trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 10 đồ vật lý Trắc nghiệm đồ gia dụng Lí 10 bài bác 30 (có đáp án) : Định nguyên lý Sác-lơ. Đường đẳng tích !!

Hệ thức làm sao sau đây là hệ thức của định cách thức Sác-l...

Bạn đang xem: Hệ thức phù hợp với định luật sác lơ

Câu hỏi: Hệ thức nào sau đó là hệ thức của định luật pháp Sác-lơ

A.p~1T

B.p~t

C.p1T1=p2T2

D.p1T2=p2T1

Đáp án

- lý giải giải

Đáp án:C

Ta có: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí độc nhất vô nhị định, áp suất tỉ trọng thuận với ánh nắng mặt trời tuyệt đối.

p1T1=p2T2

thắc mắc trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm đồ Lí 10 bài bác 30 (có đáp án) : Định giải pháp Sác-lơ. Đường đẳng tích !!

Lớp 10 vật lý Lớp 10 - thứ lý


Hệ thức làm sao sau đây là hệ thức của định phương pháp Sác-lơ

A. P ~ 1 T

B. P. ~ t

C. P. 1 T 1 = phường 2 T 2

D. P 1 T 2 = phường 2 T 1

Các thắc mắc tương trường đoản cú


Hệ thức nào dưới đây không cân xứng với ngôn từ định khí cụ Sác-lơ?

A. P/T = hằng số. B. Phường ∼ 1/T.

C. P. ∼ T. D. Phường 1 / T 1 = phường 2 / T 2

trong những hệ thức sau đây, hệ thức làm sao không phù hợp với định nguyên tắc Sác-lơ?


*

Hệ thức làm sao sau đây cân xứng với định pháp luật Sác-lơ?


*

Hệ thức nào tiếp sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?

A. V/T = hằng số. B. V ∼ 1/T

C. V ∼ T D. V 1 / T 1 = V 2 / T 2

Hệ thức nào sau đấy là của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. Phường 1 V 2 = phường 2 V 1 B. P/V = hằng số.

C. PV = hằng số. D. V/p = hằng số.

Biểu thức làm sao sau đây phù hợp với định dụng cụ Sáclơ?

A. V T = const

B. P 1 T 1 = p 3 T 3

C. P. ~ t

D. Phường 1 p. 2 = T 2 T 1

B.

*

C.

*

D.

*

Hệ thức nào tiếp sau đây không tương xứng với phương trình tinh thần của khí lí tưởng?

A. PV/T = hằng số. B. P. 1 V 1 / T 1 = phường 2 V 2 / T 2


C. PV ∼ T D. PT/V = hằng số.

trong các hệ thức tiếp sau đây hệ thức nào không cân xứng với định nguyên tắc Bôi-lơ-Ma-ri-ốt?


Ta có: Trong quy trình đẳng tích của một lượng khí độc nhất vô nhị định, áp suất tỉ trọng thuận với ánh nắng mặt trời tuyệt đối.

⇒p1T1=p2T2

Đáp án:C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm sau đây !

Số câu hỏi: 10


Trang chủ

Sách ID

khóa đào tạo và huấn luyện miễn phí

Luyện thi ĐGNL với ĐH 2023


Trong bài học trước những em đã điều tra mối quan hệ giới tính định lượng giữa thể tích và áp suất của quá trình đẳng nhiệt, vậy nếu như thể tích không thay đổi thì ánh nắng mặt trời và áp suất tất cả mối quan tiền hệ như thế nào?

Để giải đáp câu hỏi trên, nội dung bài viết này chúng ta cùng khảo sát quy trình đẳng tích là gì? công thức tính của quá trình đẳng tích tuyệt biểu thức Định công cụ Sác-lơ được viết như vậy nào?

I. Quá trình đẳng tích là gì?

- quá trình đẳng tích là vượt trìnhbiếnđổi trạng thái khi thể tích khôngđổi.


II. Định công cụ Sác-lơ

1. Thí nghiệm

-Theo dõi sự chuyển đổi áp suất của một lượng khí theo ánh nắng mặt trời trong quy trình đẳng tích.

-Đo ánh sáng của một lượng khí cố định ở những áp suất không giống nhau khi thể tích ko đổi.

2. Định quy định Sác-lơ

- phân phát biểu: Trongquá trình đẳng tích của một lượng khí tốt nhất định, áp suất tỉ lệ thành phần thuận với ánh nắng mặt trời tuyệt đối.

- Biểu thức định qui định Sác-lơ:
hay
(hằng số)

- gọi p1, T1 là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở tâm lý 1; p2, T2 là ápsuất cùng nhiệt độ hoàn hảo nhất ở trạng thái 2; ta có:


III. Đường đẳng tích

-Đường đẳng tích làđường trình diễn sự biến hóa thiên củaáp suất theo nhiệtđộ lúc thể tích khôngđổi gọi làđườngđẳng tích.


