Bài viết sẽ chia sẻ với chúng ta các hệ thức lượng vào tam giác thường, với trường hợp đặc biệt là trong tam giác vuông, đôi khi là phần nhiều ứng dụng, những dạng vấn đề và phương pháp giải bài bác tập về những hệ thức lượng trong tam giác.

Bạn đang xem: Hệ thức lượng giác trong tam giác


Các hệ thức lượng vào tam giác

Định lý cosin

Trong tam giác ABC bất kỳ với BC = a, CA = b, AB = c, ta có:

a2 = b2 + c2 – 2b.c. Cos A

b2 = a2 + c2 – 2a.c. Cos B

c2 = a2 + b2 – 2a.b. Cos C

Hệ quả

*

Áp dụng: Tính độ dài mặt đường trung tuyến của tam giác.

Cho tam giác ABC tất cả độ nhiều năm cạnh BC = a, CA = b, AB = c. Call ma, mb, mc theo thứ tự là độ dài các đường trung con đường vẽ từ bỏ đỉnh A, B, C của tam giác. Ta có:

*

Định lý Sin

Trong tam giác ABC bất kỳ với BC = a, CA = b, AB = c, và R là nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp. Ta có:

*

Công thức tính diện tích s tam giác.

Với ha, hb, hc thứu tự là con đường cao của tam giác ABC vẽ từ các đỉnh A, B, C, ta có diện tích tam giác ABC:

*

Với, R là nửa đường kính đường tròn các loại tiếp, r là bán kính đường tròn nội tiếp, p là nửa chu vi của tam giác ABC, diện tích s của tam giác ABC được tính theo một trong số công thức sau:

*

*

Công thức Heron còn có thể được viết lại như sau:

*

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Cho tam giác ABC vuông góc tại đỉnh A (góc A bởi 90o) như hình bên dưới:

*

Ta có:

*

Giải tam giác

Phương pháp:

Một tam giác thường xuyên được khẳng định khi biết 3 yếu hèn tố. Trong số bài toán giải tam giác, người ta thường cho ta giác cùng với 3 nguyên tố như sau:

Biết một cạnh với 2 góc kề cạnh kia (g, c, g)Biết một góc cùng 2 cạnh kề góc kia (c, g, c)Biết 3 cạnh (c, c, c)

Để tìm những yếu tố còn sót lại của tam giác, bạn ta thường sử dụng những định lý cosin, định lý sin, định lý tổng 3 góc của một tam giác bởi 180o và đặc biệt có thể sử dụng những hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Lưu ý: 

Một tam giác giải được khi ta biết 3 nhân tố của nó, trong những số ấy phải có ít nhất một yếu tố độ lâu năm (tức là nguyên tố góc ko được quá 2)Việc giải tam giác được sử dụng vào những bài toán thực tế, duy nhất là những bài toán đo đạc.

Xem thêm: Trong Cá Sống Ở Nước Mặn ? Các Loài Cá Sống Ở Nước Mặn

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hệ thức lượng vào tam giác thường và tam giác vuông, cũng như phương pháp giải tam giác. Hi vọng qua những kiến thức này, bạn sẽ nắm dứt tốt những bài tập này.