Hạt nhân được chế tác thành vì hai các loại hạt là proton với nơtron; hai nhiều loại hạt này mang tên chung là nuclôn.

Bạn đang xem: Hạt nhân nguyên tử vật lý 12

Có size rất nhỏ tuổi (10-14÷10-15)


*

Kí hiệu: (_Z^AX)

Trong đó:

X: thương hiệu nguyên tửZ: số hiệu nguyên tử (là địa điểm của hạt nhân trong bảng tuần hoàn hóa học)Số phân tử proton = số phân tử electron = số ZA: số khối = số proton + số nơtron

Cấu tạo những hạt sơ cấp: (_ - 1^0e; m _1^1p; m _0^1n)


2. Đồng vị

Đồng vị (cùng vị trí) là những nguyên tử giống nhau về số Z khác nhau về số A

Ví dụ: Hiđro bao gồm 3 đồng vị:

Hiđro hay (_1^1H)(, chiếm phần 99,99% hiđro thiên nhiên)Hiđro nặng trĩu (_1^2H)( còn được gọi là Đơteri (_1^2D), chiếm 0,015% hiđro thiên nhiên)Hiđro rất nặng (_1^3H)(còn được call là Triti (_1^3T); hạt nhân này sẽ không bền, thời gian sống khoảng tầm 10 năm)

3. Khối lượng hạt nhân

- Đơn vị của cân nặng hạt nhân: u

Đơn vị u có giá trị bằng (frac112) cân nặng nguyên tử của đồng vị (_6^12C); gắng thể

(1 m u = frac112m_C = 1,66055.10^ - 27kg)

- cân nặng hạt nhân: (_Z^AX)

Khối lượng nguyên tử X: mX = mp + mn + me

Khối lượng của nguyên tử rất nhỏ, cân nặng của electron lại bé dại hơn cân nặng của các nuclon rộng 1000 lần

=> hoàn toàn có thể coi trọng lượng nguyên tử ≈ khối lượng hạt nhân

(m_X = Zm_p + (A - Z)m_n)


4. Tích điện của hạt nhân nguyên tử

- phương pháp Anxtanh khẳng định năng lượng của phân tử nhân nguyên tử: E = mc2

Trong đó:

c = 3.108 (m/s) là tốc độ của ánh nắng trong chân không(m = fracm_0sqrt 1 - fracv^2c^2 ) cân nặng nguyên tửm0: trọng lượng nguyên tử khi đứng yên.v: gia tốc của phân tử nhân

- Đơn vị của tích điện hạt nhân: eV (1eV = 1,6.10-19J)

=> 1u ≈ 931,5 MeV/c2


Sơ đồ tư duy về tính chất và cấu tạo hạt nhân - đồ lí 12

*


1. Dạng 1: xác định số proton, electron, notron cùng nucleon trong phân tử nhân.

CTCT nguyên tử X: (_Z^AX)

X: thương hiệu nguyên tửZ: số hiệu nguyên tử (là địa điểm của phân tử nhân trong bảng tuần trả hóa học)Số phân tử proton = số phân tử electron = số ZA: số khối = số proton + số nơtron

2. Dạng 2: xác định thể tích, năng lượng điện tích, mật độ điện tích, khối lượng riêng của hạt nhân

Nếu coi hạt nhân là khối ước thì thể tích phân tử nhân là: (V = frac4pi 3R^3)

Bán kính: (R = 1,2.10^ - 15sqrt(3)A)

Điện tích phân tử nhân: (Q = Z.1,6.10^ - 19C)

Khối lượng riêng phân tử nhân: (D = fracmV)

Mật độ điện tích hạt nhân: (sigma = fracQV)

Nếu một nguyên tố chất hóa học là tất cả hổn hợp n các đồng vị thì trọng lượng trung bình của nó:

m = a1m1 + a2m2 + ... + anmn

với ai, mi lần lượt là các chất và khối lượng của đồng vị trí i

Trong trường hợp chỉ nhì đồng vị: (m = xm_1 + (1 - x)m_2) cùng với x là hàm vị của đồng vị 1.

Xem thêm: List Of Platinum Albums - Jotaro Rap Platinum Rustage Ft


3. Dạng 3: Khối lượng, năng lượng, động năng

- Khối lượng: (m = fracm_0sqrt 1 - fracv^2c^2 )

- Hệ thức năng lượng: (E = mc^2 = fracm_0sqrt 1 - fracv^2c^2 c^2)

- Động năng: ( mW_d = E - E_0 = left( m - m_0 ight)c^2 = m_0c^2left( frac1sqrt 1 - fracv^2c^2 - 1 ight))

Trong đó:

m: trọng lượng hạt nhân khi chuyển động với vận tốc vm0: khối lượng thuở đầu của hạt nhân sinh hoạt trạng thái đứng yênc = 3.108 m/s : tốc độ của ánh sáng
*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 bên trên 5 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp temperocars.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng temperocars.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép temperocars.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.