Trong công tác lớp 9, phương trình hàng đầu 2 ẩn có 2 phương pháp để giải, đó là phương thức cộng đại số và phương pháp thế, gồm sự khác biệt nào về ưu điểm yếu kém của 2 phương thức này.

Bạn đang xem: Hệ 2 phương trình bậc nhất hai ẩn


Trong nội dung bài viết này, chúng ta thuộc tìm hiểu 2 giải pháp giải trên so với phương trình hàng đầu 2 ẩn. Giải những bài tập về hệ phương trình số 1 2 ẩn với từng phương thức cộng đại số và phương thức thế, đồng thời tò mò các dạng toán về phương trình hàng đầu 2 ẩn, từ đó để thấy ưu điểm của mỗi cách thức và vận dụng linh hoạt trong những bài toán cầm thể.


» Đừng vứt lỡ: Các bước giải bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình rất dễ hiểu

I. Tóm tắt kim chỉ nan về phương trình hàng đầu 2 ẩn

1. Phương trình số 1 2 ẩn

- Phương trình hàng đầu hai ẩn: ax + by = c với a, b, c ∈ R (a2 + b2 ≠ 0)

- Tập nghiệm của phương trình số 1 hai ẩn: Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn luôn luôn tất cả vô số nghiệm. Tập nghiệm của chính nó được màn biểu diễn bởi mặt đường thẳng (d): ax + by = c

Nếu a ≠ 0, b ≠ 0 thì mặt đường thẳng (d) là đồ gia dụng thị hàm số :
*
Nếu a ≠ 0, b = 0 thì phương trình vươn lên là ax = c giỏi x = c/a và con đường thẳng (d) song song hoặc trùng cùng với trục tungNếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình trở thành by = c xuất xắc y = c/b và con đường thẳng (d) tuy nhiên song hoặc trùng với trục hoành

2. Hệ nhị phương trình số 1 hai ẩn

+ Hệ phương trình số 1 2 ẩn: 

*
 , trong kia a, b, c, a’, b’, c’ ∈ R

+ Minh họa tập nghiệm của hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn

- call (d): ax + by = c, (d’): a’x + b’y = c’, khi ấy ta có:

(d) // (d’) thì hệ vô nghiệm(d) cắt (d’) thì hệ gồm nghiệm duy nhất(d) ≡ (d’) thì hệ tất cả vô số nghiệm

+ Hệ phương trình tương đương: Hệ hai phương trình tương đương với nhau trường hợp chúng tất cả cùng tập nghiệm

II. Phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

1. Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng phương pháp cộng đại số

a) Quy tắc cộng đại số

- Quy tắc cùng đại số sử dụng để biến hóa một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương gồm nhị bước:

- bước 1: cộng hay trừ từng vế nhì phương trình của hệ phương trình đã mang đến để được một phương trình mới.

- cách 2: cần sử dụng phương trình new ấy thay thế sửa chữa cho một trong hai phương trình của hệ (và không thay đổi phương trình kia).

b) Cách giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số.

- bước 1: Nhân các vế của nhị phương trình cùng với số thích hợp (nếu cần) làm sao để cho các hệ số của một ẩn nào đó trong nhị phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

- bước 2: thực hiện quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong những số ấy có một phương trình mà hệ số của 1 trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

- cách 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

 Ví dụ: Giải những hệ PT hàng đầu 2 ẩn sau bằng PP cộng đại số:

a) 

*

b)

*

* Lời giải:

a)

*
(lấy PT(1) + PT(2))

 

*

b)

*
 (lấy PT(1) - PT(2))

 

*

2. Giải hệ phương trình số 1 2 ẩn bằng cách thức thế

a) Quy tắc thế

- Quy tắc vậy dùng để chuyển đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế bao gồm hai bước sau:

- bước 1: xuất phát từ một phương trình của hệ đã đến (coi là phương trình thức nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn tê rồi cầm cố vào phương trình thức hai để được một phương trình new (chỉ còn một ẩn).

- bước 2: dùng phương trình mới ấy để sửa chữa thay thế cho phương trình thức hai trong hệ (phương trình thức nhất cũng hay được thay thế sửa chữa bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia dành được ở bước 1).

b) Cách giải hệ phương trình bằng phương thức thế

- cách 1: cần sử dụng quy tắc vậy để thay đổi phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới, trong các số đó có một phương trình một ẩn.

- bước 2: Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

 Ví dụ: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế

a)

*

b)

*

* Lời giải:

a) 

*

 

*

b) 

*

 

*

III. Một số dạng toán phương trình số 1 2 ẩn

Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương thức thế

* Phương pháp: xem phần cầm tắt lý thuyết

Bài 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2: Giải các hệ phương trình sau bằng cách thức thế

a) 

*
b) 
*

c) 

*

* Giải bài xích 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2:

a) 

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm tốt nhất (10;7)

b)

*

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm nhất (11/19;-6/19)

c)

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT có nghiệm duy nhất (25/19;-21/19)

* thừa nhận xét: Qua bài bác 12 này, những em thấy phương pháp thế đã sử dụng tiện lợi hơn khi một trong phương trình của hệ có những hệ số của x hoặc y là một trong những hoặc -1. Lúc đó chỉ việc rút x hoặc y ở phương trình có hệ số là một hoặc -1 này và cụ vào phương trình sót lại để giải hệ.

