Giải Hóa 12 bài 1 giúp những em học sinh nắm vững vàng được kỹ năng về bí quyết chung, đặc điểm hóa học của Este. Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập Hóa 12 chương 1 trang 7.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 1 lý thuyết

Giải bài xích tập Hóa 12 bài xích 1 trước khi đến lớp các em gấp rút nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau ở trên lớp đang học gì, gọi sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng xem thêm tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Hóa 12 bài 1 Este

1. Phương pháp chung của este là RCOOR’.

a. Este no, đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2)

b. Este không no đơn chức:

Este solo chức, mạch hở, không no: CmH2m+2-2kO2 (k là số links pi, k ≥ 2)

c. Este nhiều chức:

Este tạo vì chưng axit solo chức cùng rượu đa chức bao gồm dạng: (RCOO)mR’

Este tạo vị rượu đơn chức và axit đa chức bao gồm dạng: R (COOR’)m

Este chế tạo ra bời axit nhiều chức R(COOH)n và ancol đa chức R’(OH)m tất cả dạng: Rm(COO)nmR’n

2. Danh pháp este

Gốc Hiđrocacbon + thương hiệu anion nơi bắt đầu axit (đổi đuôi ic thành đuôi at).

3. đặc thù hóa học tập este

a. Phản nghịch ứng thủy phân môi trường thiên nhiên Axit (H+)

R-COO-R’ + H-OH ⇋ R-COOH + R’-OH

b. Bội phản ứng thủy phân môi trường thiên nhiên Bazơ (OH-)

R-COO-R’ + NaOH ⟶ R-COONa + R’-OH

Một số bội phản ứng Este quánh biệt

Este X + NaOH ⟶ 2 muối hạt + H2O

c. Bội phản ứng Este cất gốc ko no

• phản bội ứng H2 (xt, Ni, to)

• phản bội ứng trùng đúng theo (tạo polime)

4. Điều chế este

a. Thực hiện phản ứng este hóa thân ancol cùng axit

RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H2O

b. Thực hiện phản ứng cộng giữa axit cùng hidrocacbon không no

CH3COOH + C2H2 ⟶ CH3COOCH=CH2

c. Tiến hành phản ứng thân phenol với anhidrit axit

(CH3CO)2O + C6H5OH ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

Giải bài xích tập Hóa 12 bài xích 1 Este

Câu 1

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống ở kề bên các câu sau:

a) Este là sản phẩm của phản nghịch ứng giữa axit với ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm COO-.

c) Este no, 1-1 chức, mạch hở tất cả công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc nhiều loại este.

e) sản phẩm của làm phản ứng giữa axit với ancol là este.

Gợi ý đáp án

a) S do có một số este được pha chế bằng cách thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S vì chưng phân tử este không có nhóm COO- (chỉ có RCOO-)

c) Đ

d) Đ

e) S bởi vì axit hoàn toàn có thể là axit vô cơ. Câu đúng đề xuất là: “Sản phẩm của bội nghịch ứng giữa axit cacboxylic cùng ancol là este.”

Câu 2

Ứng với bí quyết C4H8O2 bao gồm bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*
CH3COOH + C2H5OH

Phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là phản ứng một chiều, este phản ứng hết.Phản ứng này nói một cách khác là phản ứng xà phòng hóa.

CH3COOC2H5+ NaOH CH3COONa + C2H5OH

Câu 6

Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đối chọi chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối hạt Z. Viết công thức kết cấu của X với tính cân nặng của Z.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

nH2O = 5,4/27 = 0,3 mol

Vì nCO2 = nH2O => X là este no đơn chức mạch hở. Hotline CTPT của este X là CnH2nO2

CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 → nCO2 + nH2O

n este = 0,3/n => Meste = 7,4/0,3/n = 74/3n

⇔ 3(14n + 32) = 74n => n = 3

=> cách làm phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

nx = 7,4/74 = 0,1 (mol)

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

Xem thêm: Thuế Khấu Lưu ( Wht Là Gì ? Thông Tin Mới Nhất Về Withholding Tax Là Gì

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối RCOONa

Vì este X là no đơn chức bắt buộc Y cũng chính là rượu no đối kháng chức. Call CTPT của Y là CmH2m+2O