-Trong hệ tọađộ (p,T)đườngđẳng tích làđường thẳng nhưng nếu kéo dãn sẽđi qua cội tọađộ.

-Ứng với những thể tích khác nhau của cùng một lượng khí, ta có những đường đẳng tích khác nhau. Đường ngơi nghỉ trên ứng với thể tích bé dại hơn.


IV. Bài xích tập áp dụng công thức của quá trình đẳng tích, định công cụ Sác-lơ

*Bài 1 trang 162 SGK đồ Lý 10:Thế như thế nào là quá trình đẳng tích? tra cứu một ví dụ như về quy trình đẳng tích này.

° giải thuật bài 1 trang 162 SGK vật dụng Lý 10:

-Quá trình đẳng tích là thừa trình biến hóa trạng thái khí khi thể tích không chũm đổi.

- Ví dụ: Nung rét 1 bình kín,khi đó T tăng,p tăng cơ mà V không đổi.

*Bài2 trang 162 SGK đồ vật Lý 10:Viết hệ thức tương tác giữa p và T trong quy trình đẳngtíchcủa một lượng khí duy nhất định.

° giải mã bài2 trang 162 SGK đồ dùng Lý 10:

-Hệ thức tương tác giữa phường và T trong quá trình đẳngtích:


hay

*Bài3 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10:Phát biểu định cách thức Sác-lơ

° lời giải bài3 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10:

-Định vẻ ngoài Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí duy nhất định, áp suất tỉ lệ thành phần thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

*Bài4 trang 162 SGK đồ Lý 10:Trong những hệ thức sau đây, hệ thức nàoKHÔNGphù hợp với định phương pháp Sác-lơ?

A.
B.
C.
D.

° giải mã bài4 trang 162 SGK đồ dùng Lý 10:

◊ lựa chọn đáp án:B.

- TheoĐịnh mức sử dụng Sác-lơ:Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ trọng thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

- bí quyết định pháp luật Sác-lơ:
hay

*Bài5 trang 162 SGK vật dụng Lý 10:Trong hệ tọa độ (p, T), đường màn trình diễn nào sau đấy là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng kéo dãn qua nơi bắt đầu tọa độ

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ

D. Đường thẳng giảm trục phường tại điểm p. = po

° giải thuật bài5 trang 162 SGK thiết bị Lý 10:

◊ chọn đáp án:B. Đường thẳng kéo dài qua cội tọa độ

*Bài6 trang 162 SGK trang bị Lý 10:Hệ thức làm sao sau đâyPHÙ HỢP cùng với định pháp luật Sác-lơ?

A.
B.
C.
D.

° giải mã bài6 trang 162 SGK trang bị Lý 10:

◊ chọn đáp án:B.

*Bài7 trang 162 SGK vật dụng Lý 10:Một bình đựng một lượng khí ở ánh sáng 30oC và áp suất 2 bar. (1 bar = 105Pa). Hỏi phải tăng nhiệt độ độ lên tới bao nhiêu độ để áp suất tăng gấp đôi?

° giải mã bài7 trang 162 SGK thiết bị Lý 10:

- khi ở tâm lý 1:T1= t1+ 273=30 +273 = 303 K;p1= 2 bar

- lúc ở tâm trạng 2:T2=?; p2=4 bar

- Áp dụng biểu thức định hình thức Sác-lơ mang đến quá trình thay đổi đẳng tích, ta có:


- Kết luận:Tăng sức nóng độtừ 303Kđến 606K (từ 300C mang lại 3330C)để áp suất tăng vội đôi

*Bài8 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10:Một dòng lốp ô tô chứa ko khí gồm áp suất 5 bar và nhiệt độ 25oC. Khi xe chạy nhanh lốp xe lạnh lên tạo cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 50oC. Tính áp suất của bầu không khí trong lốp xe thời gian này.

° lời giải bài8 trang 162 SGK vật Lý 10:

- lúc ở trạng thái 1:T1= 25 + 273 = 2980 K; p1= 5 bar

- lúc ở tâm trạng 2:T2= 273 + 50 = 3230 K; p2= ?

- Áp dụng hệ thức định dụng cụ Sác-lơ mang đến quá trình thay đổi đẳng tích, ta có:


- Kết luận:áp suất của bầu không khí trong lốp xe lúc ấy là 5,42.105Pa.

hi vọng với nội dung bài viết về Quá trình đẳng tích, Định công cụ Sác-lơ bí quyết tính và bài xích tập vận dụngở bên trên hữu ích cho các em. Các góp ý và thắc mắc những em vui mắt để lại bình luận dưới nội dung bài viết đểHay học tập Hỏighi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.

