*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hạn chế của nguồn lao động nước ta là

Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 15, hãy cho thấy thêm từ năm 1995 mang lại năm 2007, sự đưa dịch cơ cấu lao động đang thao tác làm việc theo quanh vùng kinh tế nào tiếp sau đây không đúng?


Lao động trong khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ có xu thế tăng về tỉ trọng, đó là do:


Cho bảng số liệu bên dưới đây:

Tỉ lệ thiếu vấn đề làm của lực lượng lao động trong giới hạn tuổi phân theo vùng, năm 2015

(Đơn vị: %)

*

Nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ lệ thành phần thiếu bài toán làm của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo vùng năm 2015?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Hòn Phụ Tử Bị Đổ - Chút Bâng Khuâng Ở Hòn Phụ Tử

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.