Lý thuyết Hóa 10 bài xích 1. Yếu tắc nguyên tử

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ

1. Electron

a) Sự đưa ra electron

- Năm 1897, J.J. Thomson (Tôm-xơn, fan Anh) vẫn tìm ra tia âm cực.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 1

- Tia âm cực là chùm hạt vật chất có trọng lượng và hoạt động với tốc độ lớn. Các hạt chế tạo thành tia âm cực có điện tích âm với được call là những electron, kí hiệu là e.

b) trọng lượng và điện tích của electron

*

2. Sự đưa ra hạt nhân nguyên tử

- Năm 1911, E.Rutherford (Rơ-dơ-pho, fan Anh) đã chứng minh rằng:

+ Nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần có điện tích dương là phân tử nhân có size rất nhỏ dại so với kích cỡ nguyên tử.

+ xung quanh hạt nhân có các electron vận động rất nhanh làm cho lớp vỏ nguyên tử.

+ trọng lượng nguyên tử phần đông tập trung ở phân tử nhân (vì khối lượng e rất nhỏ).

3. Cấu trúc của phân tử nhân nguyên tử

a) Sự tìm thấy proton

- Năm 1918, Rutherford đã tìm thấy phân tử proton (kí hiệu p) trong phân tử nhân nguyên tử:

*

b) Sự tìm ra nơtron

- Năm 1932, J.Chadwick (Chat-uých) sẽ tìm ra phân tử nơtron (kí hiệu nn) trong hạt nhân nguyên tử:

*

c) cấu tạo của phân tử nhân nguyên tử

- hạt nhân nguyên tử được tạo nên thành bởi những proton và nơtron. Vì nơtron không sở hữu điện, số proton trong hạt nhân phải bằng số đơn vị chức năng điện tích dương của phân tử nhân và ngay số electron quay xung quanh hạt nhân.

⟺ Σp = Σe

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ

1. Kích thước

- tín đồ ta dùng đơn vị chức năng nanomet (nm) tuyệt angstrom (Ao) để bộc lộ kích thước nguyên tử.

*

a) Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hiđro, bán kính khoảng 0,053nm.

b) Đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính phân tử nhân khoảng chừng 10000 lần 

*

c) Đường kính của electron với proton khoảng 10−8nm.

2. Khối lượng

- Do trọng lượng thật của 1 nguyên tử vượt bé, bạn ta dùng đối kháng vị cân nặng nguyên tử uu (đvC) để biểu hiện khối lượng của nguyên tử, phân tử và các hạt proton, nơtron, electron.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Kết Hôn Ở Đâu? Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Khác Tỉnh?

- 1u bởi 1/2 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12. Nguyên tử này còn có khối lượng 19,9265.10−27kg.