» Mục lục SGK đồ dùng lý 10 kim chỉ nan và bài tập

» Mục lục SGKHóa học10 triết lý và bài xích tập


Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Hệ thức nào sau đó là định qui định sác-lơ
*
Reply
*
8
*
0
*
chia sẻ

Powerpoint chủ nghĩa thôn hội công nghệ - Chương 3

Duới đây là các tin tức và kiến thức về chủ đề slide nhà nghĩa làng mạc hội khoa học chương 3 hay nhất do thiết yếu tay đội hình Newthang soạn và tổng hợp: ...


Học TốtHọc
Agree upon là gì

Theo những người thuộc ngôi trường phái hiệ tượng hóa toán học là một trong những trò chơi với những ký hiệu bị làmmất đi ý nghĩa sâu sắc riêng theo hồ hết quy luật mang tính hình ...


Hỏi ĐápLà gì
Tivi casper 43fx5200 năng lượng điện máy xanh

Smart truyền họa Casper 43 inch 43FX5200 được thiết kế tinh giản với độ mỏng dính tối ưu, cùng với sẽ là chân đế hình chữ V úp ngược tạo nên sự chắc chắn khi đặt ...


Công NghệMáy
Tiểu luận quá trình tuyển dụng nhân sự của vinamilk

18 5 MB 3 365 dìm vào bên dưới để cài đặt tài liệu Đang coi trước 10 bên trên tổng 18 trang, để cài xuống xem không thiếu thốn hãy thừa nhận vào bên trên Đề ...


Nhân định nào tiếp sau đây không đúng chuẩn về quốc lộ 1

Đối với những định nghĩa khác, coi Quốc lộ 1 (định hướng). Quốc lộ 1, còn được biết đến với các tên thường gọi khác như Quốc lộ 1A, mặt đường 1, đường cái ...


st. Johns college là gì - Nghĩa của trường đoản cú st. Johns college

st. Johns college bao gồm nghĩa làthe only school in the world to lớn feature such amazing people as the zmuda brothers, slick nick, the sexual margi, b-rad skizzle, joe arvis the 8th, not khổng lồ mention the ...


Là gìNghĩa của từst. Johns college
Cách cân phao câu trắm đen

Mylopharyngodon piceus là tên gọi khoa học của loài cá trắm đen. Loài cá này thuộc bọn họ cá Chép, chỉ thuộc duy nhất một bọn họ Mylopharyngodon. Trong tất cả các các loại ...


Mẹo HayCách
Top 4 cửa hàng viettel huế thị trấn Mộc Châu sơn La 2022

Bài viết đánh giá Top 4 siêu thị viettel huế thị xã Mộc Châu sơn La 2022 theo quan lại điểm cá thể của người sáng tác Viettel Store 38 ...


ToplistĐịa Điểm Haycửa sản phẩm viettel huếMộc ChâuSơn La
Which of the big five personality dimensions has the highest correlation to lớn job performance?

Neuroticism vs. Emotional StabilityThose who score high on neuroticism often feel anxious, insecure và self-pitying. They are often perceived as moody & irritable. They are prone to lớn excessive ...


Khỏe ĐẹpSonJob performance
On a webpage, a _____ provides supplemental material such as social networking feeds & ads.

Social media are interactive technologies that facilitate the creation và sharing of information, ideas, interests, & other forms of expression through virtual communities và networks.<1><2> ...


Một trang bị rơi từ độ dài 10m so với một sàn thang máy

Câu 7: Một vật rơi từ độ cao 10 m so với một sàn thang máy đang nâng đều lên với vận tốc 0,5 m/s để hứng vật. Trong những lúc vật rơi để chạm ...


Công NghệMáy
Qua đoạn trích Tức nước tan vỡ bờ em hãy có tác dụng sáng tỏ chủ ý trên

Hướng dẫn chiến thắng “Tắt đèn” của nhà văn Ngô vớ Tố là trong những tác phẩm xuất sắc độc nhất viết về đề tài fan nông dân nước ta trước ...


Phim yêu trong hận tập 20

Nhân đồ dùng Cesur của Kivanc là phái mạnh trai giá lùng, khỏe khoắn và rắn rỏi. Còn Suhan vì chưng Tuba thủ vai là cô bạn nữ xinh đẹp, tốt giang. Chuyện tình của Kivanc - Tuba ...


PhimPhim
Top 9 cửa hàng moto cũ thị xã Giồng Riềng Kiên Giang 2022

Có tổng 34 đánh giá về top 9 shop moto cũ huyện Giồng Riềng Kiên Giang 2022 siêu thị Xe sản phẩm công nghệ ANH KHOA 12 reviews Địa ...


ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng moto cũGiồng RiềngKiên Giang
Khôi phục dữ liệu trong Thư mục bảo mật thông tin Samsung

Cùng chủ đề với Samsung: nếu như bạn đang sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh Samsung cơ mà muốn đảm bảo dữ liệu riêng rẽ tư của bản thân được an ninh hơn, bao gồm cả khi cho tất cả những người khác ...


Công NghệSamsung
Tng holdings là ai

Giải thưởng Doanh nghiệp trọng trách châu Á do Enterprise Asia (Hội doanh nghiệp lớn châu Á) tổ chức hằng năm từ 2011 nhằm công dấn và vinh danh những người kinh doanh ...


Hỏi ĐápLà ai
Em hãy nói một mẩu truyện để trải qua đó kêu gọi mọi người bảo đảm an toàn môi ngôi trường sống

Môi ngôi trường của chúng ta lúc này Ngày này, khi xã hội ngày càng cải cách và phát triển thì vấn đề môi trường vừa cùng đang càng ngày càng trở nên quan trọng đặc biệt hơn, nó làm cho ...


Top đôi mươi converse cửa hàng Huyện Giồng Trôm tỉnh bến tre 2022
ToplistĐịa Điểm Hayconverse cửa hàngGiồng TrômBến Tre
Tôi không thân thiết bạn là ai

Bất kỳ tình thương nào cũng có thể có ngày không còn hạn nếu như khách hàng không để ý đến những cụ đổi, những xem xét và cảm giác trong lòng đối phương. Thậm chí, tất cả ...

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Tập Đầu Năm Hóa 12 Cơ Bản, Giáo Án Hóa Học 12 Ôn Tập Đầu Năm Mới Nhất


Hỏi ĐápLà ai
Quảng Cáo

Có thể các bạn quan tâm


Nước đôi mắt ngắn nước mắt dài là gì3 tháng trước. Bởivohienxinh
Tại sao máy tính tự tắt nguồn3 tháng trước. BởiDrdung2021
Phôi mai đá quý là gì3 tháng trước. Bởitrantrong_kitty
Vay tiêu dùng ở chỗ nào uy tín3 tháng trước. Bởimrhung_vt
Lấy ví dụ chứng minh sản xuất công nghiệp bao gồm 2 giai đoạn3 mon trước. Bởivochinh3

Toplist được quan lại tâm


#1
Top 30 de thi thực hành thực tế tin học tập văn phòng tất cả đáp an 20221 tuần trước
#2
Top 29 trình bày về tái chế rác rến thải 20221 tuần trước
#3
Top 29 học tập viện bình yên nhân dân, điểm chuẩn chỉnh 2022 20221 tuần trước
#4
Top 9 liên hệ bản thân về bảo vệ an toàn mạng 20224 ngày trước
#5
Top 30 giáo an khtn 6 theo công văn 5512 20226 ngày trước
#6
Top 27 mẫu mã kế hoạch cải tiến và phát triển kênh youtube 20225 ngày trước
#7
Top 10 toán lớp 5 trang 162 phép nhân bài 2 20224 ngày trước
#8
Top 27 giờ anh lớp 5 trang 51 tập 2 lesson 3 20221 tuần trước
#9
Top 9 de thi toán lớp 6 học tập kì 2 năm 2022 tất cả đáp an violet 20222 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Đăng ký tài khoản Zoom miễn phí1 tuần trước. BởiKidungmoi
Bạc ý cao cấp là gì1 tuần trước. BởiMiss_tronghit
Mật độ kinh tế của dòng điện là gì1 tuần trước. Bởilebao_pt
Top 5 siêu thị ốc sên tốt nhất 20224 ngày trước. BởiMisshoai_hit
Top 1 cửa hàng bourjois huyện An Dương hải phòng 20221 tuần trước. Bởibuichinh_pt
Mẫu Quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh5 ngày trước. Bởimrquyen_2022
Top 6 adam store cửa hàng Thị thôn An Khê Gia Lai 20225 ngày trước. BởiLamhienxinh
Top 20 siêu thị thời trang Quận 5 sài gòn 20223 ngày trước. Bởinguyenducvt
Nhà Trần thành lập trong yếu tố hoàn cảnh nào Lớp 44 ngày trước. Bởimr_duongpt
Quảng cáo

Chủ đề


Mẹo HayHỏi Đáp Là gìToplistĐịa Điểm HayHọc TốtCông NghệNghĩa của từTop ListKhỏe ĐẹpBao nhiêuSản phẩm tốtBài TậpNgôn ngữXây ĐựngỞ đâuTiếng anhMáy tínhTại saoHướng dẫnDịch So SánhBài tậpMón NgonBao lâuSo sánhThế nàoVì saoKhoa HọcĐại họcFacebookNghĩa là gìPhương trìnhThuốcĐánh giáMàn hình

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng thôn hội


Bản quyền © 2021 đồ hiệu Inc.

Lịch thi đấu World Cup