biến, lễ dữ tục hóa” 故聖人法與時變, 禮與俗化 (Phiếm luận 氾論) bởi vì vậy nguyên tắc của thánh nhân biến hóa dịch theo thời buổi, lễ nghi kiểm soát và điều chỉnh theo phong tục.2. (Động) Trời đất sinh thành muôn vật. ◎Như: “tạo hóa” 造化, “hóa dục” 化育.3. (Động) dạy dỗ, biến đổi dân tục làm cho thuần hậu, tốt nhất có thể đẹp đẽ. ◎Như: “giáo hóa” 教化 dạy dỗ dỗ.4. (Động) Chết. ◎Như: “vật hóa” 物化 chết, “vũ hóa” 羽化 đắc đạo thành tiên.5. (Động) thứ thể tiêu tan, thay đổi hình trạng nổi bật. ◎Như: “tiêu hóa” 消化.6. (Động) Đốt cháy. ◇Tây du kí 西遊記: “Hiến vượt liễu chủng chủng hương hỏa, hóa liễu chúng thần chỉ mã, thiêu liễu tiến vong văn sớ, Phật sự dĩ tất, hựu gần như an tẩm” 獻過了種種香火, 化了眾神紙馬, 燒了薦亡文疏, 佛事已畢, 又各安寢 (Đệ lục thập cửu hồi) dâng đủ một số loại hương hoa, đốt quà mã, đốt sớ cúng, lễ Phật kết thúc xuôi, phần đa đi nghỉ.7. (Động) ước xin. ◎Như: “hóa mộ” 化募, “hóa duyên” 化緣 nghĩa là lấy lời đạo nghĩa để cho người sinh lòng tự thiện cơ mà cứu cho.8. (Động) Đặt sau tính từ bỏ hoặc dành riêng từ, bộc lộ chuyển biến trạng thái hay nổi bật nào đó. ◎Như: “lục hóa” 綠化, “ác hóa” 惡化, “điện khí hóa” 電氣化, “khoa học tập hóa” 科學化, “hiện đại hóa” 現代化.9. (Danh) học tập thuật, sự giáo hóa. ◎Như: “phong hóa” 風化 tập tục đã đc dạy bảo thành tốt nhất có thể xinh. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Hoàng Bá, cấp Ảm bỏ ra hóa” 黃霸, 汲黯之化 (Phong kiến luận 封建論) Đạo lí giáo hóa của Hoàng Bá, cung cấp Ảm.10. (Danh) hotline tắt của môn “hóa học” 化學. ◎Như: “lí hóa” 理化 môn trang bị lí và môn hóa học.11. Một âm là “hoa”. (Danh) “Hoa tử” 化子 người ăn uống mày. § Cũng gọi là “khiếu hoa tử” 叫花子.

Bạn đang xem: Hoa có nghĩa là gì


Bài Viết: Hoa là gì

① biến chuyển hoá. Thay đổi vô hình. Như hoá thân 化身, giả dạng 化粧 nghĩa là chuyển đổi hình tướng không cho ai biết. Phật vì ước ao giúp chúng sinh, bắt buộc hoá xuống làm cho thân người gọi là hoá thân. Phàm đồ này mất nhưng vật tê sinh ra call là hoá. Như hủ thảo hoá vi huỳnh 腐草化為螢 cỏ thối hoá làm cho đom đóm. Bay xác bay lên tiên gọi là vũ hoá 羽化. Thong dong ít đi, có rồi lại không cũng gọi là hoá. Như tiêu hoá 消化 tiêu tan vật hóa học hoá ra chất khác, phần hoá 焚化 lấy lửa đốt mang đến tan mất, dung hoá 溶化 cho vô nước đến tan ra. Kỹ thuật về vật chất chia ghẽ hồ hết vật ra từng chất, giỏi pha lẫn mấy hóa học làm thành một chất điện thoại tư vấn là hoá học tập 化學.② Hoá sinh. Như ta hotline trời khu đất là chế tạo ra hoá 造化, là hoá công 化工 tức là sinh diệt được muôn vật.③ Cảm hoá. Di chuyển nổi bật, cải lương dân tục hotline là hoá. Như giáo hoá 教化 tức là dẫn bảo chúng, cấm phòng chúng, để cho chúng thuận tòng vậy. Lấy ân huệ mà cảm call là đức hoá 德化, mang chánh trị cơ mà cảm gọi là phong hoá 風化, rước lễ giáo cơ mà cảm điện thoại tư vấn là văn hoá 文化. Vì vậy kẻ sinh hoạt cõi ngoài, không áp theo sự giáo hoá của tớ gọi là hoá ngoại 化外, bị mình cảm hoá cũng giống như theo mình gọi là đồng hoá 同化.④ cầu xin, như hoá chiêu mộ 化募, hoá duyên 化緣 nghĩa là lấy lời đạo nghĩa mà cảm hoá, để cho tất cả những người sinh lòng từ bỏ thiện mà mang lại mà cứu.