- Đối với những hệ PT trình mà không tồn tại hệ số nào của x cùng y là một hoặc -1 thì câu hỏi sử dụng phương thức thế làm cho phát sinh những phân số và bài toán cộng trừ dễ có tác dụng ta sai sót hơn hoàn toàn như bài 13 dưới đây.

Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2: Giải hệ PT sau bằng phương pháp thế

a) 

*
b)
*

* Giải bài Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2:

a) 

*

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm nhất (7;5)

b)

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm tuyệt nhất (3;3/2)

Dạng 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

* Phương pháp: xem phần tóm tắt lý thuyết

Bài trăng tròn trang 19 sgk toán 9 tập 2: Giải các hệ PT sau bằng PP cộng đại số

a) 

*
b)
*

c)

*
d)
*

e)

*

* giải thuật bài 20 trang 19 sgk toán 9 tập 2:

a)

*

Lưu ý: đem PT(1)+PT(2)

  ⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm độc nhất vô nhị (2;-3)

b)

*

Lưu ý: mang PT(1)-PT(2)

⇒ Kết luận: hệ PT gồm nghiệm duy nhất (2;-3)

c)

*
(Nhân 2 vế PT(2) cùng với 2 để thông số của x ở cả 2 PT bởi nhau)

 

*

(lấy PT(1) - PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị (2;-3)

d)

*
 (Nhân 2 vế PT(1) với 3, 2 vế PT(2) cùng với 2)

*

(Lấy PT(1)-PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm tốt nhất (-1;0)

e) 

*
 (Nhân 2 vế PT(1) với 5)

*
 (Lấy PT(1)-PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT gồm nghiệm nhất (5;3)

* nhấn xét: lúc không có bất kỳ hệ số nào của x, y là 1 hay -1 thì cách thức cộng đại số giúp các em đỡ nhầm lẫn rộng trong phép tính.

Dạng 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

* Phương pháp:

- cách 1: Đặt điều kiện để hệ bao gồm nghĩa

- bước 2: Đặt ẩn phụ và đk của ẩn phụ

- cách 3: Giải hệ theo những ẩn phụ đã đặt (sử dụng pp nắm hoặc pp cùng đại số)

- bước 4: trở về ẩn ban sơ để kiếm tìm nghiệm của hệ

 Ví dụ: Giải hệ phương trình sau

a) 

*
b)
*

* Lời giải:

a) Điều kiện: x, y ≠ 0 (mẫu số không giống 0).

 Đặt: 

*
 ta tất cả hệ ban đầu trở thành:

 

*

- trở lại ẩn thuở đầu x và y ta có:

*

 ⇒ thỏa điều kiện, bắt buộc hệ bao gồm nghiệm nhất (1;1)

b) Điều kiện: x ≠ -1 và y ≠ 3 (mẫu số khác 0)

 Đặt: 

*
 ta bao gồm hệ ban đầu trở thành:

*

 Trở lại ẩn lúc đầu x với y ta có: 

 

*
 

⇒ thỏa điều kiện, đề xuất hệ có nghiệm tuyệt nhất (-5/4;6)

Dạng 4: khẳng định tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

* Phương pháp:

- Tọa độ giao điểm đó là nghiệm của hệ được tạo vị 2 phương trình mặt đường thẳng sẽ cho.

 Ví dụ: Tìm tọa độ giao điểm của 2 con đường thẳng sau:

a) d1: 2x - y = 3 và d2: x + y = 3

b) d1: 2x + y = 5 và d2: x - 3y = 6

* Lời giải:

a) Tọa độ điểm I là giao của d1 và d2 là nghiệm của hệ: 

*

 - Giải hệ bằng 1 trong 2 phương thức cộng đại số hoặc thế:

⇒ Tọa độ giao điểm I của d1 và d2 là (2;1).

b) Tọa độ điểm I là giao của d1 và d2 là nghiệm của hệ: 

*
*

⇒ Tọa độ giao điểm I của d1 và d2 là (4;-2).

Xem thêm: Soạn Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh Ngắn Nhất

Dạng 5: Giải với biện luận hệ phương trình

* Phương pháp:

+ xuất phát điểm từ 1 phương trình của hệ, rút y theo x (sử dụng cách thức thế) rồi cố vào phương trình còn lại để được phương trình dạng ax +b = 0, rồi thực hiện các bước biện luận như sau:

- nếu như a ≠ 0, thì x = b/a; cầm vào biểu thức nhằm tìm y; hệ bao gồm nghiệm duy nhất.

- nếu a = 0, ta có, 0.x = b:

_ giả dụ b = 0 thì hệ có vô số nghiệm

_ nếu b ≠ 0 thì hệ vô nghiệm

 Ví dụ: Giải biện luận hệ phương trình sau: 

*

* Lời giải

- tự PT(1) ta có: y = mx - 2m, nỗ lực vào PT(2) ta được:

x - m(mx-2m) = m + 1

⇔ x - m2x + 2m2 = m + 1

⇔ (1 - m2)x = -2m2 + m + 1

⇔ (1 - m)(1 + m)x = 1 - m2 + m - m2

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+m)+ m(1 - m)

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+m)+ m(1 - m)

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+2m) (3)

* nếu m ≠ ±1, ta có: 

*

lúc đó: 

*

⇒ Hệ bao gồm nghiệm duy nhất: 

* ví như m = -1, cầm vào (3) ta được: 0.x = -2 ⇒ hệ vô nghiệm

* nếu m = 1, thay vào (3) ta được: 0.x = 0 ⇒ hệ tất cả vô số nghiệm, tập nghiệm (x;x-2)