Bài học này trình diễn nội dung: Photpho . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, temperocars.com sẽ tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và gợi ý giải các bài tập một cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn rằng, đây vẫn là tài liệu có lợi giúp những em học tập xuất sắc hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử

Cấu hình electron của photpho: 1s22p63s23p3Photpho sống ô vật dụng 15 thuộc chu kỳ luân hồi 3, nhóm VA.Photpho bao gồm hoá trị III hoặc V

II. đặc thù vật lí

1. Photpho trắng

Photpho white là chất rắn white color trong suốt.Photpho trắng bốc cháy sống 40oC.Photpho trắng khôn cùng độc.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài photpho

2. Photpho đỏ

Photpho đỏ là hóa học bột màu sắc đỏ, nặng nề nóng chảy, khó cất cánh hơi rộng phôt pho trắng. Photpho đỏ bốc cháy sinh hoạt 250oC.Photpho đỏ ko độc.

*

III. Tính chất hoá học

Photpho có những số oxi hóa -3, 0, +3,+5 =>có cả tính khử với oxi hóa

1. Tính oxi hoá

Tác dụng với các kim loại hoạt động tạo ra photphorua kim loại.Ví dụ:

*

canxi photphua

2. Tính khử

Tác dụng cùng với kim loại hoạt động như oxi, halogen, lưu lại huỳnh,… và các hợp chất có tính oxi hóa.

Cháy trong oxiThiếu oxi:
*

điphotpho trioxit

Dư oxi:
*

điphotpho pentaoxit

Tác dụng cùng với cloThiếu clo:
*

photpho triclorua

Dư clo :
*

photpho pentaclorua

IV. Ứng dụng

Photpho được áp dụng làm diêm, phân lân, thuốc bào vệ thực vật.Dùng vào quân sự.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Miêu Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em Lớp 5, 50 Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Quê Hương Em Lớp 5

V. Tâm trạng tự nhiên

Photpho tồn tại sống dạng vừa lòng chất đa phần là photphorit với apatit.

VI. Sản xuất

*