① (Biến) hoá, đổi: 變化 phát triển thành hoá, vươn lên là đổi, điều chỉnh; 感化 Cảm hoá; ② Sinh hoá, sinh thành (vạn vật); ③ dạy dỗ dỗ, sửa đổi phong tục cho cực tốt lên, cảm hoá: 教化 Giáo hoá; 德化 Cảm hoá bằng ơn huệ; ④ Tan: 雪化了 Tuyết tan rồi; ⑤ Hoá học: 理化 đồ lí và hoá học; ⑥ Chảy: 鐵燒化了 fe nung đã chảy; ⑦ Hoá, để cho trở thành: 農業機械化 Cơ giới (khí) hoá nông nghiệp; ⑧ 【化募】hoá mộ ; 【化緣】 hoá duyên (tôn) Đi quyên, đi khất thực (của đơn vị chùa).

Xem thêm: Bài Văn Biểu Cảm Về Loài Cây Em Yêu Cây Phượng, Văn Mẫu Biểu Cảm Về Cây Phượng Kèm Dàn Ý Chi Tiết

*
*
*
*
*
*
ác hoá 惡化 • ân hoá 恩化 • âu hoá 歐化 • bá hoá 播化 • trở thành hoá 变化 • biến hóa hoá 變化 • cảm hoá 感化 • gửi hoá 轉化 • đưa hoá 转化 • cường hoá 強化 • cường hoá 强化 • dung hoá 融化 • chăm sóc hoá 氧化 • đồng hoá 同化 • đức hoá 德化 • giáo hoá 教化 • hành hoá 行化 • hoá công 化工 • hoá dân 化民 • hoá dục 化育 • hoá duyên 化緣 • hoá hạc 化鶴 • hoả hoá 火化 • hoá học 化学 • hoá học 化學 • hoá phù hợp 化合 • con tạo 化兒 • hoá phẩm 化品 • hoá sinh 化生 • hoá thạch 化石 • hoá thân 化身 • hoá tiêm 化纖 • cải dạng 化妆 • giả dạng 化妝 • hoá trang 化裝 • vừa lòng thức hoá 合式化 • hủ hoá 腐化 • huyễn hoá 幻化 • khai hoá 開化 • khí hoá 氣化 • lí hoá 理化 • tuyển mộ hoá 募化 • nhân thủ tục hoá 人格化 • lây truyền hoá 染化 • nhuyễn hoá 輭化 • nhược hoá 弱化 • pháp hoá 法化 • phong hoá 風化 • phu hoá 敷化 • phụ hoá 附化 • quần hoá 羣化 • quốc hữu hoá 國有化 • quy hoá 歸化 • sinh hoá 生化 • tạo thành hoá 造化 • thanh hoá 清化 • thoái hoá 退化 • thuận hoá 順化 • tiến hoá 進化 • tiêu hoá 消化 • văn hoá 文化 • thiết bị hoá 物化 • vũ hoá 羽化 • vương hoá 王化 • xích hoá 赤化• Bách luyện kính – 百煉鏡 (Bạch Cư Dị)• Bắc Giang Bái làng mạc Thiệu Hưng tự bi ký kết – 北江沛村紹福寺碑記 (Lê Quát)• Giao long ca – 蛟龍歌 (Hà Mộng Quế)• Hoạ mùi hương Sơn Mộng tô đình tương lan chế sinh vãn từ bỏ nguyên vận – 和香山梦山亭湘籣製生輓詞原韻 (Trần Đình Túc)• Khuyến Lý Công Uẩn – 勸李公蘊 (Vạn Hạnh thiền sư)• Ngôn chí – 言志 (Khiếu Năng Tĩnh)• Phàm thánh bất dị – 凡聖不異 (Tuệ Trung thượng sĩ)• Tần trung dìm kỳ 02 – Trọng phú – 秦中吟其二-重賦 (Bạch Cư Dị)• trần tình biểu – 陳情表 (Lý Mật)• Yến tử từ bỏ kỳ 4 – 燕子辭其四 (Dương Duy Trinh)华


hoá

U+534E, tổng 6 nét, cỗ thập 十 + 4 nétgiản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Hoa trâm” 华簪 cần sử dụng để download hoa lên mũ của không ít quan to trong triều ngày xưa.2. Chữ “hoa” 花 cổ.3. Giản thể của chữ 華.

*
*
䔢華蕐